Please fill this field
Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Hungary - Demokratikus Koalíció (Hungary)

Date of birth : , Csorna

Home Csaba MOLNÁR

Member

ECON
Committee on Economic and Monetary Affairs
DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

Safety of the nuclear power plant in Ostrovets (Belarus) (B9-0109/2021) HU

11-02-2021
Written explanations of vote

Az erőmű egy orosz-belarusz geopolitikai projekt. A Roszatom építi, többször volt vészleállás. Az erőmű 50 km távolságra fekszik Vilniustól, de aggasztóan közel van Lengyelországhoz, Lettországhoz és Észtországhoz is. Egy független szakértői tanácsadó csoport 2018-ban komoly biztonsági kockázatokat tárt fel, és nincs bizonyíték arra, hogy a hibákat kijavították volna. Az atomerőmű nem felel meg a biztonsági előírásoknak, így a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ajánlásainak sem, tavaly novemberben azonban működési engedély hiányában is beüzemelték, az ellene tüntetőket letartóztatták, jövő hónapban pedig teljes üzemmódra kívánják kapcsolni.
Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság indítványában intézkedéseket javasol, amelyek megakadályoznák a kereskedelmi célú villamosenergia-behozatalt harmadik országoknak az EU által elismert biztonsági szintet el nem érő nukleáris létesítményeiből, köztük az asztraveci atomerőműből. Fölhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot intézkedésekre a Fehéroroszországgal folytatott villamosenergia-kereskedelem felfüggesztésére, hogy az asztraveci erőműben termelt villamos energia ne kerülhessen be az uniós energiapiacra.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Humanitarian and political situation in Yemen (B9-0119/2021) HU

11-02-2021
Written explanations of vote

A tárgyban mind a hét képviselőcsoport nyújtott be állásfoglalásra irányuló indítványt. A frakciók az ID kivételével megállapodásra jutottak, indítványaikat visszavonták és helyettük közös indítványt terjesztettek elő.
A közös indítvány a Jemenben 2015 óta zajló erőszakot a világ legsúlyosabb humanitárius válságaként minősíti. Leszögezi, hogy Jemenben 50 000 ember él éhínséghez közeli körülmények között, ami 2021 júniusára várhatóan megháromszorozódik. Hangsúlyozza, hogy valamennyi félnek haladéktalanul fel kell hagynia a polgári lakosság hadviselési módszerként való szándékos éheztetésével és fölhívja a feleket, hogy tegyenek eleget kötelezettségeiknek, könnyítsék meg a humanitárius segítségnyújtás gyors és akadálytalan áthaladását. Fölhív az azonnali tűzszünetre, valamennyi külföldi erő haladéktalan kivonására és a helyzet politikai rendezésére. Mélységesen elítéli a Szaúd-Arábia vezette koalíció többezer polgári áldozatot követelő légicsapásait. Fölhívja az összes tagállamot, hogy állítsák le a fegyverkivitelt a szaúdi vezetésű koalíció valamennyi tagja részére. Követeli a nők elleni szexuális és nemi alapú erőszak valamennyi formájának felszámolását, valamint a gyermekek védelméről és emberi jogaik teljes körű gyakorlásáról történő gondoskodást. Fölszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy használjanak fel minden rendelkezésükre álló eszközt a súlyos emberi jogi jogsértések valamennyi elkövetőjének felelősségre vonása érdekében.
Szavazatommal a közös indítványt támogattam.

The situation in Myanmar (B9-0116/2021) HU

11-02-2021
Written explanations of vote

A tárgyban a The Left, a Verts/ALE, az S&D, a Renew, az ECR és a PPE képviselőcsoportok nyújtottak be állásfoglalásra irányuló indítványt. A frakciók megállapodásra jutottak, indítványaikat visszavonták és helyettük közös indítványt terjesztettek elő.
A közös indítvány együttérzését és támogatását fejezi ki a mianmari népnek a demokráciáért, a szabadságért és az emberi jogokért folytatott békés és legitim küzdelmében. Elítéli a február 1-jén elkövetett katonai puccsot, fölszólítja a hadsereget, hogy tartsa tiszteletben a novemberi demokratikus választások eredményét, haladéktalanul állítsa helyre a polgári kormányzást, vessen véget a szükségállapotnak, és tegye lehetővé a megválasztott parlamenti képviselőknek mandátumuk betöltését. Fölszólítja az EU-t és tagállamait, valamint a nemzetközi közösséget, hogy ne ismerjék el Mianmar katonai vezetését. Követeli Vin Mjint elnök, Aung Szan Szú Csi államtanácsost és minden olyan személy azonnal és feltétel nélkül szabadon bocsátását, akit abszurd vádak ürügyén jogellenesen tartóztattak le. Határozottan elítéli a polgári és emberi jogok, valamint a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának korlátozását. Sürgeti a Tanácsot, hogy a korlátozó intézkedések közé építse be a demokrácia megsértésének szankcionálását, és a célzott szankciókat terjessze ki a mianmari hadsereg teljes vezérkarára, az államcsínyben részt vevő valamennyi személyre.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Contact

Bruxelles

Strasbourg