Please fill this field
Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Hungary - Demokratikus Koalíció (Hungary)

Date of birth : , Csorna

Home Csaba MOLNÁR

Member

ECON
Committee on Economic and Monetary Affairs
DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

European Medicines Agency (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) HU

08-07-2021
Written explanations of vote

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről szóló rendelet elfogadására.
A Covid-19 megmutatta, hogy Európa sem közösségi, sem tagállami szinten nem állt készen az ilyen nagyságrendű népegészségügyi szükséghelyzetek kezelésére. A korábbi fenyegetések ellenére az egészségügyi struktúrák nem készültek fel erre a lehetőségre, többek között azért, mert a 2008-as pénzügyi válságot követően végrehajtott költségvetési megszorítások csökkentették egészségügyi rendszereink alkalmazkodóképességét.
A rendelet célja az Európai Gyógyszerügynökség szerepének megerősítése az alábbi területeken:
• gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel foglalkozó irányítócsoportokra vonatkozó intézményi keret létrehozása
• a gyógyszerellátási lánc nyomon követése és ellenőrzése
• a kritikus fontosságú gyógyszerek és orvostechnikai eszközök listájának meghatározása
• európai gyógyszerellátási adatbázis létrehozása
• EMA készítse el az alapvető gyógyszerek listáját
• a gyógyszerhiány fogalmának közös meghatározása
• vészhelyzetekre való felkészülés
• szinergiák erősítése az állatgyógyászati készítményekkel
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 152 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

General Union Environment Action Programme to 2030 (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) HU

08-07-2021
Written explanations of vote

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak a 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló határozat elfogadására.
A tervezet abból indul ki, hogy Európa a világ többi részével együtt egyre jobban kifut az időből, amely még rendelkezésre áll ahhoz, hogy elkerülje az éghajlatváltozás, az ökoszisztémák károsodása és a természeti erőforrások túlzott felhasználása miatt a gazdaságot és a társadalmat fenyegető katasztrofális hatásokat. Az EU-nak azonnali hatállyal ambiciózus intézkedéseket kell hoznia, amelyekhez az európai zöld megállapodás és a fenntartható fejlődési célok szolgálnak alapként. A legfontosabb elérendő célok az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, szennyezőanyag-mentesség elérése, a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása és a termeléssel és a fogyasztással kapcsolatos fő környezeti és éghajlati terhelések csökkentése.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 120 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

A new ERA for Research and Innovation (B9-0370/2021) HU

08-07-2021
Written explanations of vote

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság indítványa új jövőképet kínál az Európai Kutatási Térség számára, olyan kutatás-fejlesztési politikát, amely sokkal inkább érdeklődése középpontjába állítja a digitális és zöld átmenet fő kihívásait, és az Unió ellenálló képességének növelését. Kitér a technológiai semlegesség, a digitális és zöld átmenet, valamint a nők tudományos életben betöltött szerepének kérdéseire. Felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EKT valamennyi európai országban előmozdítsa a tudományos élet szabadságának tiszteletben tartását a tudományos kiválóság biztosítása érdekében, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 13. cikkével összhangban. Állást foglal amellett, hogy a kutatásra és innovációra fordított állami kiadásokat 2030-ig a jelenlegi átlagos 0,18% -ról 1,25% -ra kell növelni.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Contact

Bruxelles

Strasbourg