Please fill this field
Karol KARSKI Karol KARSKI
Karol KARSKI

European Conservatives and Reformists Group

Member of the Bureau

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Warszawa

8th parliamentary term Karol KARSKI

Political groups

 • 01-07-2014 / 07-07-2014 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 08-07-2014 / 12-12-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Quaestor

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : European Parliament
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : European Parliament

Member

 • 01-07-2014 / 08-03-2016 : Committee on Development
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Parliament's Bureau
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Quaestors
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 09-03-2016 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parliament's Bureau
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Quaestors
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Human Rights

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 17-05-2018 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the implementation of the GSP Regulation (EU) No 978/2012

23-01-2019 AFET_AD(2019)623949 PE623.949v02-00 AFET
Pier Antonio PANZERI

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Annual Report on the functioning of the Schengen area (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) PL

30-05-2018

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen wstrzymała się od głosu. To pierwsze obowiązujące sprawozdanie, w ramach którego Parlament poddaje ściślejszej kontroli oceny półroczne przyjęte przez Komisję. Raport dokonuje ewaluacji implementacji mechanizmu oceny strefy Schengen.
Raport słusznie potępia notoryczne przedłużanie przez państwa członkowskie kontroli na granicach wewnętrznych, uzasadniane kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego bez przedstawienia konkretnych wiążących argumentów/dowodów/analiz, że takie kontrole są konieczne, niezbędne i proporcjonalne, co powoduje, że „wyjątki stają się regułą”, w konsekwencji utrudniając wolny przepływ pomiędzy państwami członkowskimi.
Pozytywnie należy ocenić wskazanie w raporcie możliwości wykorzystania innych alternatywnych środków, które nie będą miały takiego społecznego oddziaływania jak przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych. Raport pozytywnie odnosi się także do potrzeby określenia jasnych i klarownych procedur w zakresie procedowanych zmian w Kodeksie Granicznym Schengen w przedmiocie kontroli na granicach wewnętrznych, mając na względzie zachowanie zasady swobody przemieszczania się oraz możliwe ekonomiczne konsekwencje.
Negatywne należy uznać powiązania właściwego funkcjonowania Schengen z kwestiami migracyjno-azylowymi, w tym z koniecznością zawarcia kompromisu politycznego dotyczącego propozycji dublińskiej. Ponadto raport odnosi sprawne funkcjonowanie Schengen do tzw. holistycznego podejścia do imigracji opierającego się na konieczności rozwoju zdolności recepcyjnych oraz integracyjnych państw członkowskich do przyjmowania migrantów, a także intensyfikowania dróg legalnego wjazdu do UE.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on recognition of the genocide perpetrated against Christians around the world and the establishment of a European Day against the persecution of and discrimination against Christians around the world

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Lapsed
Mara BIZZOTTO Sylvie GODDYN Mario BORGHEZIO Anna ZÁBORSKÁ Matteo SALVINI Louis ALIOT Daciana Octavia SÂRBU Aldo PATRICIELLO Georg MAYER Zigmantas BALČYTIS Milan ZVER Norbert ERDŐS Marie-Christine ARNAUTU Mireille D'ORNANO Aymeric CHAUPRADE Mylène TROSZCZYNSKI Nicolas BAY Joëlle MÉLIN Sophie MONTEL Jean-François JALKH Dominique BILDE Remo SERNAGIOTTO Enrico GASBARRA Nicola CAPUTO Ignazio CORRAO Gianluca BUONANNO Karol KARSKI Stanisław OŻÓG Gerolf ANNEMANS Hans JANSEN
Date opened : 27-04-2015
Lapse date : 27-07-2015
Number of signatories : 112 - 28-07-2015

Contact

Bruxelles

Strasbourg