Please fill this field
Stanisław OŻÓG Stanisław OŻÓG
Stanisław OŻÓG
Poland

Date of birth : , Sokołów Małopolski

8th parliamentary term Stanisław OŻÓG

Political groups

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Member

  • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Committee on Regional Development
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Economic and Monetary Affairs
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Economic and Monetary Affairs
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance

Substitute

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
  • 18-09-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument

22-11-2018 ECON_AD(2018)627868 PE627.868v02-00 ECON
Ivana MALETIĆ

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions

14-11-2018 ECON_AD(2018)625345 PE625.345v03-00 ECON
Olle LUDVIGSSON

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation ....[ESC regulation]....

08-12-2017 ECON_AD(2017)610734 PE610.734v02-00 ECON
Olle LUDVIGSSON

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) PL

14-03-2018

Poparłem w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiedziano się w nim za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Zgodnie z tym sprawozdaniem w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie zagraża polskim interesom (w sprawie kompromisu 58 głosowałem przeciw).

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the donation of unsold consumable food to charities

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Adopted
Hugues BAYET Neena GILL Kathleen VAN BREMPT David CASA Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Marc TARABELLA Younous OMARJEE Victor NEGRESCU Patrick LE HYARIC José BOVÉ Mariya GABRIEL Karima DELLI Eva JOLY Sylvie GUILLAUME Virginie ROZIÈRE Biljana BORZAN Pascal DURAND Petr JEŽEK Angélique DELAHAYE Guillaume BALAS Marco VALLI Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Simona BONAFÈ Stanisław OŻÓG Maria ARENA Anneliese DODDS Ernest URTASUN José BLANCO LÓPEZ Nikos ANDROULAKIS
Date opened : 14-10-2015
Lapse date : 14-01-2016
Adopted (date) : 14-01-2016
List of signatories : P8_PV(2016)01-18(ANN-1)
Number of signatories : 388 - 15-01-2016

WRITTEN DECLARATION on recognition of the genocide perpetrated against Christians around the world and the establishment of a European Day against the persecution of and discrimination against Christians around the world

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Lapsed
Mara BIZZOTTO Sylvie GODDYN Mario BORGHEZIO Anna ZÁBORSKÁ Matteo SALVINI Louis ALIOT Daciana Octavia SÂRBU Aldo PATRICIELLO Georg MAYER Zigmantas BALČYTIS Milan ZVER Norbert ERDŐS Marie-Christine ARNAUTU Mireille D'ORNANO Aymeric CHAUPRADE Mylène TROSZCZYNSKI Nicolas BAY Joëlle MÉLIN Sophie MONTEL Jean-François JALKH Dominique BILDE Remo SERNAGIOTTO Enrico GASBARRA Nicola CAPUTO Ignazio CORRAO Gianluca BUONANNO Karol KARSKI Stanisław OŻÓG Gerolf ANNEMANS Hans JANSEN
Date opened : 27-04-2015
Lapse date : 27-07-2015
Number of signatories : 112 - 28-07-2015

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.