Morten PETERSEN Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

Renew Europe Group

Member

Denmark - Det Radikale Venstre (Denmark)

Date of birth : , Kobenhavn

Home Morten PETERSEN

Vice-Chair

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy

Member

D-TR
Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Substitute

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-UK
Delegation to the EU-UK Parliamentary Partnership Assembly
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spain (A9-0319/2021 - Eider Gardiazabal Rubial) DA

25-11-2021
Written explanations of vote

Jeg stemte for denne betænkning om at benytte ”The European Globalisation Adjustment Fund” til at reintegrere medarbejdere i bilindustrien. Fonden er et klart eksempel på EU-solidaritet. Denne betænkning omhandler midler til mentorordninger og omskoling til 320 arbejdere, der har mistet deres job på grund af Corona-krisen og den økonomiske krise. Bilsektoren i Aragón er stærkt påvirket af Covid-19-krisen og manglen på halvledere og resulterede i et fald i salg, produktion og omsætning i 2020, sammenlignet med 2019, har haft store negative konsekvenser for beskæftigelsen og på virksomhedernes likviditet. Målet er at hjælpe de arbejdstagere, der er blevet afskediget i Aragón, ved at yde € 1,4 millioner til deres omskoling og opkvalificeringsindsats for at finde nye jobmuligheder i andre sektorer. Jeg stemte derfor for denne betænkning og den resulterende udnyttelse fondens tiltænkte midler.

Legal migration policy and law (A9-0314/2021 - Abir Al-Sahlani) DA

25-11-2021
Written explanations of vote

Jeg stemte for denne betænkning om fremtidens legale migration. I lyset af de demografiske ændringer med en aldrende og faldende befolkning, da er EU nødt til at blive mere attraktivt for lav- og højtuddannede tredjelandsstatsborgere for at reagere på denne voksende arbejdskraft- og kvalifikationsmangel på tværs af EU-medlemsstaterne og sikre fortsat velstand og konkurrenceevne. Selvom dette forbliver medlemsstaternes kompetenceområde, bør EU tilvejebringe en bred ramme for at muliggøre velordnet arbejdsmigration og undgå at presse migranter til at bruge ulovlige migrationskanaler. Det er nødvendigt at forbedre de juridiske veje til EU og overvinde det nuværende usammenhængende kludetæppe, som nationale bestemmelser udgør. Dette vil også bidrage til en reduktion af irregulær og ulovlig migration, der ofte fører til sort arbejde og udnyttelse af arbejdskraft i EU.
Veltilrettelagt, human og velforvaltet arbejdsmigration - baseret på mangel på arbejdsmarked - kan være en kilde til velstand, innovation og vækst, både for afsender- og modtagerlande. Til det formål skal EU og dets medlemsstater vise et engagement i at opbygge bæredygtige partnerskaber med oprindelses- og transitlande, gennem ordninger, der matcher mennesker, kvalifikationer og arbejdsmarkedsbehov ved lovlig migration. Jeg stemte for denne betænkning for at sikre en bæredygtig og ansvarlig legal migration i fremtiden.

Introduction of a European Social Security pass for improving the digital enforcement of social security rights and fair mobility (B9-0551/2021) DA

25-11-2021
Written explanations of vote

Jeg stemte for denne betænkning om digitaliseringen af organiseringen af social mobilitet. Arbejdskraftens frie bevægelighed er et af grundprincipperne i den europæiske union. Derfor har min gruppe, Renew Europe, forpligtet sig til at fremme digitale løsninger til mobile arbejdstagere igennem et europæisk socialsikringskort, der sikrer realtidsidentifikation og -verifikation af personen samtidig med, at det letter personens adgang og information om rettigheder. Alle interessenter, der er involveret i mobilitetsprocessen, herunder mobile arbejdstagere selv, virksomheder og arbejdsgivere, samt nationale myndigheder, vil kunne drage fordel af sådanne løsninger. Det vil ikke kun reducere den administrative byrde for virksomheder og nationale myndigheder, men det vil også øge gennemsigtigheden og adgangen til informationer om mobile arbejdstageres rettigheder, samtidig med at den fremmer arbejdstagernes frie bevægelighed i hele Unionen. Derfor stemte jeg for denne betænkning for optimere processen omkring arbejdskraftens mobilitet.

Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

On EP NEWSHUB

RT @Pawrobel: I had a pleasure to ask MEP @mortenhelveg @EP_Industry rapporteur on EU's #RES offshore strategy few questions on main challenges, bottleneck and his message to #BalticSea offshore wind stakeholders. Read more👇 https://t.co/9OTOF67RXl 

RT @BalticWindEU: We interviewed the lead MEP, @mortenhelveg (Renew, DK) about recommendations for speeding up the deployment of #offshorewind set out in MEPs’ report adopted on Tuesday 🇩🇰🌿 https://t.co/q8QhQDLV9d 

RT @Europarl_DK: I denne uge kom MEP’erne med deres første kommentar til nyt lovforslag om fælles oplader, en dansk MEP fik vedtaget sin rapport om havvind, og så skal EU have regler for bekæmpelse af vold mod kvinder: https://t.co/pRzYCbdOVP  #eudk #dktech #dkgreen #ligestilling https://t.co/KeSSlMzgYo 

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M031
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02088
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex