Marco CAMPOMENOSI Marco CAMPOMENOSI
Marco CAMPOMENOSI

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Ιταλία - Lega (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , GENOVA

Αρχική σελίδα Marco CAMPOMENOSI

Μέλος

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
D-IQ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ
D-IR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

Αναπληρωτής

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
DMER
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur)
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
Marco CAMPOMENOSI
Marco CAMPOMENOSI

Στο EP NEWSHUB

👏👏👏👏👏 https://t.co/on7MpAaXr6 

RT @lefrasidiosho: Governo: #capodanno si festeggia alle 22. Un giorno diremo: "Quando c'era #Conte i trenini arrivavano in anticipo" #coprifuoco

RT @GuidoCrosetto: L’UE contesta la riforma del CSM polacco. I membri vengono eletti dal Parlamento con almeno i 3/5 (come in Spagna). Il Parlamento è eletto con sistema proporzionale. I candidati sono presentati da almeno 25 magistrati o 2000 cittadini. Non è Stato di Diritto. Questo sotto, si. https://t.co/01XkZAAC95 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg