Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Φινλανδία - Kansallinen Kokoomus (Φινλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Parikkala

Αρχική σελίδα Sirpa PIETIKÄINEN

Μέλος

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρώτρια

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
FISC
Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων
DPAP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg