Dubravka
ŠUICA

Written explanations of vote - 9th parliamentary term Dubravka ŠUICA

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Request for waiver of the immunity of José Manuel Fernandes (A9-0023/2019 - Ibán García Del Blanco) HR

14-11-2019

Odjel za kaznene istrage i kazneni progon u Portu zatražio je ukidanje imuniteta Joséu Manuelu Fernandesu, zastupniku u Europskom parlamentu, u vezi s mogućim pokretanjem pravnih postupaka zbog navodnog počinjenja kaznenog djela zloupotrebe položaja, predviđenog i kažnjivog u skladu s člankom 11. portugalskog Zakona 34/87 od 16. srpnja.
José Manuel Fernandes, u svojstvu gradonačelnika Vila Verdea i pri obavljanju svojih dužnosti u toj ulozi te u dosluhu s drugima, pod istragom je za navodno kršenje općih načela pravila o javnoj nabavi. Zastupnik José Manuel Fernandes je sam zatražio da mu se ukine imunitet.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Distance sales of goods and certain domestic supplies of goods (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) HR

14-11-2019

Cilj ovog prijedloga, koji je dio Paketa o PDV-u u e-trgovini, je utvrditi detaljna pravila potrebna za osiguravanje funkcioniranja novih pravila o PDV-u za e-trgovinu nakon što su Direktivom 2017/2455 („Direktiva o PDV-u u e-trgovini”) uvedene promjene koje će stupiti na snagu u siječnju 2021.
To se posebno tiče odredbi koje se odnose na elektronička sučelja koja omogućuju prodaju roba i usluga (mjesto trgovanja, platforma i portal) poreznim obveznicima koji nemaju nastan u EU-u da isporučuju robu u EU-u osobama koje nisu porezni obveznici (fizičkim osobama). Također se odnosi i na posebne postupke za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz kad se ne upotrebljava sustav „sve na jednom mjestu” za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja.
Neophodno je osigurati da sve države članice na usklađen način primjenjuju odredbe o elektroničkim sučeljima kako bi se dodatno smanjila administrativna opterećenja poreznih obveznika koji sudjeluju u e-trgovini i ujedno bi se izbjegli propusti u zakonu koji bi mogli prouzročiti gubitke prihoda. Korištenjem sustava „sve na jednom mjestu” će se poboljšati naplata PDV-a i dodatno administrativno olakšati poslovanje putem elektroničkih sučelja.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgium (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) HR

14-11-2019

Europski fond za prilagodbu globalizaciji stvoren je u svrhu pružanja dodatne pomoći radnicima koji trpe posljedice velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim obrascima.
Dana 4. listopada 2019. Komisija je usvojila prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Belgije za podršku reintegracije radnika na tržištu rada koji su postali viškom zbog poduzeća koje posluje u gospodarskom sektoru, klasificiranom u odjeljku NACE Revizija 2 odjeljenje 47 (Trgovina na malo, osim motornim vozilima i motociklima).
Ovo je prva prijava koja se ispituje u proračunu za 2019. godinu, a deseta u sektoru maloprodaje od uspostave EGF-a. Ona se odnosi na 1 019 radnika koji su otpušteni te na prikupljanje ukupnog iznosa od 1 632 028 EUR iz EGF-a za Belgiju.
Kako bi mobilizirala Fond, Komisija je proračunskom tijelu podnijela zahtjev za prijenos globalnog iznosa od 1 632 028 EUR iz rezerve za EGF u proračunsku liniju EGF-a. Postupak trijaloga pokreće se u slučaju neslaganja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified cotton LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) HR

14-11-2019

Ovim prijedlogom rezolucije uložen je prigovor u pogledu produljenja odobrenja za stavljanje na tržište hrane i hrane za životinje koja sadržava genetski modificirani pamuk LLCotton25 („LLCotton25”), sastoji se ili je proizvedena od njega.
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je 17. listopada 2018. donijela pozitivno mišljenje koje je objavljeno 14. studenoga 2018., ali brojne studije pokazale su da je na genetski modificiranim usjevima otpornima na herbicide potrebno koristiti više tih herbicida, velikim dijelom zbog pojave korova otpornih na herbicide. Kao posljedica navedenog, očekuje se da će usjevi pamuka LLCotton25 biti izloženi većim i višekratnim dozama glufosinata, što bi moglo dovesti do većih količina njegovih ostataka u žetvi.
U skladu sa svime navedenim, suzdržala sam se od glasovanja za ovo izvješće.

Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified soybean MON 89788 (MON-89788-1) (B9-0169/2019) HR

14-11-2019

Ovim prijedlogom rezolucije uložen je prigovor u pogledu produljenja odobrenja za stavljanje na tržište hrane i hrane za životinje koja sadržava genetski modificiranu soju MON 89788 (MON-89788-1), sastoji se ili je proizvedena od nje.
Brojne studije su pokazale da je za genetski modificirane usjeve otporne na herbicide potrebno koristiti više tih herbicida, velikim dijelom zbog pojave korova otpornih na herbicide. Kao posljedica navedenog, očekuje se da će soja MON 89788 biti izložena i višim i ponovljenim dozama glifosata, što bi moglo dovesti do većih količina njegovih ostataka pri žetvi.
Potrebno je i naglasiti da na pitanja o karcinogenosti glifosata i dalje nema jasnog odgovora te je Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), agencija Svjetske zdravstvene organizacije specijalizirana za rak, 2015. godine glifosat smjestila u kategoriju tvari koje su vjerojatno karcinogene za čovjeka, a u nizu najnovijih znanstvenih stručno revidiranih studija potvrđuje se moguća karcinogenost glifosata.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and sub- combinations MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and NK603 × DAS-40278-9 (B9-0171/2019) HR

14-11-2019

Ovim prijedlogom rezolucije uložen je prigovor u pogledu odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i potkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih.
EFSA je 28. studenog 2018. donijela pozitivno mišljenje koje je objavljeno 16. studenoga 2018. Države članice su tijekom tromjesečnog razdoblja savjetovanja EFSA-i uputile brojne kritike. Te kritike obuhvaćaju primjedbu da su podaci koje je dostavio podnositelj zahtjeva nedostatni kako bi se zajamčila točna procjena rizika, da procjena rizika koju je provela EFSA nije dostatna u sadašnjem obliku jer se njome nisu uspješno procijenili sveukupna sigurnost i potencijalna toksičnost genetske transformacije višestruko genetski modificiranog kukuruza za ljude, životinje i okoliš.
U skladu sa svime navedenim, suzdržala sam se od glasovanja za ovo izvješće.

Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 and genetically modified maize combining two, three, four or five of the single events Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 and GA21 (B9-0172/2019) HR

14-11-2019

Ovim prijedlogom rezolucije uložen je prigovor u pogledu odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju, četiriju ili pet pojedinačnih promjena Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njih.
EFSA je 27. veljače 2019. donijela pozitivno mišljenje, koje je objavljeno 5. travnja 2019. U neovisnoj studiji je utvrđeno da toksikološka ocjena EFSA-e nije prihvatljiva jer nije dokazana sigurnost usjeva za uvoz te se ne može reći da ta ocjena ispunjava zahtjeve za procjenu rizika za imunosni sustav, ali i da procjena rizika za okoliš nije nepobitna.
U skladu sa svime navedenim, suzdržala sam se od glasovanja za ovo izvješće.

Financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a UK's withdrawal from the EU without an agreement (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) HR

24-10-2019

Ovim prijedlogom proširuje se područje EUSF-a kako bi se iskazala europska solidarnost s najteže pogođenim državama članicama pružanjem pomoći iz Fonda, kako bi one lakše podnijele financijsko opterećenje koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma.
U skladu s načelom supsidijarnosti, utvrđuju se jasni kriteriji prihvatljivosti za mobilizaciju EUSF-a. Pomoć u okviru ovog instrumenta, stoga, bit će ograničena na troškove koji ozbiljno utječu na gospodarske i financijske uvjete u određenoj državi članici.
Pozdravljam korištenje sredstava EUSF-a za pružanje pomoći državama članicama u nošenju s financijskim opterećenjem koje je izravna posljedica Brexita bez sporazuma u svim slučajevima u kojima to opterećenje premaši proračunske sposobnosti države članice da se samostalno nosi s tom krizom. Smatram da je to u skladu s temeljnim načelom Fonda, istinskom solidarnosti EU-a u slučajevima katastrofa.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Objection pursuant to Rule 112: partially granting an authorisation for a use of chromium trioxide (Cromomed S.A. and others) (B9-0151/2019) HR

24-10-2019

Izlaganje kromovom trioksidu tijekom procesa proizvodnje predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali je proces u Europi vrlo dobro reguliran te je rizik sveden na minimum.
Krajnji proizvodi kromova trioksida ne predstavljaju nikakvu opasnost za zdravlje ljudi te imaju važnu primjenu u području zrakoplovne industrije, u proizvodnji mlaznih zrakoplova i plinskih turbina te u autoindustriji.
Usvajanjem ovog prigovora kromov trioksid ne bi nestao s europskog tržišta, već bi samo došlo do povećanja uvoza u Europsku uniju te porasta proizvodnje u trećim zemljama. Potrebno je naglasiti da proces proizvodnje u trećim zemljama nije reguliran kao u Europi te je rizik puno veći. U ovom kontekstu moramo pružiti podršku malim i srednjim poduzećima koja tvrde da ne postoje alternative za kromov trioksid.
U skladu sa svime navedenim, nisam podržala ovo izvješće.

Effects of the bankruptcy of Thomas Cook Group (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) HR

24-10-2019

Bankrot britanske tvrtke Thomas Cook, drugog najvećeg i jednog od najstarijih svjetskih turističkih operatera, ima duboko negativan učinak na gospodarstvo, unutarnje tržište EU-a, zaposlenost, povjerenje potrošača i slobodno kretanje osoba u cijeloj EU i šire.
Zbog bankrota Thomas Cook grupe izloženo je 22 000 radnih mjesta širom svijeta, od kojih je 9 000 smješteno u Velikoj Britaniji, 2 500 u Španjolskoj i više od 1 000 u Grčkoj. Sudbina ovih radnih mjesta još uvijek je neizvjesna te će vjerojatno imati značajan višestruki udarni učinak ne samo na turističku industriju i prometni sektor već i na gospodarstvo EU-a u cjelini.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

State of play of the disclosure of income tax information by certain undertakings and branches - public country-by-country reporting (B9-0117/2019) HR

24-10-2019

Člankom 89. Direktive CRD IV, koju su Europski parlament i Vijeće donijeli 2013., utvrđeno je da države članice od kreditnih institucija i investicijskih društava moraju zahtijevati da jednom godišnje, po državi članici i po trećoj zemlji u kojoj imaju poslovni nastan, objave informacije kao što su vrsta i geografski položaj aktivnosti, promet, broj zaposlenika, dobit ili gubitak prije poreza, porez na dobit ili gubitak, kao i primljene javne subvencije, na konsolidiranoj osnovi za svaku financijsku godinu.
Ovim izvještajem hitno se pozivaju države članice da razriješe blokadu tog predmeta u Vijeću i da dovrše svoje prvo čitanje o Prijedlogu o javnom izvješćivanju po zemljama te da započnu međuinstitucionalne pregovore s Parlamentom kako bi se zakonodavni postupak što prije finalizirao i kako bi se poštovalo načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

The Turkish military operation in northeast Syria and its consequences (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) HR

24-10-2019

Turska je, nakon odluke američkog predsjednika Trumpa o povlačenju postrojbi SAD-a sa sjeveroistoka Sirije, 9. listopada 2019. pokrenula vojnu akciju u područjima Sirije pod kontrolom Sirijskih demokratskih snaga, prekršivši time međunarodno pravo. To je dovelo do velikog broja civilnih i vojnih žrtava s obje strane granice te, prema izvorima UN-a, do raseljenja najmanje 300 000 građana, uključujući 70 000 djece.
Osuđujemo jednostranu tursku vojnu intervenciju na sjeveroistoku Sirije koja predstavlja kršenje međunarodnog prava kojim se ugrožava stabilnost i sigurnost cijele regije te se nanosi dodatna patnja stanovništvu koje je već pogođeno ratom te se uzrokuje masovno raseljavanje civila.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Search and rescue in the Mediterranean (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) HR

24-10-2019

Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, vjeruje se da je u 2019. godini oko 933 ljudi umrlo ili nestalo u Sredozemnom moru na putu za Europu. Broj umrlih na Sredozemlju u opadanju je od 2015. (3 771 u 2015., 2 277 u 2018.), no prema mišljenju Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) put iz Libije u Europu i dalje je put migracija s najvišim brojem smrtnih slučajeva u svijetu (646 smrtnih slučajeva do sada u 2019.).
Međunarodno pomorsko pravo zahtijeva od država da poduzmu mjere prevencije, ranog upozoravanja i reagiranja kako bi smanjile rizik od smrtnih slučajeva na moru, uključujući i djelovanje odgovarajućih i učinkovitih službi traganja i spašavanja. Frontex trenutno ima operacije Themis (koja podržava Italiju u srednjem Sredozemlju), Poseidon (koja podržava Grčku na grčkoj morskoj granici s Turskom) i Indalo (koji podržava Španjolsku u zapadnom Sredozemlju) raspoređene na moru u Sredozemlju.
Zbog uloženih amandmana koji su izmijenili bit izvješća, nisam podržala ovo izvješće.

Opening accession negotiations with North Macedonia and Albania (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) HR

24-10-2019

Europsko vijeće je 2003. godine u Solunu istaknulo potporu budućoj integraciji zemalja zapadnog Balkana u europske strukture i izjavilo da je njihovo konačno članstvo u Uniji visoki prioritet za EU i da će Balkan biti sastavni dio ujedinjene Europe. Odluka o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom već je odgođena u lipnju 2019. godine.
Izražavam žaljenje neuspjehom EU-a da dogovori otvaranje pregovora o pridruživanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom jer su obje države uložile značajne napore u ispunjavanje zahtjeva EU-a za otvaranje pregovora o pristupanju, uključujući teška i povijesna postignuća poput ratifikacije sporazuma iz Prespe sa strane Sjeverne Makedonije te reforme pravosuđa koju provodi Albanija.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovaj izvještaj.

Draft general budget of the European Union for 2020 - all sections HR

23-10-2019

Europski parlament je u svojoj rezoluciji od 14. ožujka 2019. o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2020. godinu definirao jasne političke prioritete kako bi proračun 2020. bio most u budućnost Europe i pružio europsku dodanu vrijednost. Proračun za 2020. trebao bi otvoriti put višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.-2027. i pružiti solidno polazište za pokretanje nove generacije programa i politika Unije.
Godina 2020. je posljednja godina trenutnog VFO-a i, stoga, posljednja prilika da se Unija približi ispunjenju političkih obveza za to razdoblje, uključujući postizanje klimatskog cilja EU-a i provedbu održivog razvoja UN-a. U kontekstu ciljeva i ostvarivanja ciljeva Europskog stupa socijalnih prava naglašeno je da proračun Unije mora procijeniti i integrirati puni utjecaj politika Unije na ravnopravnost spolova, promičući na taj način rodnu osviještenost i jednake mogućnosti.
Nužno je suočiti se s klimatskim izazovima i zaštititi okoliš na način koji povećava zaposlenost, stvara nova radna mjesta, jača konkurentnost, promiče održivi razvoj i osigurava društveni prosperitet.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

General budget of the European Union for 2020 - all sections (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) HR

23-10-2019

Europski parlament je u svojoj rezoluciji od 14. ožujka 2019. o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2020. godinu definirao jasne političke prioritete kako bi proračun 2020. bio most u budućnost Europe i pružio europsku dodanu vrijednost. Proračun za 2020. trebao bi otvoriti put višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.-2027. i pružiti solidno polazište za pokretanje nove generacije programa i politika Unije.
Godina 2020. je posljednja godina trenutnog VFO-a i, stoga, posljednja prilika da se Unija približi ispunjenju političkih obveza za to razdoblje, uključujući postizanje klimatskog cilja EU-a i provedbu održivog razvoja UN-a. U kontekstu ciljeva i ostvarivanja ciljeva Europskog stupa socijalnih prava naglašeno je da proračun Unije mora procijeniti i integrirati puni utjecaj politika Unije na ravnopravnost spolova, promičući na taj način rodnu osviještenost i jednake mogućnosti.
Nužno se suočiti s klimatskim izazovima i zaštititi okoliš na način koji povećava zaposlenost, stvara nova radna mjesta, jača konkurentnost, promiče održivi razvoj i osigurava društveni prosperitet.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) HR

23-10-2019

Odbor za proračunski nadzor je pozvao Europski parlament da ne odobri davanje razrješnice izvršnom direktoru Europskog ureda za podršku u pitanjima azila u vezi s izvršavanjem proračuna Ureda za financijsku godinu 2017.
Prema izvješću Revizorskog suda, materijalni i sustavni slučajevi neusklađenosti EASO-a uglavnom se odnose na javne nabave i postupke zapošljavanja na kojima se temelje plaćanja. Odbor je izrazio duboko žaljenje što kombinirana pogreška zbog neprimjerenih plaćanja iznosi najmanje 7,7 milijuna eura ili 10,3 % od ukupnih isplata koje je izvršio Europski ured za podršku u pitanjima azila u 2017. godini.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Discharge 2017: EU general budget - European Council and Council (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) HR

23-10-2019

Odbor za proračunski nadzor je pozvao Europski parlament da odbije davanje razrješnice glavnom tajniku Vijeća u vezi s izvršavanjem proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku 2017. godinu. Parlament je već odbio odobriti razrješnicu generalnom tajniku Vijeća u periodu od 2009. do 2016. godine te u ožujku 2019. za financijsku godinu 2017.
Izražena je zabrinutost zbog vrlo visoke razine odobrenih sredstava od 2017. do 2018., posebice za namještaj, tehničku opremu, promet i IT sustave.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Objection pursuant to Rule 112: Assessment of the impact of plant protection products on honeybees (B9-0149/2019) HR

23-10-2019

Istraživanja Komisije pokazuju da nas čeka dramatičan pad u pojavi i raznolikosti svih vrsta europskih divljih kukaca oprašivača, uključujući divlje pčele, osolike muhe, leptire i moljce. Brojne vrste oprašivača izumrle su ili im prijeti izumiranje.
Vanjsko znanstveno izvješće EFSA-e od 29. veljače 2016. o toksičnosti pesticida pokazalo je da bi dugoročna toksičnost mogla znatno premašiti predviđanja koja se temelje na kratkoročnim ispitivanjima.
Nacrt uredbe Komisije ne predstavlja najnovije znanstvene i tehničke spoznaje i to je suprotno onome što je navedeno u drugoj uvodnoj izjavi tog Nacrta i suprotno zahtjevima iz članka 78. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 1107/2009, čime se ne poštuje zahtjev iz članka 4. stavka 1. te uredbe da se tvari odobravaju na temelju aktualnih znanstvenih i tehničkih saznanja, čime se također dovodi u pitanje svrha iz članka 1. stavka 3. te uredbe, točnije postizanje visoke razine zaštite zdravlja životinja i okoliša.
Također, EFSA smatra da je za odgovarajuću procjenu rizika za pčele važno voditi računa o akutnoj toksičnosti, kroničnoj toksičnosti i toksičnosti za ličinke.
U skladu sa svime navedenim, suzdržala sam se od glasovanja za ovo izvješće.

European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) HR

22-10-2019

Ovim izvješćem Europski parlament poziva Komisiju i države članice da osiguraju fleksibilnu primjenu članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) u slučaju povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, posebno u pogledu kolektivnih zahtjeva koji se odnose na MSP-ove u jednosektorskim ili višesektorskim predmetima.
Ovaj je prijedlog dio plana Unije za pripravnost i izvanredne situacije kako bi se ublažili najizraženiji negativni učinci povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma o povlačenju. Predloženim izmjenama utvrdit će se da su otpuštanja radnika, koja su rezultat povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma o povlačenju, obuhvaćena područjem primjene EGF-a.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.