Branislav ŠKRIPEK
Branislav ŠKRIPEK
Slovakia

Date of birth : , Piešťany

8th parliamentary term Branislav ŠKRIPEK

Political groups

 • 01-07-2014 / 29-01-2015 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 30-01-2015 / 01-07-2015 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 02-07-2015 / 10-01-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 11-01-2016 / 12-09-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 13-09-2016 / 12-12-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 11-01-2017 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 05-07-2017 / 07-01-2018 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : OBYČAJNÍ ĽUDIA (Slovakia)

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Israel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Substitute

 • 01-07-2014 / 09-05-2016 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-07-2014 / 17-02-2016 : Delegation for relations with Mercosur
 • 14-07-2014 / 17-02-2016 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 17-02-2016 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Mashreq countries
 • 09-05-2016 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
 • 19-01-2017 / 09-05-2017 : Committee on Regional Development
 • 31-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (recast)

28-03-2018 LIBE_AD(2018)616760 PE616.760v03-00 LIBE
Branislav ŠKRIPEK

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)

28-11-2018 LIBE_AD(2018)627951 PE627.951v02-00 LIBE
Ignazio CORRAO

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast)

12-06-2017 LIBE_AD(2017)601042 PE601.042v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications

09-06-2017 LIBE_AD(2017)601038 PE601.038v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Use of digital tools and processes in company law (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) SK

18-04-2019

Hlasoval som za toto uznesenie, keďže účelom návrhu smernice je modernizácia právnych predpisov v oblasti práva obchodných spoločností pomocou digitálnych nástrojov a procesov v procese registrácie spoločnosti alebo pobočky spoločnosti (aj v cezhraničnom aspekte). Ako zdôrazňujú autori projektu, medzi členskými štátmi existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o dostupnosť spoločností pre elektronické nástroje. Právo obchodných spoločností EÚ v súčasnosti obsahuje niektoré prvky digitalizácie, ako napríklad povinnosť členských štátov poskytovať informácie o spoločnostiach registrovaných v centrálnych registroch na internete. Navrhovatelia projektov však tieto požiadavky považujú za obmedzené a nedostatočne presné, čo vedie k ich veľmi odlišnej implementácii na národnej úrovni. Právne predpisy EÚ okrem toho nepokrývajú niektoré digitálne procesy, ako je registrácia spoločnosti alebo pobočky spoločnosti prostredníctvom internetu, čo tiež prispieva k zachovaniu diferencovaných riešení v členských štátoch. Návrh smernice preto navrhuje zavedenie možnosti registrácie spoločnosti prostredníctvom internetu, bez potreby osobného dostavenia, prostredníctvom dokumentov predložených v elektronickej forme.

Cross-border conversions, mergers and divisions (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) SK

18-04-2019

Hlasoval som za toto uznesenie, keďže zavedie nové postupy týkajúce sa cezhraničných konverzií, rozdelení a zlúčení spoločností s ručením obmedzeným, a to aj prostredníctvom väčšieho využívania digitálnych nástrojov a výmeny informácií. V tejto súvislosti sa uskutočnili zlepšenia v trialógu smerom k rešpektovaniu právomocí členských štátov. Bude to príležitosť na väčšie konzultácie so zamestnancami, ale stále to bude v súlade s existujúcimi prahovými hodnotami účasti členských štátov. Zároveň je možné upustiť od správ pre členov a zamestnancov, ak s tým akcionári súhlasia alebo ak nie sú zamestnanci. Taktiež bol zavedený postup boja proti zneužívaniu právnych predpisov, ktorý umožní orgánom kontrolovať, či sa cezhraničné operácie vykonávajú na účely zneužívania alebo podvodného konania.

European Maritime Single Window environment (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) SK

18-04-2019

Toto uznesenie som podporil. Ide o unifikovaný zjednodušený systémy podávania správ o lodiach v celej EÚ vytvorením európskej námornej jednotnej platformy, ktorá spojí všetky ohlasovacie formality súvisiace s výzvou v prístave. Nové pravidlá tiež podporia digitalizáciu a uplatňovanie zásady len raz – to znamená, že raz oznámené informácie možno opätovne použiť na následné prístavné volania v rámci EÚ.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions

In accordance with Rule 143 of Parliament's Rules of Procedure, any individual Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. These motions for resolution express the position of the individual Members who tabled them. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide whether to follow up the motion for resolution and, if so, which procedure is to be followed. Where a committee has decided to follow-up a motion for resolution, more detailed information is provided on this page, below the resolution in question. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the adoption of technological developments for the emergency number 112 call services

12-09-2016 P8_DCL(2016)0070 Lapsed
Monica MACOVEI Dubravka ŠUICA Miroslav POCHE Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Renata BRIANO Piernicola PEDICINI Nicola CAPUTO Salvatore CICU Branislav ŠKRIPEK Daniel BUDA Eleftherios SYNADINOS José Inácio FARIA Patricija ŠULIN
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 74 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Lapsed
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016

WRITTEN DECLARATION on stopping organ harvesting from prisoners of conscience in China

27-04-2016 P8_DCL(2016)0048 Adopted
Louis MICHEL Tunne KELAM László TŐKÉS Cristian Dan PREDA Ramon TREMOSA i BALCELLS Mark DEMESMAEKER Tomáš ZDECHOVSKÝ Arne GERICKE Klaus BUCHNER Stefan ECK Branislav ŠKRIPEK Patricija ŠULIN
Date opened : 27-04-2016
Lapse date : 27-07-2016
Adopted (date) : 27-07-2016
List of signatories : P8_PV(2016)09-12(ANN-2)
Number of signatories : 414 - 27-07-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.