Please fill this field
Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Hungary - Demokratikus Koalíció (Hungary)

Date of birth : , Csorna

8th parliamentary term Csaba MOLNÁR

Political groups

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Demokratikus Koalíció (Hungary)

Member

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Substitute

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Regional Development

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Coordination of social security systems (debate) HU

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-055-0000)

Work-life balance for parents and carers (debate) (debate) HU

04-04-2019 P8_CRE-PROV(2019)04-04(2-088-5625)

Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III) (debate) HU

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-883-5000)

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Protocol to the EU-Denmark Agreement on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum and 'Eurodac' (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HU

17-04-2019

A Tanács határozattervezetet dolgozott ki a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötésére vonatkozóan. A tervezet elfogadásához meg kell szereznie a Parlament előzetes egyetértését.
A 603/2013/EU számú, úgynevezett „átdolgozott” Eurodac-rendelet lehetővé tette az Eurodacba történő betekintést a bűnüldöző hatóságok számára a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából. A Dán Királyságra azonban, annak az Unión belüli sajátos helyzetéből fakadóan, nem vonatkozik a rendelet. Az „Eurodac” létrehozásáról szóló, Dániával megkötött eredeti megállapodás 2006 óta kiterjed a dublini egyezménnyel kapcsolatos részek alkalmazására is, a bűnüldözési célú hozzáférést azonban a megállapodás mindeddig nem szabályozta. A jegyzőkönyv megkötése kiterjesztené a rendelet bűnüldözési rendelkezéseit Dániára is. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a jegyzőkönyv megkötésével értsen egyet. Ennek megfelelően szavaztam.

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) HU

17-04-2019

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló rendelet elfogadására. Az Európai horizont lesz az Európai Unió 9. kutatási és innovációs keretprogramja, amely 2021 és 2027 között fog futni. A múlt sikerein, illetve a megelőző programok tanulságain alapuló program célja az Unió tudományos és technológiai alapjainak és versenyképességének megerősítése, valamint az, hogy Európa vezető szerepet vállalhasson a 21. század kihívásai vonatkozásában. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 170 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Programme implementing Horizon Europe (A8-0410/2018 - Christian Ehler) HU

17-04-2019

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló határozat elfogadására. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 275 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on a uniform emergency lane for all motorways in the European Union

12-09-2016 P8_DCL(2016)0068 Lapsed
Arne GERICKE Evžen TOŠENOVSKÝ Pavel POC Ádám KÓSA Milan ZVER Ivo VAJGL Miroslav POCHE Tibor SZANYI István UJHELYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Csaba MOLNÁR Ivan JAKOVČIĆ Deirdre CLUNE Patricija ŠULIN Romana TOMC
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 33 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on the common response to the Zika virus

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Lapsed
Csaba MOLNÁR Frédérique RIES Christel SCHALDEMOSE Karin KADENBACH Biljana BORZAN Birgit COLLIN-LANGEN Angélique DELAHAYE Carlos ZORRINHO Simona BONAFÈ Miriam DALLI Jytte GUTELAND
Date opened : 06-06-2016
Lapse date : 06-09-2016
Number of signatories : 47 - 07-09-2016

WRITTEN DECLARATION on allergic diseases in the European Union

02-12-2015 P8_DCL(2015)0068 Lapsed
Csaba MOLNÁR Renate SOMMER Kateřina KONEČNÁ Nessa CHILDERS Michèle RIVASI Biljana BORZAN Nicola CAPUTO Miriam DALLI Lynn BOYLAN Estefanía TORRES MARTÍNEZ
Date opened : 02-12-2015
Lapse date : 02-03-2016
Number of signatories : 50 - 03-03-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.

Contact

Bruxelles

Strasbourg