Andrus ANSIP Andrus ANSIP
Andrus ANSIP

Renew Europe Group

Member

Estonia - Eesti Reformierakond (Estonia)

Date of birth : , Tartu

Home Andrus ANSIP

Vice-Chair

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Member

DPAP
Delegation for relations with the Pan-African Parliament

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
D-IL
Delegation for relations with Israel
DMED
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Most recent activities

Russia’s invasion of Ukraine: Temporary measures concerning driver documents issued by Ukraine (C9-0201/2022) ET

07-07-2022
Written explanations of vote

Toetan ettepanekut, mis vabastab Ukraina sõjapõgenikud juhilubade vahetamise kohustusest ja lihtsustab sellega oluliselt sõjapõgenike elu. 24. veebruaril 2022 alanud Venemaa sissetungi esimese kümne nädala jooksul lahkus Ukrainast üle viie miljoni inimese, kes põgenesid relvastatud konflikti eest naaberriikidesse. Juhiluba annab omanikule paremad liikumisvõimalused ja hõlbustab igapäevaelu, sest see võimaldab juhtida mootorsõidukeid üldkasutatavatel teedel.

Identification of the violation of Union restrictive measures as crimes under Article 83(1) of the TFEU (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (vote) ET

07-07-2022
Written explanations of vote

Piiravad meetmed on oluline vahend, et edendada Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke. Võttes arvesse pakilist vajadust lõpetada pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse kehtestatud piiravate meetmete rikkujate karistamatus, võib nõukogu käesoleva ettepaneku kohaselt võtta vastu otsuse, milles määratakse kindlaks muud kuriteoliigid, mis vastavad artikli 83 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele. See otsus tuleks vastu võtta eriti raskete piiriülese mõõtmega kuritegude kohta tulenevalt nende kuritegude olemusest või mõjust või erivajadusest võidelda nende vastu ühistel alustel. Toetan ettepanekut.

Exceptional macro-financial assistance to Ukraine (C9-0221/2022) ET

07-07-2022
Written explanations of vote

Toetan Ukrainale erakorralise makromajandusliku finantsabi andmist. Finantsabi eesmärk on anda kiiret rahalist toetust olukorras, kus esineb kiireloomulisi rahastamisvajadusi, ning samuti tagada Ukraina riigi kõige kriitilisemate funktsioonide jätkuv toimimine.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
03M059
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02069
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex