Please fill this field
Davor ŠKRLEC Davor ŠKRLEC
Davor ŠKRLEC
Croatia

Date of birth : , Vinkovci

8th parliamentary term Davor ŠKRLEC

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Greens/European Free Alliance - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 20-04-2016 : Održivi razvoj Hrvatske (Croatia)
 • 21-04-2016 / 01-07-2019 : Independent (Croatia)

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Canada
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Regional Development

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

REPORT on cohesion policy and the circular economy

23-05-2018 A8-0184/2018 PE619.126v03-00 REGI
Davor ŠKRLEC

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee

27-04-2016 TRAN_AD(2016)569624 PE569.624v02-00 TRAN
Davor ŠKRLEC

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC

19-02-2019 ITRE_AD(2019)632025 PE632.025v02-00 ITRE
Sven SCHULZE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014

19-11-2018 REGI_AD(2018)626678 PE626.678v02-00 REGI
Mirosław PIOTROWSKI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund

26-10-2018 ENVI_AD(2018)625333 PE625.333v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Eurojust-Denmark Agreement on judicial cooperation in criminal matters (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR

18-04-2019

Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće. Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a podržavam ovo izvješće jer doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje izraženi su u sadržaju ovog izvješća.

European Defence Fund (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) HR

18-04-2019

Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam glasovati protiv ovog izvješća. Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a ne podržavam ovo izvješće jer ne doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje nisu izraženi u sadržaju ovog izvješća.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) HR

18-04-2019

Razina investicija unutar Europske unije je još uvijek na nižoj razini s obzirom na investicije u razdoblju prije globalne financijske krize. Iako je Plan ulaganja za Europu donio određene pomake, potreban je novi program ulaganja koji će omogućiti investiranje u području mobilnosti, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, istraživanja i inovacija, digitalizacije, borbe protiv klimatskih promjena i cirkularne ekonomije.
Iako ovaj prijedlog nije eksplicitno isključio mogućnost financiranja ulaganja u fosilna goriva, postoje brojne druge odredbe u ovom prijedlogu koje treba podržati. Smatram iznimno važnim povećanje ulaganja u projekte koji će doprinijeti ispunjavanju klimatskih ciljeva te jačanju niskougljične industrije. Također, podržavam uvođenje načela geografske ravnoteže u financiranju projekata kako bi se povećala kohezija i potaknuo gospodarski rast i kvaliteta života u slabije razvijenim državama članicama.
Slijedom svega navedenoga, odlučio sam glasati za ovaj prijedlog.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on prevention of the use of lead

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Lapsed
Monika BEŇOVÁ Jo LEINEN Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Bogusław LIBERADZKI Margrete AUKEN Marc TARABELLA Nessa CHILDERS Zigmantas BALČYTIS Michèle RIVASI Karin KADENBACH Biljana BORZAN Jan KELLER Tibor SZANYI Stanislav POLČÁK Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Sergei STANISHEV József NAGY Nikos ANDROULAKIS
Date opened : 03-10-2016
Lapse date : 03-01-2017
Number of signatories : 94 - 04-01-2017

WRITTEN DECLARATION on making the EU a dolphinarium-free zone

03-10-2016 P8_DCL(2016)0104 Lapsed
Ivan JAKOVČIĆ Nedzhmi ALI Ramon TREMOSA i BALCELLS Jozo RADOŠ Brian HAYES Tomáš ZDECHOVSKÝ Davor ŠKRLEC Maria GRAPINI Molly SCOTT CATO Igor ŠOLTES Javier NART Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Patricija ŠULIN
Date opened : 03-10-2016
Lapse date : 03-01-2017
Number of signatories : 46 - 04-01-2017

WRITTEN DECLARATION on promoting fish consumption

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Lapsed
Ivan JAKOVČIĆ Anna ZÁBORSKÁ Marian HARKIN Nedzhmi ALI Izaskun BILBAO BARANDICA Ramon TREMOSA i BALCELLS Tonino PICULA Jozo RADOŠ Brian HAYES Ruža TOMAŠIĆ Ivana MALETIĆ Tomáš ZDECHOVSKÝ Davor ŠKRLEC Maria GRAPINI Igor ŠOLTES Patricija ŠULIN
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 66 - 13-12-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.