Péter
NIEDERMÜLLER

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Péter NIEDERMÜLLER

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Findings and recommendations of the Special Committee on Terrorism (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) HU

12-12-2018

Az Európai Parlament plenáris ülése ma fogadta el a terrorizmussal foglalkozó különbizottság véleményét, amelynek a kidolgozásában egyetlen magyar képviselőként vettem részt. A jelentésnek szomorú apropót ad a strasbourgi terrortámadás, amely mélyen megrázott mindannyiunkat. De továbbra is küzdenünk kell azért, hogy az Európai Unió a szabadság és biztonság térsége maradhasson. Az Európai Parlement jelentése is ezt a célt szolgálja.
Szakmai szempontból nem értek egyet a dokumentum számos állításával. Sok helyen csak és kizárólag a muszlimokat teszi felelőssé a terrorizmusért, míg a jobboldali terrorizmus is komoly fenyegetést jelent. Továbbra is kitartok amellett, hogy súlyos tévedés egyenlőségjelet tenni a menedékkérők és a terroristák között. Az esetek többségében a második-harmadik generációs bevándorlók radikalizálódnak, mert a társadalmak meg sem kísérlik integrálni őket. A Fidesz és a többi populista erő muszlim- és idegenellenes gyűlöletkeltése csak tüzelik a radikalizmust.
Meggyőződésem, hogy nem a gyűlöletkeltésen, hanem érdemi, konstruktív európai válaszokon kell dolgoznunk. A különbizottság jelentése egy sor hasznos javaslatot tartalmaz, amely ellehetetlenítené a terrorizmus finanszírozását, visszaszorítaná a robbanóanyagok forgalmazását és az illegális fegyverkereskedelmet, illetve a terrorizmus áldozatainak nyújtana segítséget. Az is fontos számomra, hogy az Európai Unió egységesen és erősen nézzen szembe a kihívásokkal. Ezért szavaztam ma meg terrorizmussal foglalkozó különbizottság véleményét.

The threat of demolition of Khan al-Ahmar and other Bedouin villages

13-09-2018

Khan al Ahmar is a cluster of illegal constructions located on the main road between Jerusalem and the Dead Sea. A petition was filed to the High Court of Justice in 2009 against the demolition orders. The High Court of Justice in Israel ruled in 2010 that the entire cluster, including the structure serving as school were built illegally, in violation of the planning and zoning laws and must be demolished. The Supreme Court finally rejected the petition and stated in its decision that the authorities put in much effort to develop the new site, at their own expense, including the development of the neighbourhood, the infrastructure and the development of land plots offered to the residents. All this shows that the Israeli government proceeded with caution and legality in this case as well. It is not the task of the European Parliament to interfere in the internal matters of Israel, but rather to encourage solutions that would promote peace in the Middle East and that would contribute to ending the divisions in Israeli society. This one-sided resolution does not serve this purpose and therefore I will not vote for it.

State of EU-China relations (A8-0252/2018 - Bas Belder) HU

12-09-2018

Az Európai Unió és Kína közötti viszonynak meghatározó eleme kell, hogy legyen Kínának Tajvannal kapcsolatos politikája. Ebből a szempontból különösen fontos a jelentésnek az a megállapítása, hogy Tajvanban többpárti demokrácia van, míg Kínát egy egyre agresszívebb nacionalista politika jellemzi. Ennek a politikának az egyik megnyilvánulását jelentik a Tajvannal szembeni folyamatos kínai katonai provokációk, amelyeket az EU-nak a leghatározottabban el kell ítélnie.
Fontosnak tartom a jelentésnek azt a megállapítását, amely arra szólítja fel a Bizottságot, hogy kezdje meg végre a hivatalos tárgyalásokat Tajvannal a kétoldalú befektetésekkel kapcsolatos egyezmény előkészítéséről. Az Európai Uniónak politikai és morális kötelessége Tajvan támogatása, s ez nem lehet a kínai kormány pillanatnyi politikai irányvonalának a függvénye. Világossá kell tenni, hogy az Európai Unió és Parlament a világon mindenütt kiáll a jogállamiság és az emberi jogok mellett, és nem csupán saját gazdasági érdekeit tartja szem előtt. Meggyőződésem, hogy nekünk Tajvan esetében is az a feladatunk, hogy támogassuk a demokráciát és a jogállamiságot, és utasítsuk el a kínai kormány erőszakos politikáját. Ez a jelentés megfelelő lépés ebbe az irányba, amit azonban további határozott lépéseknek kell követnie.

The need for an EU strategy to end and prevent the gender pension gap (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) HU

14-06-2017

A megfelelő mértékű nyugdíj elengedhetetlen az időskor méltósággal való megéléséhez és az időskori szegénység elleni küzdelemben. Az időskori női szegénység a férfiak és a nők nyugdíjának különbsége folytán ugyanakkor korunk egyik legnagyobb problémája, és a nemek közötti egyenlőtlenség egyik leglátványosabb példája. A nemek közötti nyugdíj különbségek sok tényezőre vezethetők vissza; már a munkaerő-piaci részvétel során kevesebbet keresnek a nők ugyanazért a munkáért, illetve jellemzően felülreprezentáltak olyan állásokban, ahol rugalmasabban tudják elvégezni a gyakran teljesen rájuk háruló gyermek- és idősgondozási, a munkaerőpiac által nem kompenzált feladatokat, amellyel még inkább hátrányba kerülnek a nyugdíj-jogosultság terén.
Magyarországon például ez ahhoz vezet, hogy nyugdíjas korukra a nők 15%-kal kevesebb juttatást kapnak, mint a férfiak, amit az özvegyi nyugdíjak rendszere csak kis mértékben kompenzál. A nők szinte az összes uniós tagállamban felülreprezentáltak a szegényebb nyugdíjasok körében, amit sokszor még egyéb hátrányos helyzet is súlyosbít.
A szociális ellátórendszernek módot kell találnia arra, hogy a gondozási feladatokban segítse a családokat minőségi közszolgáltatásokkal, például óvodai helyek létrehozásával, működő és minőségi idősgondozói rendszer létrehozásával, illetve az ezzel töltött időt kompenzálnia kell a gondozó családtagnak, csak így lehet ennek az ún. láthatatlan munkának a terheit és a nyugdíjra gyakorolt hatását enyhíteni.