Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Φινλανδία - Kansallinen Kokoomus (Φινλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Parikkala

Αρχική σελίδα Sirpa PIETIKÄINEN

Μέλος

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρώτρια

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
FISC
Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων
DPAP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο
Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Στο EP NEWSHUB

RT @MarttaManna: Martat olemme edistämässä kaikille hyvää arkea, jokaiselle yksilölle, kansalaiselle ja ihmiselle. #autistienoikeuksienpäivä #AutisticPrideDay2021 @Marttaliitto @Autismiymmarrys @Autismisaatio https://t.co/9e7bf2i3hA 

Olemme kaikki erilaisia. Kukaan ei ole samanlainen kuin sinä, ei huonompi eikä parempi. On aika, että opimme ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja näkemään sen vahvuutena. Se luo parempaa ja inklusiivisempaa yhteiskuntaa. Hyvää #autistienoikeuksienpäivä ä! #AutisticPrideDay2021 https://t.co/ePNHYMtQsk 

Luettavien joukkoon https://t.co/KHHs74dxIa 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg