Please fill this field
Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Považská Bystrica

Written explanations of vote Ivan ŠTEFANEC

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Banking Union - annual report 2020 (A9-0256/2021 - Danuta Maria Hübner) SK

07-10-2021

Výročná správa hodnotila nedostatky a poukázala na potrebu minimalizovania morálneho hazardu zvyšovaním ochrany vkladov bánk, zabraňovania diskriminácií malých a stredných podnikov, a podpory rozvoja udržateľného financovania.

Reforming the EU policy on harmful tax practices (including the reform of the Code of Conduct Group) (A9-0245/2021 - Aurore Lalucq) SK

07-10-2021

Relevantnosť výzvy na reformu daňových praktík a kódexu správania narastá s fenoménom agresívnej daňovej súťaže, ktorá ohrozuje integritu jednotného trhu. Škodlivé daňové praktiky spôsobené nedostatočnou harmonizáciou daňových pravidiel okrem iného znevýhodňujú MSP a princípy európskej solidarity.

The situation in Belarus after one year of protests and their violent repression (RC-B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021, B9-0496/2021) SK

07-10-2021

EÚ jasne odsudzuje brutálne zásahy voči predstaviteľom opozície, médiám či občianskej spoločnosti a neuznáva legitimitu minuloročných volieb. Zároveň vyzýva členské štáty na spoločný prístup založený na medzinárodnom práve a princípoch solidarity na riešenie inštrumentalizácie nelegálnej migrácie, obchodu s ľuďmi a jadrovej bezpečnosti.

Humanitarian situation in Tigray (RC-B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021, B9-0493/2021, B9-0495/2021) SK

07-10-2021

Uznesenie vyzýva na zastavenie všetkých násilností v Tigraji, kde 91% obyvateľstva potrebuje naliehavú humanitárnu pomoc. EÚ zdôrazňuje zastavenie vývozu zbraní z členských štátov do Etiópie, riešenie konfliktu mierovými prostriedkami a inkluzívnym dialógom oboch strán.

The future of EU-US relations (A9-0250/2021 - Tonino Picula) SK

06-10-2021

Keďže USA je v mnohých ohľadoch najdôležitejším partnerom EÚ, je kľúčové, aby táto kooperácia pokračovala v ochrane demokratických princípov, boju proti nerovnosti a spoločne adresovala bezpečnostné, kybernetické a environmentálne hrozby.

Implementation report on the EU Trust Funds and the Facility for Refugees in Turkey (A9-0255/2021 - Öilan Zver, György Hölvényi, Janusz Lewandowski) SK

06-10-2021

Správa prezentuje politické hodnotenie implementácie vonkajšej činnosti EÚ v prípade trustových fondov, ktoré boli založené na regulovanie utečeneckej a migračnej krízy. Takisto ponúka odporúčania na budovanie finančného plánu vonkajšej činnosti v možných budúcich nepredvídateľných krízach.

State of EU cyber defence capabilities (A9-0234/2021 - Urmas Paet) SK

06-10-2021

Správa poukazuje na stúpajúci výskyt kybernetických hrozieb a nalieha na aktívnu medzisektorovú spoluprácu na európskej i transatlantickej úrovni. Dôležitosť kybernetickej kooperácie EÚ-NATO je len zvýraznená systematickým agresívnym správaním Číny, Ruska a Severnej Kórey.

The Arctic: opportunities, concerns and security challenges (A9-0239/2021 - Anna Fotyga) SK

06-10-2021

Arktída je strategicky dôležitý región z pohľadu bezpečnosti, geopolitiky a prírodných zdrojov. EÚ vyzýva na stálu štruktúrovanú spoluprácu na globálnej úrovni s cieľom zachovania mierového stavu a predchádzania možných ekologickým katastrofám.

The protection of persons with disabilities through petitions: lessons learnt (A9-0261/2021 - Alex Agius Saliba) SK

06-10-2021

Vytváranie inkluzívnej a spravodlivej spoločnosti je jedným zo základných pilierov Európskej únie. Odstraňovanie diskriminácie a zabezpečenie ochrany osôb so zdravotnými postihnutím je nevyhnuté, ale zároveň nemôže presahovať princípy subsidiarity.

Environment: The Aarhus Regulation (A9-0152/2021 - Christian Doleschal) SK

05-10-2021

Cieľom návrhu je revízia mechanizmu dohovoru a preskúmanie prípadov nečinnosti inštitúcií a orgánov EÚ, keďže Aarhuský dohovor v roku 2006 ustanovil právo občanov a ich asociácií na prístup ku informáciám o životnom prostredí. Verejná správa má teda povinnosť vydať informácie o stave zdravotnej bezpečnosti, opatreniach, plánoch a brať do úvahy prípadné pripomienky občanov.

Contact

Bruxelles

Strasbourg