Please fill this field
Dubravka ŠUICA Dubravka ŠUICA
Dubravka ŠUICA
Croatia

Date of birth : , Dubrovnik

8th parliamentary term Dubravka ŠUICA

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (Croatia)

Vice-Chair

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
 • 14-11-2016 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs

Member

 • 01-07-2014 / 11-12-2016 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
 • 24-10-2016 / 13-11-2016 : Committee on Foreign Affairs
 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Committee on Foreign Affairs

Substitute

 • 01-07-2014 / 20-10-2016 : Committee on Foreign Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
 • 17-09-2014 / 10-11-2016 : Committee on Transport and Tourism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Special Committee on Terrorism

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on Towards a new international climate agreement in Paris

01-09-2015 AFET_AD(2015)560685 PE560.685v02-00 AFET
Dubravka ŠUICA

OPINION on an EU strategy for the Adriatic and Ionian region

16-07-2015 AFET_AD(2015)557114 PE557.114v02-00 AFET
Dubravka ŠUICA

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg) supported by the European Regional Development Fund and external financing instruments

06-12-2018 AFET_AD(2018)627593 PE627.593v03-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006

26-07-2017 AFET_AD(2017)605920 PE605.920v03-00 AFET
Hilde VAUTMANS

OPINION on the role of fisheries-related tourism in the diversification of fisheries

18-10-2016 TRAN_AD(2016)585780 PE585.780v02-00 TRAN
István UJHELYI

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Eurojust-Denmark Agreement on judicial cooperation in criminal matters (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR

18-04-2019

,,Lisabonizacijom” Eurojusta na snagu stupa Uredba (EU) 2018/1727 o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu te je zbog toga potreban sporazum o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Danske. Uredba stupa na snagu u prosincu 2019.
Budući da Danska ima poseban status u području kaznenog pravosuđa nakon Lisabona, ona neće sudjelovati u Uredbi niti će ona biti obvezujuća za nju. No, Danska želi i dalje sudjelovati u aktivnostima Eurojusta te je zbog toga potreban sporazum između dviju stranaka. Stoga će Danska imati status koji se primjenjuje na odnos zemlje članice i treće zemlje.
Sam sporazum je važan jer se njime, osim daljnjeg sudjelovanja Danske u Eurojustu, jamči i njeno sudjelovanje u nekoliko instrumenata u okviru nekadašnjeg trećeg stupa, sudjelovanje u financiranju Eurojusta te očuvanje zajedničkog područja pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a. Zajedničko nadzorno tijelo Eurojusta je u ožujku 2019. dalo pozitivno mišljenje o odredbama Sporazuma koje se odnose na zaštitu podataka. Danska će primjenjivati Direktivu (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu osobnih podataka koji se razmjenjuju u skladu sa Sporazumom, prihvatiti posebne odredbe o zaštiti podataka te prepoznati važnu ulogu Europskog nadzornika za zaštitu podataka.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) HR

18-04-2019

Unija i njezine članice su se Pariškim sporazumom obvezale na ograničenje porasta globalne temperature na razinu manju od 2°C iznad predindustrijskih razina i poduzimanje napora za ograničenje porasta temperature na 1,5°C u odnosu na predindustrijske razine. Emisije iz prometnog sektora su u porastu te je taj isti sektor 2016. bio odgovoran za 25 % ukupnih emisija stakleničkih plinova u Uniji.
Utvrđivanjem zahtjeva u pogledu vrijednosti emisija za nova teška vozila bi se mogle smanjiti emisije CO2. Time bi se pridonijelo smanjenju emisija stakleničkih plinova i ublažavanju klimatskih promjena, ali bi se istovremeno ostvarile uštede goriva, zadržala visoka razina inovacija i tehnološkog vodstva za proizvođače teških vozila u Uniji i ostvarila poboljšanja po pitanju kvalitete zraka. U skladu s Uredbom 2017/2400 i Uredbom 2018/956, ova Uredba je najvažniji zakonodavni akt za utvrđivanje zahtjeva u pogledu vrijednosti emisija CO2 za nova teška vozila.
Izvjestitelj se slaže s Komisijinim pristupom kojim se daje prednost uvođenju zahtjeva u pogledu vrijednosti emisija za vozila koja uzrokuju najviše onečišćenja. Izvjestitelj također smatra da je postavljanje odgovarajuće razine ambicije emisije CO2 teških vozila ključno kako bi se proizvođačima poslala poruka o potrebi ulaganja u tehnologije kojima se smanjuju emisije.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) HR

18-04-2019

Cilj Prijedloga direktive o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu, postavljanjem minimalnih ciljeva javne nabave za čista vozila, jest promicanje čistog prijevoza, poticanje novih i čistih tehnologija i dugoročno smanjenje emisija onečišćivača zraka i CO2.
Izmijenjenom Direktivom trebalo bi se isto tako doprinijeti uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, kao i sukladnosti vozila sa zahtjevima najnovijih standarda u području. Ovom direktivom nameću se minimalni ciljevi javne nabave za laka i teška vozila, što će iziskivati dodatna financijska sredstva za javne naručitelje i naručitelje emisija onečišćivača zraka i stakleničkih plinova. Kroz direktivu se također potiče potražnja za čistim vozilima u cestovnom prijevozu. Međutim, proizvođače iz EU-a isto tako treba zaštititi od nepoštene konkurencije. Stoga je potrebno da se vozila za cestovni prijevoz, koja proizvode proizvođači sa sjedištem u trećim zemljama u kojima proizvođači iz EU-a nemaju pristup javnoj nabavi za kupnju, leasing, unajmljivanje ili najam s pravom otkupa, ne računaju kao postizanje minimalnih ciljeva javne nabave.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions

Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Proposals for a Union act

Members can table a request to the European Commission to propose a Union act (a new act or an amendment to an existing act).Rule 47

Proposal for a union act PROPOSAL FOR A UNION ACT on differences in the declarations, composition and taste of products in central/eastern and western markets of the EU

26-04-2017 B8-0301/2017

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the prioritisation of a European Alcohol Strategy

12-09-2016 P8_DCL(2016)0088 Lapsed
Deirdre CLUNE Brian HAYES Nicola CAPUTO Roberta METSOLA Lucy ANDERSON Merja KYLLÖNEN Ivan JAKOVČIĆ Milan ZVER Dubravka ŠUICA Tomáš ZDECHOVSKÝ
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 50 - 13-12-2016

Written declaration on the overuse or misuse of antibiotics

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Lapsed
Patricija ŠULIN Monica MACOVEI Tomáš ZDECHOVSKÝ Dubravka ŠUICA Stelios KOULOGLOU Alfred SANT Michela GIUFFRIDA Salvatore CICU José Inácio FARIA Ivana MALETIĆ Nicola CAPUTO Marijana PETIR Stefan ECK Theodoros ZAGORAKIS Lola SÁNCHEZ CALDENTEY Marlene MIZZI Ivan JAKOVČIĆ Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Jozo RADOŠ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Eleftherios SYNADINOS Renata BRIANO
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 95 - 13-12-2016

Written declaration on facilitating the access of regional and local authorities to European Structural and Investment Funds

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Lapsed
Jozo RADOŠ Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Nedzhmi ALI Dubravka ŠUICA Brian HAYES Tomáš ZDECHOVSKÝ Pavel POC Hannu TAKKULA Franc BOGOVIČ Petras AUŠTREVIČIUS
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 58 - 13-12-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.