Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Považská Bystrica

Written explanations of vote Ivan ŠTEFANEC

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

The EU Guidelines on Human Rights Defenders (A9-0034/2023 - Hannah Neumann)

16-03-2023

This file sets out the guidelines on human rights defenders as they are essential allies in the EU’s efforts to protect and promote human rights, democracy and the rule of law. It is therefore in the core interest of the EU and its Member States to support their work and protect them.

An EU strategy to boost industrial competitiveness, trade and quality jobs (B9-0085/2023, B9-0086/2023, B9-0087/2023, B9-0088/2023, B9-0089/2023, B9-0090/2023, B9-0091/2023, B9-0104/2023, B9-0105/2023, RC-B9-0107/2023, B9-0107/2023, B9-0108/2023, B9-0110/2023, B9-0111/2023, B9-0115/2023) SK

16-02-2023

Cieľom uznesení je vytvorenie európskeho právneho predpisu týkajúceho sa čistých technológií, konkurencieschopnosti a inovácií, ktorý by komplexne posilnil otvorenú strategickú autonómiu EÚ.

Following up on measures requested by Parliament to strengthen the integrity of European institutions (RC-B9-0147/2023, B9-0147/2023, B9-0150/2023, B9-0152/2023, B9-0153/2023, B9-0154/2023) SK

16-02-2023

Cieľom uznesenia je vyjadrenie pohoršenia nad nedávnymi obvineniami súčasných a bývalých poslancov Európskeho parlamentu z korupcie a potvrdenie politiky nulovej tolerancie voči korupcii vo všetkých formách a na všetkých úrovniach.

Establishment of an independent EU Ethics Body (B9-0151/2023, RC-B9-0144/2023, B9-0144/2023, B9-0145/2023, B9-0146/2023, B9-0148/2023, B9-0149/2023) SK

16-02-2023

Uznesenie vyzýva na zriadenie nezávislého etického orgánu s cieľom zabezpečiť dôsledné a úplné vykonávanie etických noriem v inštitúciách EÚ, aby sa zaručilo, že verejné rozhodnutia sa prijímajú s ohľadom na spoločné blaho a dôveru občanov v inštitúcie EÚ.

One year of Russia’s invasion and war of aggression against Ukraine (RC-B9-0123/2023, B9-0123/2023, B9-0126/2023, B9-0131/2023, B9-0132/2023, B9-0134/2023, B9-0139/2023) SK

16-02-2023

Európsky parlament opätovne potvrdzuje svoju neochvejnú solidaritu s ukrajinským ľudom a vedením Ukrajiny a svoju podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Parlament zároveň opätovne čo najdôraznejšie odsudzuje nezákonnú, nevyprovokovanú a neospravedlniteľnú útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, ako aj zapojenie režimu v Bielorusku a žiada, aby Rusko a jeho zástupné sily ukončili všetky vojenské operácie, najmä útoky na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru.

European Central Bank - annual report 2022 (A9-0022/2023 - Rasmus Andresen) SK

16-02-2023

Správa vyjadruje hlboké znepokojenie nad historicky vysokou mierou inflácie a víta rozhodnosť ECB, pokiaľ ide o pripravenosť prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie finančnej stability.

Developing an EU cycling strategy (B9-0102/2023) SK

16-02-2023

Cieľom uznesenia je vypracovanie osobitnej európskej stratégie pre cyklistiku s cieľom zdvojnásobiť do roku 2030 počet najazdených kilometrov v Európe.

Availability of fertilisers in the EU (B9-0101/2023) SK

16-02-2023

Uznesenie zdôrazňuje, že dostupnosť všetkých druhov hnojív a výroba hnojív je nevyhnutná pre zásobovanie občanov EÚ potravinami a pre celosvetovú potravinovú bezpečnosť, ako aj pre zabezpečenie úrodnosti pôdy a zabránenie jej vyčerpaniu.

Amendments to the European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) Regulation (A9-0196/2022 - Michiel Hoogeveen) SK

15-02-2023

Cieľom návrhu je zmena nariadenia (EÚ) 2015/760, pokiaľ ide o rozsah oprávnených aktív a investícií, požiadavky na zloženie a diverzifikáciu portfólia, vypožičiavanie hotovosti a iné pravidlá fondov, ako aj pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa udeľovania povolení, investičných politík a podmienok výkonu činnosti európskych dlhodobých investičných fondov.

EU/North Macedonia Agreement: operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of North Macedonia (A9-0027/2023 - Lena Düpont) SK

15-02-2023

Cieľom navrhnutého rozhodnutia Rady je schváliť Dohodu o štatúte medzi Európskou úniou a Severomacedónskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Severomacedónskej republike v súlade s nariadením EÚ o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex