Victor NEGRESCU Victor NEGRESCU
Victor NEGRESCU

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Ρουμανία - Partidul Social Democrat (Ρουμανία)

Αρχική σελίδα Victor NEGRESCU

Αντιπρόεδρος

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Μέλος

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών
DANZ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Αναπληρωτής

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
AFCO
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
FISC
Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Τελευταίες δραστηριότητες

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) EN

13-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

I have voted for this report that calls for an increased EU competence in health, creating a European Health programme as I have already proposed as shadow rapporteur of the opinion in the BUDG Committee on this report. Coordination between member states for the health sector is essential for swift and coherent responses to situations such as the COVID-19 crisis.

Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) EN

13-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

I have voted for this report that calls for sufficient and sustainable financing of private and public investments. It must be ensured that money is not spent to harm the environment and that green washing is countered and prevented. The goals in this report have been set out in line with the Sustainable Europe Investment Plan.

Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου (B9-0343/2020) EN

13-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

I have voted for this motion for a resolution that underlines the full dimension of the impact generated by COVID-19. The resolution reiterates our European principles and fundamental rights, defining our common answers to the crisis, like the right to health, the respect for private and family life, the right to the protection of personal data, the right to equality before the law, non-discrimination, the rights of the child, the individual right to asylum, the right to an effective remedy and to a fair trial, legal principles like transparency and predictability of laws, the freedom of expression and information.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg