Please fill this field
Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Hungary - Demokratikus Koalíció (Hungary)

Date of birth : , Csorna

Home Csaba MOLNÁR

Member

ECON
Committee on Economic and Monetary Affairs
DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

The EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade (B9-0305/2021) HU

10-06-2021
Written explanations of vote

A Bizottság 2020 decemberében mutatta be új kiberbiztonsági stratégiáját azzal a céllal, hogy megerősítse Európa technológiai és digitális szuverenitását. A dokumentum olyan reformprojekteket sorol fel, amelyek szorosabban kapcsolják össze a kiberbiztonságot az EU új szabályaival az adatok, algoritmusok, piacok és internetes szolgáltatások terén.
Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság szóbeli állásfoglalásra irányuló indítványának célja a kibernetikus fenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség növelése. Hangsúlyozni kívánja továbbá a digitális technológiák előnyei kihasználásának átfogó fontosságát az állampolgárok és a vállalkozások számára.

Rule of Law situation in the European Union and the application of the conditionality regulation 2020/2092 (B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021) HU

10-06-2021
Written explanations of vote

A tárgyban az ID és az ECR önálló, a PPE, az S&D a Renew, a Verts/ALE és a The Left képviselőcsoportok közös indítványt nyújtottak be.
Utóbbi leszögezi, hogy a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet január 1-jén hatályba lépett és teljes egészében közvetlenül alkalmazandó. Sürgősen cselekedni kell az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek védelmében, a tagállamok pedig nem módosíthatják jogszabályaikat úgy, hogy az ezen értékek védelmének csökkenését eredményezze. Rámutat, hogy egyes tagállamok az uniós költségvetés fölhasználásával rombolják a jogállamiságot. Sajnálja, hogy a Tanács képtelen érdemi előrelépést tenni a Lengyelországban és Magyarországon a közös európai értékeket fenyegető veszélyekre válaszul indított 7. cikk szerinti eljárásokban. Megállapítja, hogy a Bizottság megtagadja a rendelet szerinti kötelezettségeinek teljesítését, noha számos aggály merült fel a jogállamiságnak a tavalyi jogállamisági jelentésében azonosított megsértései, valamint a 7. cikk szerinti folyamatban lévő eljárások miatt. Hangsúlyozza, hogy ez elegendő alap a Bizottság elleni jogi fellépéshez. Utasítja elnökét, hogy két héten belül hívja fel a Bizottságot, hogy tegyen eleget a rendelet szerinti kötelezettségeinek, ám a Parlamentnek addig is meg kell kezdenie a Bizottság elleni esetleges bírósági eljárásokhoz szükséges előkészületeket.
A közös indítványt támogattam.

European Parliament’s Scrutiny on the ongoing assessment by the Commission and the Council of the national recovery and resilience plans (RC-B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021, B9-0337/2021, B9-0338/2021) HU

10-06-2021
Written explanations of vote

A tárgyban az ID kivételével valamennyi képviselőcsoport nyújtott be állásfoglalásra irányuló indítványt. Az S&D, a Verts/ALE, a PPE és Renew frakciók megegyezésre jutottak, indítványaikat visszavonták és helyettük közös indítványt nyújtottak be.
A közös indítvány megállapítja, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) az EU történelmi jelentőségű eszköze a kohézió erősítésére, a konvergencia megvalósítására, a versenyképesség javítására. Elvárja, hogy a Bizottság csak olyan terveket hagyjon jóvá, amelyek megfelelnek az RRF-rendelet rendelkezéseinek, és ne tegyen annak szellemével ellentétes politikai engedményt. Meggyőződése, hogy a forrásokat igazságosan kell elosztani az ágazatok, a társadalmak és a jövő nemzedékei között. Fölhívja a Bizottságot, hogy valamennyi nemzeti terv részeként ragaszkodjék az ambiciózus reformintézkedésekhez és tántorítsa el a projektek valódi hozzáadott érték nélküli újracsomagolásának gyakorlatát. Hangsúlyozza, hogy a terveknek meg kell felelniük a szabályozási követelményeknek, beleértve a zöld, illetve a digitális átállásra vonatkozó 37%-os, illetve 20%-os részesedést. Emlékeztet arra, hogy nem finanszírozhatóak ismétlődő nemzeti kiadások, például tartós adókedvezmények, továbbá a tervek nem érinthetik a kollektív szerződések megkötéséhez vagy érvényesítéséhez, illetve a kollektív fellépéshez való jogot. Kiemeli, hogy a beruházásoknak tartós hatást kell gyakorolniuk.
A közös indítványt támogattam.

Contact

Bruxelles

Strasbourg