Izaskun BILBAO BARANDICA Izaskun BILBAO BARANDICA
Izaskun BILBAO BARANDICA

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Ισπανία - Partido Nacionalista Vasco (Ισπανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Bermeo

8η κοινοβουλευτική περίοδος Izaskun BILBAO BARANDICA

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 04-11-2014 : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη - Μέλος
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη - Αντιπρόεδρος
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Nacionalista Vasco (Ισπανία)

Αντιπρόεδρος

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Αναπληρώτρια

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Αλιείας
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • 24-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Αλιείας
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΣΧEΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

11-10-2018 TRAN_AD(2018)623885 PE623.885v02-00 TRAN
Michael DETJEN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα].

11-10-2018 PECH_AD(2018)625411 PE625.411v02-00 PECH
Ricardo SERRÃO SANTOS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην ΕΕ

04-04-2018 FEMM_AD(2018)616684 PE616.684v03-00 FEMM
Michaela ŠOJDROVÁ

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Ήσσονος σημασίας επερωτήσεις

Οι ήσσονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 130α, Παράρτημα III του Κανονισμού

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις

Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) ES

18-04-2019

He apoyado este informe porque plantea soluciones eficaces para solventar con más facilidad, eficacia y menos costes los trámites que deben realizar los buques cuando realizan una escala. La ventanilla única pretende combinar todas las formalidades informativas asociadas a una escala, armonizar procedimientos, mejorar la interoperabilidad de los sistemas estatales que recogen y manejan los datos y promover un uso más eficiente de los mismos. Las cargas administrativas derivadas de la inexistencia de procedimientos armonizados supusieron más de cuatro millones de horas de trabajo anuales a los operadores. La nueva norma es además realista, no cae en la tentación de ignorar infraestructuras existentes. esa es una buena base de partida para tratar de alcanzar un diseño conjunto de los sistemas de recogida y tratamiento de datos.

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) ES

18-04-2019

Además de cumplir con nuestros deberes de asilo es evidente que una de las piezas de gestión de la inmigración es el control de las fronteras exteriores, la lucha contra las mafias de tráfico de personas y la colaboración de los países terceros. La gran virtualidad que en mi opinión tiene este informe es que convierte esa responsabilidad en una tarea comunitaria al poner en marcha un cuerpo con agentes propios y un sistema de aportación de efectivos desde los Estados miembros que transmite a los países con fronteras exteriores que esta va a ser una responsabilidad común. Las funciones de esta nueva Agencia serán apoyar las operaciones de devolución de personas en situación irregular efectuadas por los Estados miembros, y cooperar con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo en temas de gestión y control documental. Finalmente comparto, aplaudo y por supuesto he apoyado la propuesta de que entre el personal propio de la agencia se incorpore una especie de unidad de asuntos internos encargada de velar por la corrección y respeto a los derechos humanos de los agentes de Frontex.

Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (A8-0410/2018 - Christian Ehler) ES

17-04-2019

He apoyado esta nueva edición de este Programa porque es una herramienta básica para fomentar la competitividad de la industria europea, generar y mantener las vocaciones técnico científicas, implicar intensamente a las pymes, la base de nuestro tejido económico en la dinámica de la innovación y apostar por acciones e investigaciones que se relacionen con el crecimiento sostenible y la economía circular. Me parece sustancial que el 35 % de los fondos se destinen a apoyar investigaciones y acciones de innovación vinculadas a herramientas contra el cambio climático. También es interesante que el 70 % de los fondos se apliquen precisamente a pequeñas y medianas empresas. El Programa ha mantenido sus aspectos más exitosos y creo que ha hecho un esfuerzo sincero por simplificar procedimientos para sus usuarios además de propiciar sinergias con otros fondos europeos. Si todas estas reformas funcionan, seguiremos estando orgullosos de nuestro programa estrella de innovación.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι αποδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καθιέρωση και προβολή ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής κάρτας

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Άκυρη
Brian HAYES Patricija ŠULIN Deirdre CLUNE Ivo VAJGL José BLANCO LÓPEZ Yana TOOM Dieter-Lebrecht KOCH Izaskun BILBAO BARANDICA Claudia ȚAPARDEL Alberto CIRIO Tom VANDENKENDELAERE Roberta METSOLA Isabella DE MONTE
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 43 - 25-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση της κατανάλωσης ψαριών

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Άκυρη
Ivan JAKOVČIĆ Tonino PICULA Jozo RADOŠ Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Nedzhmi ALI Brian HAYES Ruža TOMAŠIĆ Ivana MALETIĆ Anna ZÁBORSKÁ Izaskun BILBAO BARANDICA Marian HARKIN Davor ŠKRLEC Ramon TREMOSA i BALCELLS Maria GRAPINI Igor ŠOLTES
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 66 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καθιέρωση σε όλα τα αεροδρόμια της ΕΕ λογικών τιμών στα τρόφιμα και ποτά

12-09-2016 P8_DCL(2016)0094 Άκυρη
Brian HAYES Deirdre CLUNE Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ Jozo RADOŠ Fabio DE MASI José BLANCO LÓPEZ Lucy ANDERSON Izaskun BILBAO BARANDICA Merja KYLLÖNEN Patricija ŠULIN Marlene MIZZI
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 45 - 13-12-2016

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg