François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Γαλλία - Régions et Peuples Solidaires (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Ajaccio

9η κοινοβουλευτική περίοδος François ALFONSI

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 ... : Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Régions et Peuples Solidaires (Γαλλία)

βουλευτές

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
  • 10-02-2020 ... : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αναπληρωτής

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ
  • 10-02-2020 ... : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg