Tonino PICULA : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socijaldemokratska partija Hrvatske (Croatia)

Chair 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Security and Defence
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Conference of Delegation Chairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Security and Defence

Substitute 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Regional Development

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III)  
- REGI_AD(2019)629571 -  
-
REGI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg) supported by the European Regional Development Fund and external financing instruments  
- AFET_AD(2018)627593 -  
-
AFET 
OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Ukraine  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Interpretation of Rule 32(5), first subparagraph, second indent of the Rules of Procedure HR  
 

Podržao sam ovaj prijedlog.

Protocol to the EU-Denmark Agreement on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum and 'Eurodac' (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HR  
 

Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije od 2006. obuhvaća i primjenu dijelova Eurodaca „povezanih s Dublinskom konvencijom”. Međutim, pristup tijela kaznenog progona, koji je bio novi element preinake Uredbe o Eurodacu u usporedbi s izvornim sustavom Eurodaca (Uredba Vijeća (EZ) br. 2725/2000), dosad nije bio uređen navedenim Sporazumom.
Proširenjem odredbi o kaznenom progonu iz Uredbe (EU) br. 603/2013 na Dansku omogućilo bi se tijelima kaznenog progona Danske da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje su druge države sudionice unijele i pohranile u bazu podataka Eurodaca kad žele utvrditi identitet ili dobiti dodatne informacije o osobi koju se sumnjiči za teško kazneno djelo ili terorizam ili o žrtvi. S druge strane, tijelima kaznenog progona svih ostalih država sudionica, bilo drugih država članica EU-a bilo pridruženih zemalja, omogućilo bi se da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje je Danska unijela i pohranila u bazu podataka Eurodac u iste svrhe.
Podržavam stav izvjestitelja i potvrdu ovog Sporazuma.

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) HR  
 

Program Obzor Europa od velike je važnosti za Odbor za razvoj zbog doprinosa koji može pružiti u provedbi ciljeva održivog razvoja. Već je više puta prepoznata važnost uloge istraživanja i inovacija u pogledu ispunjavanja društvenih i gospodarskih izazova, te posebno u novom Europskom konsenzusu o razvoju donesenom u lipnju 2017.
Važno je osigurati da Obzor Europa bude otvoren dionicima u zemljama u razvoju u smislu sudjelovanja u projektima i aktivnostima te pristupa rezultatima projekata. Sudjelovanje zemalja u razvoju u sadašnjem programu Obzor 2020. smanjilo se u odnosu na prethodni okvirni program te u program Obzor Europa treba dodati posebne odredbe kako bi se ojačala njegova dimenzija međunarodne suradnje.
Osim toga, ključno je osigurati da se prioriteti i obveze EU-a u području vanjske i razvojne politike uzimaju u obzir, posebno kada je riječ o klimatskim promjenama, biološkoj raznolikosti te učinkovitosti resursa i energije.
Podržavam ovaj prijedlog.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on increasing energy efficiency in rural, mountainous and remote areas  
- P8_DCL(2016)0103 - Lapsed  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 101 - 13-12-2016
Written declaration on promoting fish consumption  
- P8_DCL(2016)0095 - Lapsed  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 66 - 13-12-2016
Written declaration on achieving full visa reciprocity with the United States of America  
- P8_DCL(2016)0058 - Lapsed  
Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Date opened : 06-06-2016
Lapse date : 06-09-2016
Number of signatories : 66 - 07-09-2016

Declarations 

Declaration of financial interests 

Contact