Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE
Λετονία

Ημερομηνία γέννησης : ,

9η κοινοβουλευτική περίοδος Sandra KALNIETE

Πολιτικές ομάδες

 • 02-07-2019 / 16-09-2019 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος
 • 17-09-2019 / 24-01-2022 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Αντιπρόεδρος
 • 25-01-2022 / 15-07-2024 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Partija "VIENOTĪBA" (Λετονία)

βουλευτές

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 24-03-2022 / 12-08-2023 : Eιδική Eπιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αναπληρώτρια

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
 • 18-07-2019 / 15-07-2024 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ
 • 20-01-2022 / 10-01-2023 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση της διευκόλυνσης μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια

20-02-2024 INTA_AD(2024)758090 PE758.090v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία

02-09-2022 INTA_AD(2022)734457 PE734.457v02-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ όσον αφορά την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία

08-09-2020 INTA_AD(2020)655639 PE655.639v02-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Οι μη δημοκρατικές προεδρικές εκλογές της Ρωσίας και η παράνομη επέκτασή τους στα κατεχόμενα εδάφη (RC-B9-0253/2024, B9-0253/2024, B9-0255/2024, B9-0256/2024, B9-0259/2024, B9-0260/2024) EN

25-04-2024

I supported the Parliament resolution as it strongly denounces these so-called elections, which were undemocratic and conducted in a highly restricted environment of systemic internal repression, long-standing violations of civil and political rights, during Russia’s illegal, unprovoked and unjustified war of aggression against Ukraine. It unequivocally condemns the fact that these elections were also conducted in the temporarily occupied territories of Ukraine, such as the Crimean peninsula and parts of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia oblasts, in Abkhazia and South Ossetia and in Transnistria. Holding an election in these territories constitutes a clear violation of international law and of the independence, sovereignty and territorial integrity of countries. This Parliament resolution deplores the fact that the Russian opposition has been brutally suppressed and that any critics of the Kremlin regime either have been imprisoned, are dead or have been forced out of the country. It reiterates that the Kremlin regime and Putin personally bear criminal and political responsibility for the death of Alexei Navalny and calls for an international investigation into the circumstances surrounding his death.

Νέοι ισχυρισμοί σχετικά με ρωσική παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές και ο αντίκτυπος στην Ένωση (RC-B9-0262/2024, B9-0261/2024, B9-0262/2024, B9-0263/2024, B9-0264/2024, B9-0265/2024, B9-0266/2024) (ψηφοφορία) LV

25-04-2024

Pilnībā atbalstu šo rezolūciju, kurā Parlaments aicina ES un dalībvalstu politisko vadību steidzami un enerģiski vērsties pret Krievijas iejaukšanās mēģinājumiem. Ticamās apsūdzības, ka dažiem EP deputātiem ir maksāts par Krievijas propagandas izplatīšanu un ka vairāki deputāti piedalījušies prokrieviskā plašsaziņas līdzekļa “Voice of Europe” darbībās laikā, kamēr Krievija īsteno nelikumīgo agresijas karu pret Ukrainu, ir ārkārtīgi nopietnas, bet ne pārsteidzošas. ES un dalībvalstu vadītājiem steidzami un apņēmīgi jārisina Krievijas iejaukšanās centieni ne tikai ES iestādēs, bet visā Eiropas Savienībā.
Esmu īpaši gandarīta, ka rezolūcijā ir iekļauts arī mans ierosinājums sākt strādāt pie drošības pielaižu sistēmas ieviešanas Eiropas Parlamentā tiem deputātiem, kuri darbojas ar sensitīvu informāciju un piedalās slēgtajās sēdēs. Eiropas Parlamentam ir jāpārņem dalībvalstu parlamentu labās prakses piemēri, mēs nedrīkstam uztvert drošības jautājumus Eiropas Parlamentā mazāk nopietni nekā dalībvalstu līmenī.

Προσωρινά μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που εφαρμόζονται στα ουκρανικά προϊόντα βάσει της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ/Ευρατόμ/Ουκρανίας (A9-0077/2024 - Sandra Kalniete) LV

23-04-2024

Šodien mēs esam apstiprinājuši ļoti svarīgu politisku un ekonomisku likumdošanas dokumentu – vēl uz gadu – līdz 2025. gada jūnijam – apturēt importa nodevas un kvotas Ukrainas lauksaimniecības produktiem.
Ir pagājuši divi gadi, kopš Krievija uzsāka karu pret Ukrainu, un šis tiesību akts stiprinās karā ierautās valsts ekonomiku. Pieņemot šo lēmumu, mēs turam savu solījumu – atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai pār agresoru.
Pasākumi arī veicinās Ukrainas pakāpenisku integrāciju ES iekšējā tirgū un pielāgošanos ES standartiem, tādējādi atbalstot valsts virzību uz dalību ES.
Tajā pašā laikā šajā tiesību aktā ir iekļauti virkne tirgus aizsardzības pasākumu, kas nodrošinās, ka mūsu lauksaimniekus nepārspēs pēkšņs importa pieaugums no Ukrainas.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς το Προεδρείο, τη Διάσκεψη των Προέδρων και των Κοσμητόρων

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν στον Πρόεδρο ερωτήσεις που αφορούν το Προεδρείο, τη Διάσκεψη των Προέδρων και τους Κοσμήτορες σχετικά με τα αντίστοιχα καθήκοντά τους. Άρθρο 32 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Απαντήσεις σε ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών προς την ΕΚΤ και τις ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις

Όλες οι παρακάτω δηλώσεις έχουν υπογραφεί από τον βουλευτή, ακόμη και αν η υπογραφή δεν είναι ορατή στο ηλεκτρονικό αντίγραφο.

Συνεδριάσεις

Fight against disinformation

βουλευτές
KALNIETE Sandra
Ημερομηνία, Τόπος:
EP 11G177
Ιδιότητα:
βουλευτές
Συνάντηση με: