Please fill this field
Marijana PETIR Marijana PETIR
Marijana PETIR
Croatia

Date of birth : , Kutina

8th parliamentary term Marijana PETIR

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 24-01-2018 : Hrvatska seljačka stranka (Croatia)
 • 25-01-2018 / 01-07-2019 : Independent (Croatia)

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Israel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

REPORT on women and their roles in rural areas

08-03-2017 A8-0058/2017 PE592.210v02-00 AGRI FEMM
Marijana PETIR Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section III – Commission and executive agencies

24-01-2019 AGRI_AD(2019)629594 PE629.594v02-00 AGRI
Marijana PETIR

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse

05-12-2018 AGRI_AD(2018)626778 PE626.778v02-00 AGRI
Marijana PETIR

OPINION on monitoring the application of EU law 2016

16-04-2018 FEMM_AD(2018)616864 PE616.864v02-00 FEMM
Marijana PETIR

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on transparent and accountable management of natural resources in developing countries: the case of forests

23-05-2018 ENVI_AD(2018)618209 PE618.209v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

OPINION on violation of the rights of indigenous peoples in the world, including land grabbing

16-04-2018 FEMM_AD(2018)616843 PE616.843v02-00 FEMM
Florent MARCELLESI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

13-11-2017 ENVI_AD(2017)604700 PE604.700v04-00 ENVI
Bas EICKHOUT

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Eurojust-Denmark Agreement on judicial cooperation in criminal matters (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR

18-04-2019

Sporazum o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Danske potreban je s obzirom na „lisabonizaciju” Eurojusta kojom se Odluka Vijeća 2002/187/PUP stavlja izvan snage i zamjenjuje Uredbom (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust).
Danska je izrazila želju za daljnjim sudjelovanjem u aktivnostima Eurojusta te će imati status koji se primjenjuje na odnos države članice i treće zemlje. Sporazum s Danskom je važan kako bi se zajamčilo daljnje sudjelovanje Danske u strukturi Eurojusta, sudjelovanje u schengenskom prostoru, financiranju Eurojusta, očuvanju zajedničkog područja pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a te primjena nadležnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Suda te iz toga razloga podržavam ovaj Sporazum.
Važno je napomenuti da je zajedničko nadzorno tijelo Eurojusta dalo 28. ožujka 2019. pozitivno mišljenje o odredbama Sporazuma koje se odnose na zaštitu podataka. Danska će primjenjivati Direktivu (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu osobnih podataka koji se razmjenjuju u skladu sa Sporazumom, prihvatiti posebne odredbe o zaštiti podataka i priznati važnu ulogu Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Coordination of social security systems (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HR

18-04-2019

Oko 14 milijuna stanovnika EU-a (mobilni radnici, nezaposleni i ekonomski neaktivni građani) ne žive u svojoj domovini. Kako bi im se osigurale socijalne i zdravstvene koristi na koje imaju pravo, nužna je koordinacija između sustava socijalne sigurnosti država članica. Međutim, postojeći propisi više ne odražavaju promjene nacionalnih sustava socijalne sigurnosti i sudske prakse Europskog suda pravde.
Prijedlog Europske komisije iz prosinca 2016. teži uspostaviti koherentan režim za koordinaciju naknada za dugoročnu skrb i pojasniti pristup ekonomski neaktivnih građana socijalnim koristima. Predlaže nove aranžmane za koordinaciju naknada za nezaposlene kako bi se poboljšalo traženje posla te odredbe za koordinaciju obiteljskih naknada, kao što su naknade za roditeljski dopust. Prijedlog također nastoji ojačati administrativna pravila o koordinaciji socijalne sigurnosti za upućene radnike. Međutim, ne namjerava se mijenjati postojeća pravila o izvozu dječjih naknada, unatoč zahtjevima nekoliko dionika.
Upravo zbog ovog posljednjeg glasovala sam za odgodu donošenja ovoga akta jer je loš, a posebno u dijelu dječjih doplataka jer hrvatske radnike i njihovu djecu u drugim državama članicama dovodi u diskriminirajući položaj.

CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) HR

18-04-2019

Podupirem Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila jer je jedan od ciljeva klimatskog i energetskog okvira EU-a do 2030. smanjivanje emisija stakleničkih plinova unutar EU-a od najmanje 40 % u usporedbi s razinama iz 1990. Ako se taj plan želi u potpunosti ispuniti, uz izbjegavanje troškova i ozbiljnih učinaka klimatskih promjena, svi sektori moraju dati doprinos te ovaj prijedlog upravo to adresira.
Sektor cestovnog prometa od ključne je važnosti za smanjivanje emisija stakleničkih plinova i dekarbonizaciju gospodarstva EU-a. Laka vozila već su uključena u ograničavanje emisija, a 2017. predloženo je zakonodavstvo kojim bi se s time nastavilo i nakon 2020. Sam prijedlog je u skladu s angažmanom Unije na globalnoj razini radi ostvarivanja ambicioznih klimatskih ciljeva iz sporazuma sklopljenog u Parizu na 21. zasjedanju Konferencije stranaka UN-a (COP21).
Budući da se njime rješavaju pitanja koja se odnose na vodeći tehnološki i inovacijski položaj automobilske industrije EU-a, prijedlog je u skladu s Obnovljenom strategijom industrijske politike, u kojoj se ističe da je moderna i konkurentna automobilska industrija ključna za gospodarstvo EU-a. Nadalje, poticanjem uvođenja novih tehnologija za uštedu goriva, prijedlog pridonosi ostvarivanju ciljeva Unije u pogledu otvaranja radnih mjesta i rasta.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions

Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on designating a European Fruit Day

12-12-2016 P8_DCL(2016)0130 Lapsed
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Pilar AYUSO Esther HERRANZ GARCÍA Czesław Adam SIEKIERSKI Florent MARCELLESI Pilar del CASTILLO VERA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Carlos ITURGAIZ Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Francisco José MILLÁN MON Santiago FISAS AYXELÀ Verónica LOPE FONTAGNÉ Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Rosa ESTARÀS FERRAGUT Paolo DE CASTRO Gabriel MATO Nuno MELO Marijana PETIR Francisco de Paula GAMBUS MILLET Esteban GONZÁLEZ PONS Jasenko SELIMOVIC
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 133 - 13-03-2017

WRITTEN DECLARATION on consumers’ right to informed choice of food

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Lapsed
Marijana PETIR Alojz PETERLE Vladimir URUTCHEV Giovanni LA VIA Karin KADENBACH Tibor SZANYI Benedek JÁVOR Eleonora EVI Claudia ȚAPARDEL Fulvio MARTUSCIELLO Nicola CAPUTO Daniel BUDA Patricija ŠULIN
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 46 - 13-03-2017

WRITTEN DECLARATION on elderly rights and ageing

24-10-2016 P8_DCL(2016)0109 Lapsed
Monica MACOVEI Raffaele FITTO Filiz HYUSMENOVA Elisabetta GARDINI Miroslav POCHE Tomáš ZDECHOVSKÝ Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Enrico GASBARRA Piernicola PEDICINI Nicola CAPUTO Deirdre CLUNE José BLANCO LÓPEZ Eleftherios SYNADINOS José Inácio FARIA Patricija ŠULIN
Date opened : 24-10-2016
Lapse date : 24-01-2017
Number of signatories : 66 - 25-01-2017

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.