Ildikó GÁLL-PELCZ
Ildikó GÁLL-PELCZ
Hungary

Date of birth : , Szikszó

8th parliamentary term Ildikó GÁLL-PELCZ

Political groups

 • 01-07-2014 / 31-08-2017 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 31-08-2017 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hungary)

Vice-President

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : European Parliament
 • 18-01-2017 / 31-08-2017 : European Parliament

Member

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Parliament's Bureau
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 14-07-2014 / 31-08-2017 : Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector
 • 24-06-2016 / 31-08-2017 : Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
 • 18-01-2017 / 31-08-2017 : Parliament's Bureau
 • 19-01-2017 / 31-08-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Economic and Monetary Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-07-2014 / 31-08-2017 : Delegation for relations with South Africa
 • 19-01-2017 / 31-08-2017 : Committee on Economic and Monetary Affairs
 • 19-01-2017 / 31-08-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Welcome HU

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(3-166-0000)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2015 priorities

25-09-2015 IMCO_AD(2015)565061 PE565.061v02-00 IMCO
Ildikó GÁLL-PELCZ

OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

03-09-2015 IMCO_AD(2015)554942 PE554.942v02-00 IMCO
Ildikó GÁLL-PELCZ

OPINION on the mandate for the trilogue on the 2016 draft budget

04-06-2015 IMCO_AD(2015)554943 PE554.943v03-00 IMCO
Ildikó GÁLL-PELCZ

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on assessment of Horizon 2020 implementation in view of its interim evaluation and the Framework Programme 9 proposal

03-05-2017 FEMM_AD(2017)599697 PE599.697v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

OPINION on the functioning of franchising in the retail sector

29-03-2017 ECON_AD(2017)595762 PE595.762v02-00 ECON
Doru-Claudian FRUNZULICĂ

OPINION on a new forward-looking and innovative future strategy on trade and investment

02-05-2016 IMCO_AD(2016)576695 PE576.695v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Negotiations with the United Kingdom following its notification that it intends to withdraw from the European Union (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) HU

05-04-2017

A határozat világosan kijelöli az EU számára a vörös vonalakat az Egyesült Királysággal való tárgyalások során. Jóllehet, az EP nem szereplője a tárgyalásoknak, azonban az EUSZ 50. cikkelye alapján a kilépési tárgyalások lezáráshoz egyetértése szükséges. Fontos momentum, hogy még a Tanács tárgyalási útmutatója előtt az EP elfogadta határozatát, hangsúlyozva, hogy a 2019-es EP választások előtt a kilépési tárgyalásokat le kell zárni.
A tárgyalások általános elvei a következők: átláthatóság, jogi, pénzügyi és költségvetési kötelezettségek és kötelezettségvállalások teljesítése, az EU 27-ek állampolgárainak érdekeinek képviselete, jogalanyok jogbiztonsága. Továbbá kilépés előtt az Egyesült Királyság nem kezdhet harmadik országokkal kereskedelmi tárgyalásokat. Megerősíti, hogy a belső piaci és a vámunióbeli tagság magában foglalja a négy szabadság, az Európai Unió Bírósága joghatósága, az általános költségvetési hozzájárulások és az Európai Unió közös kereskedelempolitikájához való csatlakozás elfogadását.
A tárgyalások ütemezését három fázisban jelöli meg a határozat: kilépési szerződés, átmeneti megállapodások, valamint az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról szóló szerződés, melyek során az EP mindvégig fenntartja jogát, hogy kinyilvánítsa álláspontját a tárgyalásokról, és további állásfoglalásokat fogadjon el.
Az Egyesült Királysággal továbbra is jó kapcsolatokat szeretnénk fenntartani, de a tárgyalások során saját EU-s és nemzeti érdekeinek szeretnénk érvényesíteni, szavazatommal ezért is támogattam a határozatot.

