Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Γερμανία - DIE LINKE. (Γερμανία)

Αρχική σελίδα Cornelia ERNST

Πρόεδρος

D-IR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

Μέλος

CPDE
Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Αναπληρώτρια

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-UA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης (C9-0104/2021 - Juan Fernando López Aguilar) DE

28-04-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

In der Abstimmung über die Änderungsanträge wurde die im LIBE-verhandelte Position, sowie die von The Left auf Plenarebene eingereichten wichtigen Änderungsanträge 18, 21 und 22 vom Parlament angenommen. Damit konnte Schadensbegrenzung betrieben werden indem der Datenschutz soweit wie möglich ausgebaut, den Geltungsbereich der Verordnung soweit wie möglich begrenzt und Diskriminierung verhindert wurde (Zugang zu kostenlosen Tests für alle). Außerdem ist es uns gelungen die Situation von Menschen in Grenzregionen im Verordnungsvorschlag adäquat zu reflektieren beziehungsweise sicherzustellen dass die Belange dieser Menschen Beachtung finden.
In der finalen Abstimmung haben wir uns dennoch aus zwei Gründen für Enthaltung entschieden. Erstens wurden unsere auf Plenarebene eingereichten Änderungsanträge (19 und 20) zur Patentfreigabe der Impfstoffe (TRIPS waiver) abgelehnt und damit eine der Schlüsselpositionen unserer Fraktion. Zweitens sind die wissenschaftlichen Grundlagen auf denen der Verordnungsvorschlag aufbaut nur Annahmen, die jedoch wissenschaftlich noch nicht abschließend belegt sind. Es sind weitere Forschungen und klinische Daten erforderlich, um gesundheitliche Risikofaktoren zu ermitteln. Das Zertifikat ist kein Instrument der Pandemiebekämpfung. Gerade im Hinblick auf neue Virusvarianten sind die wissenschaftlichen Annahmen auf denen der Verordnungsvorschlag beruht mit Vorsicht zu betrachten.

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών (C9-0100/2021 - Juan Fernando López Aguilar) DE

28-04-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

In der Abstimmung über die Änderungsanträge wurde die im LIBE-verhandelte Position, sowie die von The Left auf Plenarebene eingereichten wichtigen Änderungsanträge 18, 21 und 22 vom Parlament angenommen. Damit konnte Schadensbegrenzung betrieben werden indem der Datenschutz soweit wie möglich ausgebaut, den Geltungsbereich der Verordnung soweit wie möglich begrenzt und Diskriminierung verhindert wurde (Zugang zu kostenlosen Tests für alle). Außerdem ist es uns gelungen die Situation von Menschen in Grenzregionen im Verordnungsvorschlag adäquat zu reflektieren beziehungsweise sicherzustellen dass die Belange dieser Menschen Beachtung finden.
In der finalen Abstimmung haben wir uns dennoch aus zwei Gründen für Enthaltung entschieden. Erstens wurden unsere auf Plenarebene eingereichten Änderungsanträge (19 und 20) zur Patentfreigabe der Impfstoffe (TRIPS waiver) abgelehnt und damit eine der Schlüsselpositionen unserer Fraktion. Zweitens sind die wissenschaftlichen Grundlagen auf denen der Verordnungsvorschlag aufbaut nur Annahmen, die jedoch wissenschaftlich noch nicht abschließend belegt sind. Es sind weitere Forschungen und klinische Daten erforderlich, um gesundheitliche Risikofaktoren zu ermitteln. Das Zertifikat ist kein Instrument der Pandemiebekämpfung. Gerade im Hinblick auf neue Virusvarianten sind die wissenschaftlichen Annahmen auf denen der Verordnungsvorschlag beruht mit Vorsicht zu betrachten.

Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

Στο EP NEWSHUB

#8Mai1945 Wir verneigen uns in tiefem Respekt und großer Dankbarkeit vor allen, die die Welt von Faschismus und Krieg, zynischer Menschenverachtung und Tod befreiten haben! #TagderBefreiung #DieLinke #NieWiederFaschismus #KeinVergessen #Antifaschismus #NoAntisemitism #NoRasism https://t.co/xTDub90F5N 

A Just transition for working people has to be at the heart of the social and ecological transition #SocialRights #JustTransformation #EUSocialSummit21 #PortoSocialSummit @CANEurope https://t.co/QIpk8D7S81  https://t.co/teOi4FFUKn 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg