Please fill this field
Andrus ANSIP Andrus ANSIP
Andrus ANSIP

Renew Europe Group

Member

Estonia - Eesti Reformierakond (Estonia)

Date of birth : , Tartu

Home Andrus ANSIP

Vice-Chair

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Member

AIDA
Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age
DPAP
Delegation for relations with the Pan-African Parliament

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
D-IL
Delegation for relations with Israel
DMED
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Most recent activities

The state law relating to abortion in Texas, USA ET

07-10-2021 P9_CRE-PROV(2021)10-07(4-134-2500)
Contributions to plenary debates

Banking Union - annual report 2020 (A9-0256/2021 - Danuta Maria Hübner) ET

07-10-2021
Written explanations of vote

COVID-19 põhjustatud kriis on näidanud, et tugev pangandussektor koos integreeritud kapitaliturgudega on Euroopa majanduse taastamiseks oluline. Pangandusliit on ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kaudu loonud suurema turuintegratsiooni tagamiseks vajaliku institutsioonilise korralduse. Toetan raportit.

Reforming the EU policy on harmful tax practices (including the reform of the Code of Conduct Group) (A9-0245/2021 - Aurore Lalucq) ET

07-10-2021
Written explanations of vote

Agressiivne maksukonkurents hakkas Euroopa Liidule muret valmistama 1990. aastate alguses, sest see võib ühtse turu terviklust ohustada. Kahjulike maksutavade vastu võitlemiseks võttis liit 1997. aastal vastu äriühingute maksustamise käitumisjuhendi.
Ajal, mil ilmnevad uued katsumused, nagu globaliseerumine ja majanduse digitaliseerimine ning hargmaiste ettevõtete suurenev roll maailmamajanduses, on liidul jätkuvalt oluline roll ebaausa maksukonkurentsi pidurdamisel. Valitsused kaotavad maksupettuste ning maksudest kõrvalehoidmise ja maksude vältimise tõttu aastas 1000 miljardit eurot. Hääletasin resolutsiooni poolt.

Contact

Bruxelles

Strasbourg