Ratification and accession to the 2010 Protocol to the Hazardous and Noxious Substances Convention with the exception of aspects related to judicial cooperation in civil matters (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) HU

05-04-2017

A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő felelősség és kártérítés kérdésével foglalkozik (HNS -egyezmény). A HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv módosításokat tartalmazott az 1996. évi HNS egyezményben azonosított problémák kezelése céljából. Sem az 1996. évi HNS-egyezmény, sem pedig a HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv nem lépett hatályba.
Ehhez a Parlament egyetértésére volt szükség. Tekintettel a tanácsi határozattervezet és a Bizottság eredeti javaslata közti lényeges eltérésekre, a Parlament Jogi Szolgálatával való konzultációt követően a Jogi Bizottság úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 99. cikkének (5) bekezdését alkalmazva időközi jelentést készít, melyben ajánlásokat fogalmaz meg a szóban forgó tanácsi határozattervezet módosítására.
A Jogi Bizottság saját kezdeményezésére megfontolta e határozat jogalapjának módosítását, és arra a következtetésre jutott, hogy a legcélszerűbb megoldás a hármas jogalap volna. Tekintettel arra, hogy regionális megoldások helyett egy nemzetközi rendszer előmozdítására van szükség a kártérítés e formájával kapcsolatban, a Parlament egyetértését adta a nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséhez és az ahhoz való csatlakozáshoz. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

Ratification and accession to the 2010 Protocol to the Hazardous and Noxious Substances Convention with regard to aspects related to judicial cooperation in civil matters (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) HU

05-04-2017

Jogi Bizottság A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő felelősség és kártérítés kérdésével foglalkozik (HNS -egyezmény). A HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv módosításokat tartalmazott az 1996. évi HNS egyezményben azonosított problémák kezelése céljából. Sem az 1996. évi HNS-egyezmény, sem pedig a HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv nem lépett hatályba.
A 2010. évi HNS-egyezmény megállapítja a veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajó tulajdonosának objektív felelősségét a kérdéses hajó fedélzetén szállított veszélyes és ártalmas anyagokkal összefüggő balesetből eredő bármilyen kárért.
Az előadó megítélése szerint a HNS egyezmény joghatósági rendszerének rendkívül specifikus jellege – pl “forum shopping” gyakorlatának megakadályozása, a felperesek egyenlő bánásmódban való részesítése –, valamint az Unión belül és a HNS-egyezmény más részes feleire eltérő joghatósági rendszer alkalmazásából fakadó jogi és gyakorlati nehézségek kivételt tesznek indokolttá az átdolgozott Brüsszel I. rendelet általános alkalmazása alól.
Ezért szükséges, hogy a Parlament adja egyetértését az egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséhez és az ahhoz való csatlakozáshoz. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the need for a special investment plan for subregions with high unemployment levels

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Lapsed
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Marian HARKIN Ildikó GÁLL-PELCZ Stanislav POLČÁK Sofia RIBEIRO Dan NICA Laura AGEA Simona BONAFÈ Georgi PIRINSKI Siôn SIMON José BLANCO LÓPEZ
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 155 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on the gender gap in digital skills

22-06-2016 P8_DCL(2016)0061 Lapsed
Deirdre CLUNE Dieter-Lebrecht KOCH Werner KUHN Gesine MEISSNER Ildikó GÁLL-PELCZ Brian HAYES Roberta METSOLA Andor DELI Merja KYLLÖNEN Patricija ŠULIN
Date opened : 22-06-2016
Lapse date : 22-09-2016
Number of signatories : 35 - 29-09-2016

WRITTEN DECLARATION on the promotion and health benefits of breastfeeding in Europe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Lapsed
Arne GERICKE Alojz PETERLE Anna ZÁBORSKÁ Marian HARKIN Peter van DALEN Ildikó GÁLL-PELCZ Marijana PETIR Fabio Massimo CASTALDO Jadwiga WIŚNIEWSKA Zdzisław KRASNODĘBSKI Jana ŽITŇANSKÁ
Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 116 - 02-05-2016

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.