Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
Monika HOHLMEIER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , München

Αρχική σελίδα Monika HOHLMEIER

Πρόεδρος

CONT
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Μέλος

CPCO
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Αναπληρώτρια

LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
D-CA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Τελευταίες δραστηριότητες

OPINION on the proposal for a European Parliament and Council regulation establishing a Recovery and Resilience Facility EN

19-10-2020 CONT_AD(2020)655861 PE655.861v02-00 CONT
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης
Monika HOHLMEIER

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg