Georg MAYER Georg MAYER
Georg MAYER

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Αυστρία - Freiheitliche Partei Österreichs (Αυστρία)

Αρχική σελίδα Georg MAYER

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-IR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
D-CA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά
DASE
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

Τελευταίες δραστηριότητες

Η επαρκής προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ηνωμένο Βασίλειο (B9-0272/2021) DE

21-05-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ich habe für den Antrag gestimmt, da bestehendes Recht auch durchgesetzt werden muss. Solange nicht abschließend sichergestellt ist, dass europäische Daten die an das Vereinigte Königreich gehen, auch durch die britischen Behörden, auch insbesondere gegen die USA, nach geltenden Richtlinien geschützt werden, muss dieser Tranzfer unterbunden werden.

Περιβάλλον: κανονισμός Århus (A9-0152/2021 - Christian Doleschal) DE

20-05-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Die Auflockerung von Richtlinien und Abgabe von Kompetenzen von Staaten an nicht Regierungsorganisationen kann nicht befürwortet werden, weshalb ich diesen Antrag abgelehnt habe.

Κινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων (RC-B9-0269/2021, B9-0269/2021, B9-0270/2021, B9-0271/2021, B9-0273/2021, B9-0274/2021, B9-0275/2021) DE

20-05-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ich habe für den Text gestimmt, da er zwar einerseits die Probleme aufzeigt, die es Im Umgang mit China gibt, andererseits aber auch eine klare Entschließung fällt, die ausgeglichen ist.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg