Please fill this field
Ruža TOMAŠIĆ Ruža TOMAŠIĆ
Ruža TOMAŠIĆ
Croatia

Date of birth : , Mladoševica

9th parliamentary term Ruža TOMAŠIĆ

Political groups

  • 02-07-2019 / 30-06-2021 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau

National parties

  • 02-07-2019 / 30-06-2021 : Hrvatska konzervativna stranka (Croatia)

Member

  • 02-07-2019 / 30-06-2021 : Committee on Fisheries
  • 02-07-2019 / 30-06-2021 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
  • 25-11-2019 / 30-06-2021 : Delegation for relations with Canada

Substitute

  • 02-07-2019 / 30-06-2021 : Committee on Agriculture and Rural Development

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills

07-12-2020 AGRI_AD(2020)648630 PE648.630v02-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on a Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system

28-04-2021 PECH_AD(2021)662054 PE662.054v03-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

OPINION on Shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers

25-02-2021 AGRI_AD(2021)653821 PE653.821v04-00 AGRI
Ivo HRISTOV

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019: European Fisheries Control Agency (EFCA)

24-02-2021 PECH_AD(2021)660382 PE660.382v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Human rights situation in Iran, in particular the situation of political prisoners sentenced to death

01-07-2020 O-000045/2020 Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Administrative cooperation in the field of taxation (A9-0015/2021 - Sven Giegold) HR

10-03-2021

Izmjena Direktive 2011/16/EU7 o administrativnoj suradnji u području oporezivanja dio je inicijative poreznog paketa koji je predložila Komisija. Izmjene ove Direktive, prije svega, imaju za cilj proširiti pravila porezne transparentnosti EU-a, posebno vezana uz digitalne platforme. Prijedlogom se predviđa automatska razmjena informacija nadležnih poreznih tijela država članica o dohotku koju prodavatelji ostvaruju na tim platformama. Na taj način osigurat će se rješavanje izazova digitalizacije gospodarstva, odnosno, ispravno prijavljivanje dohodaka i prihoda ostvarenih putem digitalnim platformi poreznim tijelima, što je važan korak za nastavak borbe protiv poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanje plaćanja poreza te jačanje suradnje i razmjene podataka u Europskoj uniji.
Uz navedeno, smanjit će se i administrativni teret platformi koje se moraju nositi s različitim nacionalnim zahtjevima izvješćivanja. Poboljšanje postojećeg okvira za razmjenu informacija i administrativnu suradnju u EU-u sprječava pojava dvostrukog oporezivanja i dvostrukog neoporezivanja, te se štite javne financije i ograničavaju socioekonomske posljedice pandemije bolesti COVID-19.
Smatram da je izvješće uravnoteženo te sam ga podržala.

Implementation of the Construction Products Regulation (A9-0012/2021 - Christian Doleschal) HR

10-03-2021

Uredba o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda nastoji osigurati slobodno kretanje građevnih proizvoda na unutarnjem tržištu kroz skup usklađenih pravila za ocjenjivanje svojstava građevnih proizvoda u vezi s glavnim značajkama tih proizvoda, kao što su svojstva prilikom požara i zvučna izolacija.
Države članice ostaju nadležne u pogledu sigurnosnih, ekoloških i energetskih zahtjeva koji se primjenjuju na zgrade i graditeljske radove. Trenutačno stanje metoda nadzora tržišta nije učinkovito, što posebno pogađa mala i srednja poduzeća kojima nije omogućeno ostvarivanje jednakih uvjeta, odnosno pošteno tržišno natjecanje. Osim toga, predloženo je i olakšavanje administrativnog opterećenja u zakonodavstvu o građevnim proizvodima za sva pouzeća.
Smatram da su prijedlozi izneseni u ovom izvješću na vlastitu inicijativu ostvarivi i korisni svim sudionicima u građevinskom sektoru te sam ga podržala.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Active substances, including dimoxystrobin (B9-0162/2021) HR

10-03-2021

Rok važenja odobrenja aktivne tvari dimoksistrobin trebao je izvorno završiti 30. rujna 2016. godine, no stalnim produljivanjima i dalje je na snazi. Zadnje produljenje je Provedbena uredba Komisije koja traje do 31. siječnja 2022. i koja je donesena bez objašnjenja.
Prema načelu predostrožnosti, tvari trebaju biti dijelom sredstava za zaštitu bilja samo ako je dokazano da predstavljaju očitu korist pri uzgoju bilja i da nemaju štetne učinke na zdravlje ljudi i životinja ili neprihvatljive učinke na okoliš. Dimoksistrobin je 2015. godine uvršten na „popis kandidata za zamjenu” jer je akutna referentna doza za tu aktivnu tvar znatno niža od one za većinu odobrenih aktivnih tvari u njegovoj skupini te zato što ima svojstva endokrine disrupcije koja mogu imati štetne učinke na ljude.
Stoga smatram da Komisija nije uzela u obzir načelo predostrožnosti i da znanstvena nesigurnost oko ove tvari sprječava ostvarivanje visoke razine zaštite ljudskog zdravlja. Zbog toga sam podržala ovaj prigovor.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions

Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.