Jaromír ŠTĚTINA
Jaromír ŠTĚTINA
Czechia

Date of birth : , Praha

8th parliamentary term Jaromír ŠTĚTINA

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : TOP 09 a Starostové (Czechia)

Vice-Chair

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Security and Defence
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Security and Defence

Member

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Subcommittee on Security and Defence
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Subcommittee on Security and Defence
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Belarus
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on ENISA, the "EU Cybersecurity Agency", and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and Communication Technology cybersecurity certification (''Cybersecurity Act'')

16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394 PE615.394v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Georgia

25-01-2018 AFET_AD(2018)613630 PE613.630v02-00 AFET
Andrejs MAMIKINS

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

23-08-2017 AFET_AD(2017)604668 PE604.668v03-00 AFET
David McALLISTER

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

European Border and Coast Guard (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) CS

18-04-2019

Agentura Frontex byla zřízena v roce 2005. Po roce 2015 v souvislosti s migrační krizí bylo nařízení novelizováno například v říjnu 2016. U tohoto předpisu jsem byl za výbor pro zahraniční věci stínovým zpravodajem frakce PPE. Agentura byla přejmenována na Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a získala více kompetencí, aby byla schopna účinněji pomáhat členským státům s ochranou vnější schengenské hranice. Odpovědnost za správu hranic nadále zůstává v kompetenci národních států. Název však poněkud zavádějícím způsobem evokoval samostatně existující masu evropských nadnárodních pohraničníků. O zatím poslední a velice důležité novelizaci jsme hlasovali na dubnové plenární schůzi EP. Společně s velkou většinou kolegů jsem svým hlasem potvrdil dohodu s Radou v prvním čtení. Touto novelizací agentura více dostojí svému názvu, neboť umožní mít k dispozici na ochranu vnějších hranic v roce 2021 pětitisícový stálý sbor. V roce 2027 by měl počet dosáhnout požadovaných 10 000. Úkoly agentury definuje článek 10, důležitou pomocí členským státům bude mimo jiné technická a operativní podpora při navracení osob, které se na území EU nacházejí neoprávněně.

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) CS

17-04-2019

Podpořil jsem zavedení programu Horizont Evropa, který naváže na svého předchůdce a bude pokračovat v podpoře výzkumu a inovací integrovaným způsobem. Cílem nového programu je zejména posílení vědecké a technologické základny Evropské unie, a to s konkrétním záměrem pomoci zvládnout hlavní celosvětové výzvy naší doby a přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Program zároveň pomůže Unii zvýšit její konkurenceschopnost, podpořit její rozvoj a plnit strategické priority. V oblastech, jako je zdravotnictví, digitální technologie, průmyslová transformace, demokratické společnosti podporující začlenění, přírodní zdroje, energetika, životní prostředí, nízkouhlíková ekonomika, vesmír a bezpečnost, jsou výzkum a inovace zásadní pro úspěšné plnění priorit Unie. Současně však bude zachován soubor pravidel programu pro účast a šíření výsledků, přičemž by tento návrh měl přinést zlepšení těchto pravidel. V rychle se měnícím světě závisí úspěch Evropy stále více na její schopnosti přeměnit vynikající vědecké výsledky na inovace, které mají skutečný pozitivní dopad na ekonomiku a kvalitu života.

Space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) CS

17-04-2019

Již od 90. let minulého století investuje Evropská unie stále více do kosmického odvětví a dnes díky tomu funguje už několik úspěšných programů globálního rozměru týkajících se oblasti vesmíru. V roce 2016 představila Komise novou kosmickou strategii pro Evropu zaměřenou na čtyři strategické cíle: na maximalizaci přínosů vesmíru pro společnost a hospodářství EU, podporu konkurenceschopného a inovativního evropského kosmického odvětví, posílení strategické autonomie Evropy v přístupu do vesmíru a jeho využívání ve stabilním a bezpečném prostředí a na posílení úlohy Evropy jako globálního aktéra a podporu mezinárodní spolupráce. Důvodem přijetí nové strategie je důležitý význam kosmického odvětví pro Unii a potřeba přizpůsobit evropské kosmické odvětví rychle se měnícímu globálnímu prostředí. Plně integrovaný kosmický program tak bude sdružovat veškerou činnost Unie v této velmi strategické oblasti, čímž se zajistí soudržný rámec pro budoucí investice a dosáhne se lepšího zviditelnění a flexibility. Proto jsem novou strategii podpořil svým hlasem v dubnu na plenárním zasedání EP. Vesmír může hrát v budoucnu velmi klíčovou úlohu při efektivním řešení nových výzev, jako jsou změna klimatu, udržitelný rozvoj, ochrana hranic, námořní dohled a především bezpečnost občanů Unie.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the reform in the field of higher education in Belarus

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Lapsed
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Heidi HAUTALA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Michaela ŠOJDROVÁ Angel DZHAMBAZKI Krystyna ŁYBACKA Agnieszka KOZŁOWSKA Julie WARD Momchil NEKOV
Date opened : 21-11-2016
Lapse date : 21-02-2017
Number of signatories : 74 - 22-02-2017

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.