Please fill this field
Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Považská Bystrica

Home Ivan ŠTEFANEC

Member

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
D-JP
Delegation for relations with Japan

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
DROI
Subcommittee on Human Rights
AIDA
Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age
D-UA
Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Most recent activities

Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law SK

17-09-2020
Written explanations of vote

Poľský parlament prevzal právomoci v oblasti revízie ústavy, ktoré nemal a prijal mnohé citlivé legislatívne akty v čase, keď už nie je možné účinne zaručiť nezávislé ústavné preskúmanie zákonov. Je potrebné, aby poľská vláda zaviedla otvorenejší dialóg s ostatnými krajinami, kde vysvetlí tieto opatrenia. V oblasti kultúrno-etických tém je potrebné rešpektovať princíp subsidiarity.

Strategic approach to pharmaceuticals in the environment SK

17-09-2020
Written explanations of vote

Široké použitie liekov v medicíne zvýšilo v posledných dvadsiatich rokoch ich koncentrácie v pôde aj vode. Regulácia obsahu farmaceutických rezíduí a ustanovenie dialógu s členskými štátmi na túto tému zmierni ďalšie vypúšťanie farmaceutík do nášho životného prostredia.

Maximising the energy efficiency potential of the EU building stock SK

17-09-2020
Written explanations of vote

Pokiaľ máme brať vážne náš cieľ dosiahnuť nulovej uhlíkovej bilancie skleníkových plynov do roku 2050, musíme to zohľadniť aj v našom stavebníctve. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov pomocou renovácii nám pomôže znížiť nie len emisie, ale aj ceny.

Contact

Bruxelles

Strasbourg