Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Považská Bystrica

Home Ivan ŠTEFANEC

Member

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
D-JP
Delegation for relations with Japan

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
DROI
Subcommittee on Human Rights
D-UA
Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Most recent activities

Establishing the Digital Decade Policy Programme 2030 (debate) SK

24-11-2022 P9_CRE-PROV(2022)11-24(4-012-0000)
Contributions to plenary debates

Amending Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 of 17 December 2020 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 (C9-0386/2022) SK

24-11-2022
Written explanations of vote

Zmenou tohto nariadenia sa rozpočtové krytie, ktoré sa v súčasnosti uplatňuje na úvery členským štátom, rozšíri aj na úvery Ukrajine disponibilné na roky 2023 a 2024.

Amending Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 as regards the establishment of a diversified funding strategy as a general borrowing method (C9-0374/2022) SK

24-11-2022
Written explanations of vote

Diverzifikovaná stratégia financovania je metóda financovania, prostredníctvom ktorej sa transakcie financovania organizujú spôsobom, ktorý je v súlade s limitmi finančnej zodpovednosti povolenými v základných aktoch. Vykonávaním diverzifikovanej stratégie financovania sa nemenia finančné záväzky vyplývajúce z vypožičiavania si prostriedkov. Poskytuje Komisii väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o spôsob, akým Únia mobilizuje zdroje prostredníctvom emisie dlhopisov.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex