Paolo DE CASTRO Paolo DE CASTRO
Paolo DE CASTRO

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Ιταλία - Partito Democratico (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , S. Pietro Vernotico

Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) Paolo DE CASTRO

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Η απάντηση της ΕΕ στα λεγόμενα του Erdogan κατά της Γαλλίας

03-11-2020 E-005970/2020 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Reviving the tourist industry EN

25-05-2020 E-003163/2020 Επιτροπή

Crisis in the tourism sector EN

11-05-2020 P-002889/2020 Επιτροπή

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg