Helmut SCHOLZ Helmut SCHOLZ
Helmut SCHOLZ

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Γερμανία - DIE LINKE. (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Berlin

Αρχική σελίδα Helmut SCHOLZ

Μέλος

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
AFCO
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
D-MD
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας
D-BY
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αναπληρωτής

D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Τελευταίες δραστηριότητες

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης (C9-0104/2021 - Juan Fernando López Aguilar) DE

28-04-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

In der Abstimmung über die Änderungsanträge wurde unsere Position (Änderungsanträge 18, 21 und 22) angenommen. Damit konnten der Datenschutz soweit wie möglich ausgebaut, der Geltungsbereich der Verordnung soweit wie möglich begrenzt und Diskriminierung verhindert werden (Zugang zu kostenlosen Tests für alle). Zugleich ist es uns gelungen, die Situation von Menschen in Grenzregionen im Verordnungsvorschlag adäquat zu reflektieren und sicherzustellen, dass die spezifischen Belange dieser Menschen Beachtung finden.
In der finalen Abstimmung haben wir uns dennoch aus zwei Gründen für Enthaltung entschieden: Erstens wurden die für uns sehr wichtigen Änderungsanträge 19 und 20 zur Patentfreigabe der Impfstoffe und einer obligatorischen Lizenzerteilung zur Produktionsermöglichung (TRIPS waiver) abgelehnt und damit eine der Schlüsselpositionen unserer Fraktion. Denn eine globale Pandemie kann nur global und solidarisch bekämpft werden. Das zeigen am deutlichsten gegenwärtig die Entwicklungen in Indien und Brasilien. Zweitens, sind die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen der Verordnungsvorschlag aufbaut, wichtige Annahmen, die jedoch wissenschaftlich noch nicht abschließend belegt sind. Weitere Forschungen und klinische Daten sind erforderlich, um gesundheitliche Risikofaktoren zu ermitteln. Das Zertifikat ist letztlich auch kein Instrument der Pandemiebekämpfung. Gerade mit Blick auf neue Virusvarianten sind die wissenschaftlichen Annahmen, auf denen der Verordnungsvorschlag beruht, mit Vorsicht zu betrachten.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ - Η έκβαση των διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΒ (συζήτηση) DE

27-04-2021 P9_CRE-PROV(2021)04-27(2-068-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Deterioration of human rights in Egypt: the case of Sanaa Seif EN

21-04-2021 E-002154/2021 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
Γραπτές ερωτήσεις
Helmut SCHOLZ
Helmut SCHOLZ

Στο EP NEWSHUB

At 2:00 p.m. Launch of the opening of #CoFoE - ExB jyst concluded by endorsing RoP. Work and broad dialogue can start. Let’s engage & Make your voice heard! https://t.co/M3MxIst3H8  The future is in your hands. @DieZukunftEU @Left_EU @europeanleft @transform_ntwrk @etuc_ces https://t.co/acHlxHdCMZ 

There is no constructive alternative to patent vaiver, licensing and best practice agreements to fight together world-wide a global #pandemic #COVIDー19 #. Waiting 2 build up new production facilities increases danger of new mutations & new turn of spiral of pandemic @Left_EU https://t.co/YUPnutidOH 

It was said and repeated several times: a loose-loose situation. And to stick to a negotiated agreement in full seriousness and responsibilty remains only constructive alternative 4 future relations @RosaluxEuropa @DieZukunftEU @dbassoETUC @EP_Trade @EPInstitutional @UKLabour https://t.co/MFUoHBe061 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg