Evžen TOŠENOVSKÝ Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος

Τσεχία - Občanská demokratická strana (Τσεχία)

Ημερομηνία γέννησης : , Ostrava

Αρχική σελίδα Evžen TOŠENOVSKÝ

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αναπληρωτής

IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
AIDA
Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή
DKOR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο

Τελευταίες δραστηριότητες

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg