Dominique RIQUET Dominique RIQUET
Dominique RIQUET

Ομάδα Renew Europe

Αντιπρόεδρος

Γαλλία - Mouvement Radical Social-Libéral (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Valenciennes

Αρχική σελίδα Dominique RIQUET

Μέλος

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
DANZ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Τελευταίες δραστηριότητες

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631 όσον αφορά την ενίσχυση των προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, σύμφωνα με την αυξημένη κλιματική φιλοδοξία της Ένωσης

29-04-2022 ITRE_AD(2022)703089 PE703.089v03-00 ITRE
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης
Dominique RIQUET

Outlook for EU-Morocco relations EN

04-04-2022 E-001346/2022 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
04M015
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02007
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex