Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Home Jadwiga WIŚNIEWSKA

Vice-Chair

DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Member

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
FEMM
Committee on Women’s Rights and Gender Equality
D-CA
Delegation for relations with Canada

Most recent activities

Implementation of the Updated New Industrial Strategy for Europe: aligning spending to policy (A9-0214/2022 - Tom Berendsen) PL

15-09-2022
Written explanations of vote

Parlament wzywa Komisję do dalszego wdrażania podwójnej transformacji (energetycznej i cyfrowej) w celu tworzenia nowych miejsc pracy, zapewnienia konkurencyjności europejskiej gospodarki i promowania europejskich innowacji technologicznych. W obecnym kontekście geopolitycznym UE musi zachować swoją autonomię strategiczną i zmniejszyć swoją zależność od importu kluczowych materiałów, produktów i surowców energetycznych. Podkreślono, że UE musi stać się konkurencyjnym liderem zrównoważonej gospodarki, aby tworzyć synergię między przedsiębiorstwami, małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami i start-upami poprzez ambitną politykę badawczo-rozwojową. Podkreśla się, że Komisja i państwa członkowskie muszą należycie uwzględnić wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę na przemysł i łańcuch dostaw w UE. Unia powinna działać na rzecz zmniejszenia zależności od krajów trzecich w zakresie importu produktów, energii i technologii. Aby zmniejszyć zależność od importu z Rosji, UE powinna koordynować planowanie i inwestycje w niezbędną infrastrukturę, energię elektryczną, inteligentne sieci, wodór, CO2 oraz infrastrukturę ogrzewania i chłodzenia. Aby zapewnić dalszy rozwój technologii cyfrowych, należy wspierać partnerstwa strategiczne, takie jak: the European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud and the European Industrial Alliance for Processors and Semiconductors Technologies. Zaawansowana technologia chipów powinna być promowana lokalnie poprzez linie pilotażowe i jedyne w swoim rodzaju zakłady produkcyjne. Sprawozdanie wzywa również Komisję do stymulowania skoordynowanego rozwoju sieci 5G.

Existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (debate) PL

14-09-2022 P9_CRE-PROV(2022)09-14(3-143-0000)
Contributions to plenary debates

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
02U038
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G03041
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex