Please fill this field
Malin BJÖRK Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

The Left group in the European Parliament - GUE/NGL

Member

Sweden - Vänsterpartiet (Sweden)

Date of birth : , Göteborg

Home Malin BJÖRK

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-BR
Delegation for relations with the Federative Republic of Brazil
DCAS
Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Substitute

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
DMER
Delegation for relations with Mercosur
D-ZA
Delegation for relations with South Africa

Most recent activities

European Defence Fund (debate) SV

29-04-2021 P9_CRE-REV(2021)04-29(4-059-0000)
Contributions to plenary debates

EU-India relations (A9-0124/2021 - Alviina Alametsä) SV

29-04-2021
Written explanations of vote

Rapporten innehåller många bra och viktiga skrivningar gällande mänskliga rättigheter och kring det civila samhället: däribland feministiska, hbtqi, fackföreningar och miljöorganisationer. Avsnittet gällande klimat hade dock behövt vara tydligare; Vänsterpartiet känner en oro över det som skrivs om tillvägagångssätt för handelspolitiken, utan tillräckliga garantier för klimat och miljö. Rapporten främjar dessutom ytterligare samarbete inom försvarsområdet, dvs att stärka de militära förbindelserna. EU bör inte bidra till ökad militarisering i området. Med anledning av ovan beskrivet avstod jag i slutomröstningen.

Multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (A9-0149/2020 - Giuseppe Ferrandino) SV

28-04-2021
Written explanations of vote

Jag lade ned min röst i omröstningen om den fleråriga förvaltningsplanen för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Å ena sidan är det ett framsteg att den internationella konventionen för bevarandet av tonfisk i Atlanten implementeras i EU-lagstiftningen och att skrivningarna gällande fångstregistrering skärps – å andra sidan är det ett bakslag i förhandlingarna mellan EU:s institutioner att man strukit möjligheten till ytterligare skyddsåtgärder när gränsen för maximal hållbar avkastning nåtts.

Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

On EP NEWSHUB

Danskarna tar också fajten mot EU:s försök att lagstifta om våra löner. NEJ TAK helt enkelt ! #eupol https://t.co/CBSz1WUIe1 

RT @VansterniEU: – Det här lagförslaget slår mot hela den svenska arbetsmarknadsmodellen, det kan vi inte acceptera, säger @MalinBjork_EU https://t.co/j5UFTrGwit 

Idag lade jag tillsammans med min danska vänsterkollega @nvillumsen förslag om att förkasta Kommissionens förslag om minimilöner. Omröstningen ligger en bit bort dock, men viktigt att vi inte backar kring detta ! #EUpol #svpol https://t.co/CEehtBrOb2 

Contact

Bruxelles

Strasbourg