Georg MAYER Georg MAYER
Georg MAYER

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Αυστρία - Freiheitliche Partei Österreichs (Αυστρία)

Αρχική σελίδα Georg MAYER

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-IR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
D-CA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά
DASE
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

Τελευταίες δραστηριότητες

Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 DE

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Die Kommission schlägt vor, dass MFA-Programme auch für Partner, die IWF-Soforthilfemittel erhalten, die nicht an vorherige Maßnahmen und/oder Auflagen geknüpft sind und etwa im Rahmen des Schnellfinanzierungsinstruments (Rapid Financing Instrument, RFI) bereitgestellt werden, zur Verfügung gestellt werden. Diese „Krisen-Makrofinanzhilfen“ haben eine kürzere Laufzeit (12 Monate statt 2,5 Jahre) und umfassen zwei Tranchen. Umfang dieser Hilfe für zehn Partner (Republik Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, das Haschemitische Königreich Jordanien, das Kosovo*, die Republik Moldau, Montenegro, die Republik Nordmazedonien, die Tunesische Republik und die Ukraine) beläuft sich auf insgesamt 3 Mrd. EUR. Die geplante Finanzhilfe würde in Form von mittelfristigen Darlehen gewährt und müsste über eine von der Kommission im Namen der EU durchgeführte Anleihetransaktion finanziert werden. Man sollte es aber als primär erachten zuerst die Auswirkungen der Krise innerhalb der EU zu lösen, da wir selbst auch entsprechende Mittel benötigen. Aus diesem Grund habe ich gegen dieses Vorhaben gestimmt.

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών DE

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen der Kommission soll es den Mitgliedsstaaten möglich sein flexibler aufgrund der Covi19 Krise zu reagieren. Zum Beispiel sollen die Verfahren für Auferlegung von Verkehrsrechtsbeschränkungen, ohne, dass eine Entscheidung der Kommission erforderlich ist, vereinfacht werden können. Daher habe ich für den Kommissionsvorschlag gestimmt.

Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) DE

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Diese Verordnung legt spezifische und befristete Maßnahmen fest, die für die Erneuerung und Verlängerung der Gültigkeitsdauer bestimmter Zeugnisse, Lizenzen und Genehmigungen sowie für die Verschiebung bestimmter regelmäßiger Überprüfungen und Schulungen als Reaktion auf die außergewöhnlichen Umstände infolge des COVID-19-Ausbruchs im Bereich des Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsverkehrs sowie der Gefahrenabwehr im Seeverkehr gelten. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verkehrssicherheit in allen Bereichen und auf der Gewährleistung der Kontinuität der Verkehrsdienste, dem Schutz der Betreiber vor Insolvenz sowie dem Schutz der Arbeitnehmer und Angestellten. Ich unterstütze den Vorschlag der Kommission einschließlich der sogenannten „opt-out-Klausel“, welche ein gewisses Maß an Flexibilität für die unterschiedliche Situation in den Mitgliedstaaten ermöglicht.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg