Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Považská Bystrica

Written explanations of vote Ivan ŠTEFANEC

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Russia’s invasion of Ukraine: Temporary measures concerning driver documents issued by Ukraine (C9-0201/2022) SK

07-07-2022

V čase vojny Ukrajina pravdepodobne nebude schopná zabezpečiť administratívnu podporu potrebnú na obnovu dokladov pre každého žiadateľa. Členské štáty by mali uznávať predĺženú platnosť ukrajinských vodičských preukazov, ktorá presahuje rámec ich oficiálnej platnosti, a to minimálne do skončenia obdobia dočasnej ochrany. Vďaka tomu je možné zapojiť osoby so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva do hospodárskych a sociálnych činností v ich novom prostredí.

Identification of the violation of Union restrictive measures as crimes under Article 83(1) of the TFEU (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (vote) SK

07-07-2022

Porušenie reštriktívnych opatrení Únie by sa malo považovať za oblasť trestnej činnosti s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie politiky Únie v oblasti reštriktívnych opatrení. Porušenie reštriktívnych opatrení kategorizuje ako trestný čin už väčšina členských štátov, keďže môže podporovať hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť, narúšať upevňovanie a podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv a spôsobovať výrazné hospodárske, sociálne a environmentálne škody.

Exceptional macro-financial assistance to Ukraine (C9-0221/2022) SK

07-07-2022

Cieľom prvej časti výnimočnej makrofinančnej pomoci je poskytnúť rýchlu finančnú podporu v situácii akútnych potrieb financovania a zabezpečiť nepretržité fungovanie najkritickejších funkcií ukrajinského štátu

Amendment to Parliament’s Rules of Procedure concerning Rule 216 on committee meetings (A9-0203/2022 - Gabriele Bischoff) SK

06-07-2022

Európsky parlament sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle umožnenia účasti na diaľku aby poslanci mohli vykonávať svoj poslanecký mandát vrátane najmä svojho práva vystupovať vo výboroch bez obmedzenia.

Objection pursuant to Rule 111(3): Technical standards for the application of position limits to commodity derivatives and procedures for applying for exemption from position limits (B9-0345/2022) SK

06-07-2022

Ceny sa môžu na dlhšie obdobie vzdialiť od úrovní odôvodnených základnými údajmi, čo vedie k zvýšenému riziku cenových bublín a narušenia trhu, a preto ceny komodít neposkytujú vždy správne signály, čím zhoršujú prideľovanie zdrojov, čo vedie k potravinovým krízam a neistote najchudobnejších. Európsky parlament uznal, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť

Russia's invasion of Ukraine: Crisis measures in the fisheries and aquaculture sectors (A9-0182/2022 - Nuno Melo) SK

06-07-2022

Sektory rybolovu a akvakultúry majú v Európskej únii zásadný význam, je preto naliehavo potrebné zabezpečiť, aby sa boj proti negatívnemu vplyvu vojny na Ukrajine zahrnul do cieľov Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podobne ako v iných oblastiach hospodárstva musí EÚ zasiahnuť, aby minimalizovala tento vplyv a zabezpečila prežitie podnikov a zachovanie pracovných miest.

2021 Report on Bosnia and Herzegovina (A9-0188/2022 - Paulo Rangel) SK

06-07-2022

Bosna a Hercegovina stelesňuje rozmanitosť Európskej únie, ktorá bola vybudovaná na zmierení, spolužití a spolupráci. Európsky parlament naďalej podporuje úsilie o demokratickú transformáciu a európsku voľbu Bosny a Hercegoviny a jej občanov.

2021 Report on Serbia (A9-0178/2022 - Vladimír Bilčík) SK

06-07-2022

Pokrok a snaha Srbska v rokovaniach o otvorených otázkach s Kosovom je aj naďalej dôležitým kritériom budúceho pokroku v prístupových rokovaniach s EÚ a tak Únia vyzýva srbské orgány, aby skutočne vykonali potrebné reformy a vrátili krajinu späť na správnu cestu k integrácii do EÚ, čím naplnia európske ambície Srbska.

The EU and the defence of multilateralism (A9-0172/2022 - Javi López) SK

06-07-2022

Demokracia, ľudské práva a zásady právneho štátu sú v rôznych regiónoch sveta čoraz viac ohrozené, je mimoriadne dôležité, aby EÚ posilnila svoj súbor nástrojov vonkajšej činnosti a diplomacie vlastnými autonómnymi nástrojmi, zvýšila svoju schopnosť byť globálnym aktérom a vystupovať jednotne s cieľom lepšie brániť multilateralizmus.

Addressing food security in developing countries (A9-0195/2022 - Beata Kempa) SK

06-07-2022

Potravinová neistota a podvýživa sú neprijateľné: narúšajú rozvoj jednotlivcov a prosperitu spoločnosti ako celku. EÚ by mala naďalej podporovať viacodvetvové prístupy prispôsobené miestnym podmienkam a pod vedením miestnych aktérov, čo umožní ich dlhodobú udržateľnosť.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex