Please fill this field
Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Renew Europe Group

Vice-Chair

Sweden - Centerpartiet (Sweden)

Date of birth : , Köping

Home Fredrick FEDERLEY

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
PECH
Committee on Fisheries
ANIT
Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport
DEEA
Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
D-CN
Delegation for relations with the People's Republic of China

Most recent activities

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the government of the People’s Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications

23-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v03-00 PECH
Opinions - as shadow rapporteur
Nuno MELO

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on cooperation on, and protection of geographical indications

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Opinions - as shadow rapporteur
Nuno MELO

The rule of law and fundamental rights in Bulgaria (B9-0309/2020) SV

08-10-2020
Written explanations of vote

Centerpartiet ser med oro på utvecklingen vad gäller situationen för de grundläggande rättigheterna i Bulgarien. Bristande rättssäkerhet, upprepade men otillräckligt utredda anklagelser rörande storskalig korruption samt en allt mer inskränkt media bidrar till att urgröpa demokratins fundament och medborgarnas förtroende för detsamma. Detta påverkar på både kort och lång sikt EU-samarbetet, inte minst då stora summor årligen förskingras från unionens budget. Följaktligen har jag ställt mig bakom denna resolution, där Europaparlamentet kräver att bulgariska myndigheter agerar och utreder nämnda problematik samt uttrycker vårt stöd för det bulgariska folket i deras kamp för att de rättigheter vilka de som EU-medborgare tillerkänns också ska åtnjutas i praktiken.

Contact

Bruxelles

Strasbourg