Please fill this field
Krzysztof HETMAN Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Poland - Polskie Stronnictwo Ludowe (Poland)

Date of birth : , Lublin

Home Krzysztof HETMAN

Vice-Chair

REGI
Committee on Regional Development

Member

D-IN
Delegation for relations with India
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Substitute

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
D-CL
Delegation to the EU-Chile Joint Parliamentary Committee
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Most recent activities

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Opinions - as shadow rapporteur
Mounir SATOURI

Tourism and transport in 2020 and beyond (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) PL

19-06-2020
Written explanations of vote

Szanowni Państwo,
Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie stopniowego przywracania usług turystycznych w UE. Pandemia korona wirusa spowodowała ogromnie straty prawie we wszystkich gałęziach gospodarki, jednak najdotkliwiej dotknęła ona sektora turystyki, powodując straty sięgające nawet 90% dochodów i zagrażając utratą aż blisko 6,5 miliona miejsc pracy. Pandemia nie została jeszcze pokonana i tym samym cały czas naszym obowiązkiem jest przestrzeganie rygoru sanitarnego, aby chronić zdrowie i życie europejczyków, jednak zwalniające tempo zachorowań pozwala na stopniowe przywracanie turystki i gastronomii. W działaniach tych musimy jednak zachować właściwy balans pomiędzy z jednej strony potrzebą, zarówno ekonomiczną jak i psychiczną, uruchomienia na nowo tej gałęzi gospodarki, a z drugiej koniecznością zapobieżenia ponownej eskalacji pandemii. Niewątpliwie ważne jest przywracanie zaufania obywateli do korzystania z usług turystycznych i gastronomicznych, ale zaufanie to musi być poparte realnym zwiększeniem bezpieczeństwa. W tym kontekście ważne jest utworzenie systemu wczesnego ostrzegania, który informowałby turystów o zagrożeniach w miejscach i pobytu, czy też unijnego znaku sanitarnego, gwarantującego najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ponadto musimy zapewnić szczególne wsparcie przedsiębiorstwom z sektora turystyki i gastronomii, w szczególności MŚP i małym firmom rodzinnym, aby pomóc im w przetrwaniu tego niezwykle trudnego okresu.

Exceptional temporary support under EAFRD in response to the COVID-19 outbreak (amendment of Regulation (EU) No 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) PL

19-06-2020
Written explanations of vote

Szanowni Państwo,
Pandemia COVID-19 miała ogromny, negatywny wpływ na wiele gałęzi europejskiej gospodarki. Jednym z najciężej dotkniętych przez spowodowany nią kryzys sektorem jest bez wątpienia sektor rolnictwa. Ograniczenia w przemieszczaniu się, a także czasowe zamknięcie sklepów, targowisk i restauracji spowodowały wiele trudności ze zbyciem produktów rolnych, a co za tym idzie mniejsze wpływy ze sprzedaży. Rolnicy, a także małe wiejskie przedsiębiorstwa borykają się więc z problemami z płynnością, a część z nich stoi na krawędzi bankructwa. Obecny kryzys to sytuacja bezprecedensowa, a zaistniałe okoliczności wymagają podjęcia nadzwyczajnych środków stanowiących wsparcie dla podmiotów najbardziej dotkniętych kryzysem. Dlatego też głosowałem za przyjęciem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19. Wsparcie to przyjmie formę jednorazowej pomocy finansowej dla rolników i MŚP działających w sektorze przetwórstwa, wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych, które borykają się z problemami finansowymi na skutek pandemii. Taka jednorazowa, nadzwyczajna pomoc pozwoli przedsiębiorstwom na utrzymanie płynności i zaspokoi ich najpilniejsze, bieżące potrzeby i zobowiązania.

Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

On EP NEWSHUB

RT @nowePSL: 💬 Moi wyborcy mają swój rozum i wiedzą, jak się zachować. Sondaże pokazują, że bliżej im do @trzaskowski_. Mnie też bliższy jest ten kierunek, zwłaszcza po przyjęciu naszych propozycji programowych jak #EmeryturaBezPodatku czy #dobrowolnyZUS 🍀 @KosiniakKamysz 📺 @tvn24rozmowa https://t.co/qypf8D7jnS 

RT @nowePSL: 💬 Apel prezydenta Dudy? Chęć wciągnięcia nas w swoją kampanię i próba przeciągnięcia elektoratu. My jednak nie damy się w to wciągnąć. Nie ma tematu koalicji z PiS. Jeśli ktoś przeszedł na drugą stronę to był to radny Kałuża z @KObywatelska. 🍀 @KosiniakKamysz 📺 @tvn24rozmowa https://t.co/FIry9aTdqV 

RT @KosiniakKamysz: Nie dam wciągnąć @nowePSL w kampanię @AndrzejDuda. Zamiast strzelać politycznymi ślepakami, radzę zająć się na serio polskimi sprawami: upadającą służbą zdrowia, rosnącym bezrobociem, bankrutującymi firmami. To jest odpowiedzialność prezydenta, a nie wyimaginowane koalicje.

Contact

Bruxelles

Strasbourg