Ryszard Antoni LEGUTKO Ryszard Antoni LEGUTKO
Ryszard Antoni LEGUTKO

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Συμπρόεδρος

Πολωνία - Prawo i Sprawiedliwość (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Kraków

Βιογραφικό σημείωμα Ryszard Antoni LEGUTKO

Γλώσσα πρωτοτύπου : PL


Βιογραφικό σημείωμα   (Οι πληροφορίες δημοσιεύονται με την αποκλειστική ευθύνη του Βουλευτή)

Τελευταία ενημέρωση: 27/07/2015

Κατάρτιση (τίτλοι και πτυχία)

  • 1968-1973 : Ανώτατη εκπαίδευση, Φιλολογία, Λογοτεχνία: Γιαγκελόνιο Πανεπιστήμιο, Κρακοβία (μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Αγγλική Φιλολογία)
  • 1981-1981 : Ανώτατη εκπαίδευση: Γιαγκελόνιο Πανεπιστήμιο, Κρακοβία (διδάκτωρ Φιλοσοφίας)
  • 1982-1991 : Ανώτατη εκπαίδευση: Γιαγκελόνιο Πανεπιστήμιο, Κρακοβία (διδακτική επάρκεια)
  • 1992-1998 : Ανώτατη εκπαίδευση: Γιαγκελόνιο Πανεπιστήμιο, Κρακοβία (καθηγητής ανθρωπιστικών σπουδών)

Επαγγελματική σταδιοδρομία

  • 1975-... : Καθηγητής Πανεπιστημίου

Πολιτική σταδιοδρομία

Καθήκοντα σε εθνικό κοινοβούλιο

  • 2005-2007 : Αντιπρόεδρος της Γερουσίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας

Καθήκοντα σε εθνική κυβέρνηση

  • 2007-2007 : Υπουργός Εθνικής Παιδείας
  • 2007-2009 : Υφυπουργός παρά τω Προέδρω της Δημοκρατίας της Πολωνίας

Καθήκοντα σε θεσμικά όργανα της ΕΕ

  • 2009-2014 : Αντιπρόεδρος της Ομάδας ECR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άλλες δραστηριότητες

  • 1992-2005 : Πρόεδρος της επιστημονικής και παιδαγωγικής ένωσης «Κέντρο πολιτικού προβληματισμού»

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg