Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Považská Bystrica

Written explanations of vote Ivan ŠTEFANEC

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Digitalisation of cross-border judicial cooperation (A9-0062/2023 - Emil Radev, Marina Kaljurand) SK

23-11-2023

Uľahčovanie prístupu k spravodlivosti fyzickým a právnickým osobám a uľahčovanie justičnej spolupráce medzi členskými štátmi patrí k hlavným cieľom priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti EÚ. Na dosiahnutie plne funkčného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je dôležité, aby sa všetky členské štáty usilovali o zníženie existujúcich rozdielov v oblasti digitalizácie.

Digitalisation of cross-border judicial cooperation (amendment of certain directives and framework decisions) (A9-0063/2023 - Emil Radev, Marina Kaljurand) SK

23-11-2023

Efektívna cezhraničná justičná spolupráca si vyžaduje zabezpečenú, spoľahlivú a časovo efektívnu komunikáciu medzi súdmi a príslušnými orgánmi. Používanie digitálnych kanálov na komunikáciu pri cezhraničných súdnych konaniach by uľahčilo justičnú spoluprácu v občianskych, obchodných a trestných veciach.

Strategic Compass and EU space-based defence capabilities (A9-0334/2023 - Arnaud Danjean) SK

23-11-2023

V reakcii na rastúcu strategickú konkurenciu a hrozby vo vesmíre prijala EÚ svoju prvú stratégiu v oblasti kozmického priestoru pre bezpečnosť a obranu. Táto stratégia, súčasť Strategického kompasu EÚ, stanovuje ambiciózny rámec na ochranu vesmírnych prostriedkov, odrádzanie nepriateľských činností vo vesmíre a posilnenie strategického postavenia a autonómie EÚ.

Deliberations of the Committee on Petitions in 2022 (A9-0333/2023 - Alex Agius Saliba) SK

23-11-2023

Výbor pre petície každoročne predkladá správu o výsledkoch svojich rokovaní. Správa za rok 2022 poskytuje komplexný prehľad práce výboru a zahŕňa štatistickú analýzu petícií.

Implementation of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement (A9-0331/2023 - Seán Kelly, Andreas Schieder) SK

23-11-2023

Správa hodnotí vykonávanie Dohody o obchode a spolupráci (TCA) medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom od začiatku jej predbežného vykonávania v januári 2021. Zdôrazňuje zlepšujúci sa politický kontext, ktorý vyústil do "Windsorského rámca." Hlavné body správy zahŕňajú ťažkosti pri vykonávaní Splnomocnenia o bezpečnosti, účinnosť TCA s nulovými clami a kvótami pre tovar, neexistujúci bilaterálny rámec pre koordináciu zahraničnej politiky a bezpečnosti, a transparentný a efektívny postup kontroly zo strany parlamentu.

Innovative humanitarian aid strategy: spotlight on current and forgotten crises (A9-0321/2023 - Carlos Zorrinho) SK

23-11-2023

Aktuálna humanitárna situácia si vyžaduje okamžité a efektívne opatrenia. Správa Európskeho parlamentu zdôrazňuje nevyhnutnosť inovačného prístupu k riešeniu humanitárnych výziev. Cieľom je vytvoriť stratégiu humanitárnej pomoci, ktorá bude riešiť krízy na základe závažnosti a nie politického alebo mediálneho zreteľu.

Job creation – the just transition and impact investments (A9-0342/2023 - Sara Matthieu) SK

23-11-2023

Boj proti zmene klímy vyžaduje vážne opatrenia, ktoré ovplyvnia ekonomiku a pracovné miesta. Spravodlivá transformácia s dôrazom na zručnosti je kľúčovým faktorom.

Harnessing talent in Europe’s regions (A9-0325/2023 - Cristina Maestre Martín De Almagro) SK

23-11-2023

Správa reaguje na oznámenie Komisie o využívaní talentov v regiónoch EÚ, zdôrazňujúc výzvy spojené s demografickými trendmi a úbytkom obyvateľstva v niektorých oblastiach. Riešenia na prilákanie a udržanie talentov zahŕňajú zlepšenie pracovných a životných podmienok v zraniteľných regiónoch, vzdelávacie príležitosti, a posilnenie sociálneho piliera. Dôležitú úlohu zohráva politika súdržnosti a regionálne orgány pri vytváraní podmienok pre prílev talentov.

European Union regulatory fitness and subsidiarity and proportionality – report on Better Law Making covering 2020, 2021 and 2022 (A9-0310/2023 - Catharina Rinzema) SK

23-11-2023

Správa o subsidiarite a proporcionálnosti sa zaoberá preskúmaním uplatňovania týchto zásad európskymi inštitúciami a ich partnermi. Subsidiarita a proporcionálnosť sú kľúčové zásady, ktoré regulujú rozdelenie právomocí v Únii a zabezpečujú efektívnosť jej fungovania.

Monitoring the application of EU law in 2020, 2021 and 2022 (A9-0328/2023 - Catharina Rinzema) SK

23-11-2023

Správa Komisie ročne hodnotí, ako členské štáty uplatňujú právo EÚ. Zameriava sa na kľúčové aspekty dodržiavania práva a opatrenia na jeho presadzovanie.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex