Tomáš ZDECHOVSKÝ : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

CAP: Financial discipline as from financial year 2021 and flexibility between pillars in respect of calendar year 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) CS  
 

Hlasuji pro tuto zprávu, která je jedním ze dvou návrhů Komise týkajících se tranzice SZP. Návrh modifikuje dvě stávající regulace – jednak ohledně horizontální regulace a jednak také ohledně regulace přímých plateb. Tyto změny jsou žádoucí především proto, aby členské státy měly určitou flexibilitu mezi jednotlivými pilíři SZP.

EU-Gambia Sustainable Fisheries Partnership Agreement and the Implementation Protocol thereto (A9-0026/2019 - Carmen Avram) CS  
 

Podporuji tento protokol mezi EU a Gambií, protože podle mě umožní oběma aktérům spolupracovat v oblasti udržitelného rybolovu a umožní prosazovat zodpovědný přístup k využívání přírodních zdrojů. Dohoda také zahrnuje spolupráci v boji proti pytlákům a nelegálnímu rybaření. Prostředky, které Gambie od EU obdrží, budou použity k rozvoji rybářského průmyslu v zemi.

EU Pollinators Initiative (B9-0233/2019) CS  
 

Jednoznačně vítám tuto iniciativu, protože opylovači jsou bez diskuze nezbytným faktorem v udržitelném zemědělství. Věřím, že v budoucí podobě SZP bude role opylovačů brána jako důležitá, a naopak bude vidět snaha potlačit využívání pesticidů.

Macro-financial assistance to Jordan (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) CS  
 

Kvůli konfliktu v Sýrii se Jordánsko potýká s velkým nárůstem uprchlíků, což znamená značnou jednak finanční, ale i infrastrukturní zátěž pro tuto zemi. Asistence Evropské unie má přispět ke zlepšení této situace a implementaci nutných změn. Makroekonomickou pomoc formou půjček jordánské vládě považuji za správnou, a proto jsem tuto zprávu podpořil svým hlasem.

EU-Switzerland Agreement on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) CS  
 

Vítám uzavření této technické dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskem o vzájemném přístup do databáze DNA, daktyloskopických stop a dat o registraci automobilů. Je v zájmu všech, aby výměna dat probíhala co nejvíce rychle a efektivně, a to za účelem lepší policejní spolupráce, jak při potírání přeshraničního zločinu, tak prevenci proti terorismu.

EU-Liechtenstein Agreement on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) CS  
 

Vítám uzavření této technické dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnskem o vzájemném přístup do databáze DNA, daktyloskopických stop a dat o registraci automobilů. Je v zájmu všech, aby výměna dat probíhala co nejvíce rychle a efektivně, a to za účelem lepší policejní spolupráce jak při potírání přeshraničního zločinu, tak prevenci proti terorismu.

Protocol to EU-Switzerland Agreement concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) CS  
 

Již od založení databáze EURODAC v roce 2003 se ukázalo, že tento nástroj je velice důležitý prvek v evropské azylové proceduře. Vítám proto přistoupení Švýcarska k tomuto protokolu, jelikož to umožní lepší porovnávání otisků prstů u osob, u kterých není známá identita nebo je na ně podezření ze spáchání teroristického či jiného závažného trestného činu.

Requirements for payment service providers (A9-0048/2019 - Lídia Pereira) CS  
 

Přes 90 % online plateb v Evropské unii je v současné době prováděno kreditními a debetními kartami skrze poskytovatele platebních služeb. Tento předložený návrh zavazuje členské státy, aby zajistily, že poskytovatelé platebních služeb budou sbírat a uchovávat dostatečné informace o provedených transakcích za účelem boje proti podvodům v DPH. V minulých letech jsme totiž opakovaně byli svědky toho, že členské státy neměly dostatek informací o platbách online a přicházely tak řádově až o desetinu celkového příjmu z DPH. Jednoznačně proto tuto zprávu podporuji, jelikož si myslím, že vhodně doplní další legislativní zprávy, které vznikly za účelem lepší a efektivnější kontroly DPH.

Measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) CS  
 

Tato zpráva je další z několika zpráv, které vznikly za účelem lepší a efektivnější kontroly DPH. V minulých letech jsme totiž opakovaně byli svědky toho, že členské státy neměly dostatek informací o platbách online a přicházely tak řádově až o desetinu celkového příjmu z DPH. Konkrétně tato zpráva vytváří podmínky pro členské státy za účelem harmonizace pravidel o sbírání dat o platbách provedených elektronicky. Komise je zde také zavázána vytvořit nový centrální systém pro uchování a další zpracování informací (CESOP) ze strany národních úřadů v rámci systému Eurofisc.

EU/USA Agreement on the allocation of a share in the tariff rate quota for imports of high-quality beef (recommendation) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) CS  
 

V souvislosti se zákazem dovozu hormonálně ošetřeného masa do EU docházelo v minulost k eskalacím v obchodních vztazích mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Rozhodl jsem se podpořit tuto úpravu vzájemné dohody, protože celkový objem dovozu hovězího masa do EU se jejím schválením nezvýší, zvýší se pouze podíl USA na existující roční celní kvótě, což znamená, že tento krok nepřinese změny v celkových objemech, kvalitě, ani bezpečnosti hovězího masa dováženého do EU. Dohoda s USA tak bude chránit zájmy zúčastněných stran EU před hrozbou zvýšení cel na některé výrobky Evropské unie. Jedná se o vzájemně prospěšné řešení a já věřím, že dohoda přispěje ke zklidnění obchodních vztahů s USA a bude současně přínosem pro evropské dovozce a spotřebitele.

Contact