Please fill this field
Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Hungary - Demokratikus Koalíció (Hungary)

Date of birth : , Csorna

Written explanations of vote Csaba MOLNÁR

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

European Medicines Agency (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) HU

08-07-2021

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről szóló rendelet elfogadására.
A Covid-19 megmutatta, hogy Európa sem közösségi, sem tagállami szinten nem állt készen az ilyen nagyságrendű népegészségügyi szükséghelyzetek kezelésére. A korábbi fenyegetések ellenére az egészségügyi struktúrák nem készültek fel erre a lehetőségre, többek között azért, mert a 2008-as pénzügyi válságot követően végrehajtott költségvetési megszorítások csökkentették egészségügyi rendszereink alkalmazkodóképességét.
A rendelet célja az Európai Gyógyszerügynökség szerepének megerősítése az alábbi területeken:
• gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel foglalkozó irányítócsoportokra vonatkozó intézményi keret létrehozása
• a gyógyszerellátási lánc nyomon követése és ellenőrzése
• a kritikus fontosságú gyógyszerek és orvostechnikai eszközök listájának meghatározása
• európai gyógyszerellátási adatbázis létrehozása
• EMA készítse el az alapvető gyógyszerek listáját
• a gyógyszerhiány fogalmának közös meghatározása
• vészhelyzetekre való felkészülés
• szinergiák erősítése az állatgyógyászati készítményekkel
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 152 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

General Union Environment Action Programme to 2030 (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) HU

08-07-2021

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak a 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló határozat elfogadására.
A tervezet abból indul ki, hogy Európa a világ többi részével együtt egyre jobban kifut az időből, amely még rendelkezésre áll ahhoz, hogy elkerülje az éghajlatváltozás, az ökoszisztémák károsodása és a természeti erőforrások túlzott felhasználása miatt a gazdaságot és a társadalmat fenyegető katasztrofális hatásokat. Az EU-nak azonnali hatállyal ambiciózus intézkedéseket kell hoznia, amelyekhez az európai zöld megállapodás és a fenntartható fejlődési célok szolgálnak alapként. A legfontosabb elérendő célok az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, szennyezőanyag-mentesség elérése, a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása és a termeléssel és a fogyasztással kapcsolatos fő környezeti és éghajlati terhelések csökkentése.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 120 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

A new ERA for Research and Innovation (B9-0370/2021) HU

08-07-2021

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság indítványa új jövőképet kínál az Európai Kutatási Térség számára, olyan kutatás-fejlesztési politikát, amely sokkal inkább érdeklődése középpontjába állítja a digitális és zöld átmenet fő kihívásait, és az Unió ellenálló képességének növelését. Kitér a technológiai semlegesség, a digitális és zöld átmenet, valamint a nők tudományos életben betöltött szerepének kérdéseire. Felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EKT valamennyi európai országban előmozdítsa a tudományos élet szabadságának tiszteletben tartását a tudományos kiválóság biztosítása érdekében, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 13. cikkével összhangban. Állást foglal amellett, hogy a kutatásra és innovációra fordított állami kiadásokat 2030-ig a jelenlegi átlagos 0,18% -ról 1,25% -ra kell növelni.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Numerical strength of the special committees and the committee of inquiry (B9-0414/2021) HU

08-07-2021

Az Elnökök értekezlete határozati javaslatot terjesztett a parlament elé. Ennek értelmében a rák elleni küzdelemmel foglalkozó, az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó és a digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottságok létszámát 34-34, az állatok EU-n belül és kívül történő szállítása közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottságét pedig 31 főben javasolja megállapítani.
A javaslat elfogadását támogattam.

Review of the macroeconomic legislative framework (A9-0212/2021 - Margarida Marques) HU

08-07-2021

A Bizottság közleményt adott ki a gazdasági kormányzás felülvizsgálatáról, és széles körű nyilvános konzultációs folyamatot indított. A Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésének célja, hogy hozzájáruljon ehhez a vitához.
A jelentés nyílt konzultációra hívja föl a Bizottságot a felülvizsgálattal kapcsolatban, amit jogalkotási javaslatnak kell követnie. Az átmeneti időszakra a Bizottságnak konkrét fiskális iránymutatást kell nyújtania a tagállamoknak. Ennek során el kell kerülni az elhamarkodott költségvetési konszolidációt, amely, mint megtapasztaltuk, jelentős és elhúzódó károkat okozhat, biztosítani kell viszont a makrogazdasági egyensúlyhiányok ellensúlyozását.
Hosszú távon a makrogazdasági politikáknak kell kezelniük a tartós stagnálást kiváltó tényezőket.
A nulla közeli irányadó kamatok mellett a monetáris politika szerepe nagyon korlátozott. Az adósságszolgálat kamatköltsége jelenleg történelmi mélyponton van. A jelenlegi alacsony kamatkörnyezet, az alacsony növekedés és az alacsony infláció egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy a fiskális és monetáris politika kölcsönösen erősítse egymást. Az európai gazdaságok növekedésével az elsődleges hiányt vélhetően ellensúlyozzák a kedvező kamat/növekedés különbözetek, és mindaddig, amíg ez a különbözet negatív marad, garantáltan megoldható a magas adósságszint fenntartása és fokozatos csökkentése. A jelentés hangsúlyozza a széles alapokon nyugvó és átlátható adósságfenntarthatósági elemzés fontosságát.
A jelentés elfogadását támogattam.

Situation in Nicaragua (RC-B9-0400/2021, B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021, B9-0405/2021) HU

08-07-2021

A tárgyban az ID kivételével valamennyi képviselőcsoport nyújtott be állásfoglalásra irányuló indítványt. A frakciók a The Lefttől eltekintve megegyezésre jutottak, indítványaikat visszavonták, és helyette közös indítványt terjesztettek elő.
Eszerint az emberi jogok és a demokrácia tekintetében Nicaraguában kialakult helyzet a 2018. áprilisi polgári tiltakozások erőszakos leverése óta jelentősen tovább romlott. Politikai okokból legalább 130 embert megfosztottak szabadságától, több mint 108 000 nicaraguai kényszerült elmenekülni.
A választási törvény nemrég elfogadott reformja a választási versenyt és a politikai jogok gyakorlását korlátozó szabályokat vezet be. Az elmúlt hetekben két politikai pártot oszlattak fel jogszerű eljárás nélkül, a demokratikus ellenzék legalább 21 tagját – köztük hat elnökjelöltet, valamint szakszervezeti és politikai vezetőket – önkényesen letartóztattak.
Az indítvány szolidaritását fejezi ki a nicaraguai lakossággal, elítéli az elnyomó intézkedéseket, fölszólít az önkényesen fogva tartott politikai foglyok szabadon bocsátására. Elítéli a korlátozó és büntető törvényeket, és felszólít azok azonnali hatályon kívül helyezésére. Fölszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy terjesszék ki a szankcionálandó személyek és szervezetek listáját, többek között Nicaragua elnökére és alelnökére, valamint belső körükre. Fölhívja az EU nicaraguai küldöttségét és a tagállamokat, hogy könnyítsék meg a sürgősségi vízumok kiadását és biztosítsanak ideiglenes politikai menedéket az uniós tagállamokban.
Az indítványt megszavaztam.

The repression of the opposition in Turkey, specifically HDP (RC-B9-0406/2021, B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021, B9-0411/2021) HU

08-07-2021

A tárgyban az ID kivételével valamennyi képviselőcsoport nyújtott be állásfoglalásra irányuló indítványt. A frakciók az ECR-től eltekintve megegyezésre jutottak, indítványaikat visszavonták, és helyette közös indítványt terjesztettek elő.
A török hatóságok egyre inkább veszik célba az ellenzéki pártokat, különösen a parlament harmadik legnagyobb pártját, a Népek Demokratikus Pártját (HDP). Az Alkotmánybíróság, miután a múltban hat kurdbarát politikai pártot betiltott, nemrég kimondta a párt megszüntetését, közel 500 politikusának a politikai tevékenységtől való eltiltását és a párt bankszámláinak befagyasztását. Az elmúlt években több száz HDP pártirodát, köztük az ankarai székházat ért támadás, sok le is égett, a párt 4000 tagja és tisztviselője, köztük számos parlamenti képviselő továbbra is börtönben van. A HDP színeiben demokratikusan megválasztott 65 polgármester közül 59-et a kormány által kinevezett tartományi kormányzók vagy megbízottak váltottak föl.
Az indítvány szerint a Parlamentet mély aggodalommal töltik el a törökországi ellenzéki pártok, különösen a HDP ellen irányuló folyamatos támadások és a nyomásgyakorlás. Követeli, hogy a török hatóságok hozzák meg a szükséges intézkedéseket a párt irodáinak és tisztségviselőinek védelmére. Elítéli Selahattin Demirtaș, ellenzéki vezető és korábbi HDP-elnökjelölt öt éve tartó fogva tartását, figyelmen kívül hagyva a szabadlábra helyezéséről szóló EJEB-ítéletet is.
Az indítványt megszavaztam.

Establishment of Antarctic Marine Protected Areas (MPAs) and the conservation of Southern Ocean biodiversity (B9-0369/2021) HU

08-07-2021

Az Antarktisz és a Déli-óceán rendkívül gazdag növény- és állatvilágnak ad otthont. Az óceán, mint a világ legnagyobb aktív szénelnyelője, elengedhetetlen az éghajlatváltozás mérsékléséhez: a szén-dioxid-kibocsátásunk által befogott hő több mint 90%-át nyelte el és az e kibocsátásokból származó szén több mint 30%-át kötötte meg. 1989 és 2018 között az Antarktisz átlaghőmérséklete 1,8°C-kal növekedett, ami a globális átlag háromszorosa; a grönlandi és az antarktiszi jégmezők az előrejelzések szerint a 21. század során és azon túl egyre nagyobb mértékben veszítenek tömegükből.
A PPE, az S&D, a Renew, a Verts/ALE és a The Left képviselőcsoportok közösen előterjesztett indítványa ezért üdvözli és teljes mértékben támogatni javasolja az arra irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, hogy két új védett tengeri területet hozzanak létre az Antarktisz keleti részén és a Weddell-tengeren az Antarktisz-óceánon, és fölhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák két- és többoldalú erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy támogatást nyújtsanak e védett tengeri területek létrehozásához. Rámutat, hogy a Weddell-tenger kulcsfontosságú az óceánok globális áramlása és a világ éghajlata szempontjából és megjegyzi, hogy az említett több mint 3 millió km²-re kiterjedő védett tengeri területek létrehozásával a történelem egyik legnagyobb tengeri védelmi területe alakulna ki.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Breaches of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary as a result of the adopted legal changes in the Hungarian Parliament (B9-0412/2021, B9-0413/2021) HU

08-07-2021

A Parlament állásfoglalása szerint az új törvény súlyosan és szándékosan korlátozza az LMBTIQ-személyek jogait és szabadságait. Leszögezi, hogy az illetékes biztosok jelezték a magyar kormánynak: a törvény sérti a magánélethez és a családi élethez, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jogot, a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség elvét. 17 állam-, illetve kormányfő közös nyilatkozatban ítélte el a törvényt.
Az állásfoglalás hangsúlyozza: a törvény újabb szándékos, előre kitervelt lépés az alapvető jogok fokozatos leépítése felé. Fölhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy jelentsék ki: a tagállamok nem módosíthatják jogszabályaikat úgy, hogy az az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek védelmének gyengülését eredményezze. Megállapítja, hogy a kisebbségek elleni államilag támogatott hátrányos megkülönböztetés közvetlenül érinti az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. Kétségének ad hangot aziránt, hogy a magyar hatóságok képesek-e az Alapjogi Chartának megfelelően kezelni az uniós alapokat, ezért fölhívja a Bizottságot, hogy Magyarország programjait mindaddig ne hagyja jóvá, amíg a Charta teljeskörű tiszteletben tartása nem biztosított. Fölhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy csak akkor hagyja jóvá a magyar helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, ha megállapítást nyer, hogy az nem járul hozzá a törvény végrehajtásához.
Az állásfoglalást megszavaztam.

Measures necessary for the implementation of the Protocol on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel (A9-0229/2021 - Johan Van Overtveldt) HU

07-07-2021

A Bizottság javaslatot tett a Tanácsnak az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló 2003/76/EK határozat módosítására. A javaslat elfogadása előtt a Tanácsnak meg kell szereznie a Parlament egyetértését.
A Szén- és Acélipari Kutatási Alap (RFCS) kutatási programja szén- és acélipari kutatási projekteket finanszíroz. Az RFCS-nek saját jogalapja van, amely nem tartozik a többéves pénzügyi keret hatálya alá. E kutatási projekteket a felszámolás alatt álló ESZAK befektetett eszközeinek hozamából tervezték finanszírozni. Ehhez azonban legalább évi 40 millió EUR-ra volna szükség, amit a pénzügyi piaci hozamok tartós csökkenése miatt a portfólió egyre kevésbé volt képes kitermelni. A bizottsági javaslat célja, hogy a 2021–2027-es időszakban lehetővé tegye a felszámolás alatt álló ESZAK eszközei egy részének értékesítését, annak érdekében, hogy az RFCS éves előirányzata elérje az évi 111 millió EUR-t. A javaslat nem hoz létre olyan új kötelezettségeket, amelyek a jelenlegi többéves pénzügyi keretben az általános költségvetést terhelnék.
A Költségvetési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a tanácsi határozatra irányuló javaslattal értsen egyet.
Ennek megfelelően szavaztam.

Contact

Bruxelles

Strasbourg