Miapetra KUMPULA-NATRI
Miapetra KUMPULA-NATRI
Finland

Date of birth : , Vaasa

9th parliamentary term Miapetra KUMPULA-NATRI

Political groups

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Finland)

Vice-Chair

 • 13-02-2020 / 15-07-2024 : Delegation for relations with the United States
 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age

Member

 • 02-07-2019 / 12-02-2020 : Delegation for relations with the United States
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-09-2020 / 22-09-2020 : Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 18-10-2023 / 15-07-2024 : Committee on International Trade

Substitute

 • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Committee on Petitions
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Constitutional Affairs
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation for relations with Japan
 • 09-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on International Trade
 • 20-01-2022 / 17-10-2023 : Committee on International Trade
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Constitutional Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

REPORT on a European strategy for data

02-03-2021 A9-0027/2021 PE657.163v04-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2019/1242 as regards strengthening the CO₂ emission performance standards for new heavy-duty vehicles and integrating reporting obligations, and repealing Regulation (EU) 2018/956

13-10-2023 ITRE_AD(2023)749317 PE749.317v02-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

OPINION on public access to documents - annual report for the years 2019-2021

27-03-2023 AFCO_AD(2023)735467 PE735.467v02-00 AFCO
Miapetra KUMPULA-NATRI

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on preventing plastic pellet losses to reduce microplastic pollution

21-02-2024 ITRE_AD(2024)758781 PE758.781v02-00 ITRE
Maria SPYRAKI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures for a high common level of cybersecurity at the institutions, bodies, offices and agencies of the Union

01-02-2023 AFCO_AD(2023)730184 PE730.184v03-00 AFCO
Markéta GREGOROVÁ

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem (Chips Act)

05-12-2022 INTA_AD(2022)735744 PE735.744v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Packaging and packaging waste (A9-0319/2023 - Frédérique Ries) FI

24-04-2024

EU on tehnyt tällä kaudella hyvin kunnianhimoista luonto- ja ilmastopolitiikkaa. Euroopassa tuotetaan tällä hetkellä aivan liikaa jätettä. Tämä on ollut täysin kestämätöntä jo pitkään. Olen samaa mieltä asetuksen tavoitteen kanssa siitä, että jätemäärää on vähennettävä ja keskityttävä vahvistamaan kierrätystä, ja lisäämään uudelleenkäyttöä. Asetus vie tätä tavoitetta eteenpäin koko EU:n tasolla. Eri aineille on asteittain kiristyvät kierrätysvelvoitteet. Materiaalien kierrätys on paitsi ympäristö- myös omavaraisuusteko.
Nyt hyväksytyllä asetuksella oli parlamentin laaja tuki. Sen sisällössä on edelleen paljon yksityiskohtaista sääntelyä. Olen kuitenkin tyytyväinen, että lopullisessa kannassa on mukana syksyllä parlamentin kantaan saliin tekemäni esitys siitä, että komposiittimateriaaliksi lasketaan tuotteet, joissa on yli kymmenen prosenttia muovia. Lopullisessa asetuksessa raja tuli viiteen prosenttiin. Enää ei siis korkeintaan viisi prosenttia muovia sisältävää kuppia rinnasteta muovikuppiin.
Uusiutuvat kuitupohjaiset materiaalit, kuten pahvituotteet, ovat ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto kuin alkuperäisessä esityksessä ollut painotus uudelleenkäytettäviin tuotteisiin. Ne olisivat lisänneet öljypohjaisen kierrättämättömän muovin käyttöä. Nyt äänestyksessä olleessa sovussa on otettu laajemmin huomioon myös muut tuotteet ja kielletty nimenomaisesti vain muovi.
Ymmärrän hyvin huolen tällä hetkellä hyvin toimivan pullonpalautusjärjestelmämme kannalta. Nyt hyväksytyn asetuksen jälkeen alkaa joka tapauksessa täytäntöönpanoprosessi, ja velvoite kymmenen prosentin uudelleenkäytettävistä pulloista (mehu, olut, vesi) alkaa vasta 2030. Suomella on aikaa hakea ratkaisu, joka ei heikennä jo hyvin toimivaa järjestelmää. Kukaan ei voi velvoittaa huonontavaan ratkaisuun.

Inclusion of the right to abortion in the EU Charter of Fundamental Rights (B9-0205/2024, B9-0207/2024, B9-0208/2024) FI

11-04-2024

Aborttioikeus kuuluu osaksi EU:n perusoikeuskirjaa. Oikeus omaan kehoon on jokaisen ihmisen perusoikeus. Niin Euroopassa kuin muualla maailmassa noussut antigenderismi on uhka naisten oikeuksille. Tämän vuoksi on tärkeä suojella niitä perusarvoja ja oikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Pidän välttämättömänä, että aborttioikeus lisätään osaksi EU:n perusoikeuskirjaa.

Energy performance of buildings (recast) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe) FI

12-03-2024

On hyvä asia, että EU edistää ilmastotavoitteitaan monin eri keinoin. Suomessakin paljon huomiota saanut rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on nyt valmistunut neuvotteluista parlamentin hyväksyttäväksi.
Olen tyytyväinen, että nyt äänestykseen tuleva kokonaisuus on kohtuullisempi kuin komission alkuperäinen esitys. Yksittäisille kotitalouksille ei aseteta velvoitteita siirtyä energialuokasta toiseen kiireisessä aikataulussa, eikä direktiivi koske kesämökkejä. Julkisille rakennuksille asetetaan sitovia tavoitteita. On selvää, että rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on ilmaston, ihmisten ja asukkaiden etu. Mitä energiatehokkaampi rakennus on, sitä vähemmän syntyy asukkaille energiakustannuksia.
Direktiiviin saatiin mukaan myös sosiaalidemokraattien tärkeä tavoite siitä, että valtioiden tulisi tukiohjelmissaan kohdentaa yli puolet vaikeampaan asuntokantaan. Siirtymä toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Syrian regime forces blockade of aid convoys of the Kurdish Red Crescent (KRC) directed to the North-West

22-02-2023 E-000582/2023 Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

Implementation of the Youth, Peace and Security agenda by the Commission and the Member States

17-01-2022 E-000199/2022 Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Meetings

Topical EU developments

Member
KUMPULA-NATRI Miapetra
Date, Place:
Strasbourg
Capacity:
Member
Meeting with:
Finnish government

Trade policy and sanctions against Russia

Member
KUMPULA-NATRI Miapetra
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Member
Meeting with:
Finnish Permanent Representation in the EU

Upcoming European elections and EU education policy

Member
KUMPULA-NATRI Miapetra
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Member
Meeting with:
National Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (SAMOK) National Union of University Students in Finland (SYL)