Please fill this field
Malin BJÖRK Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

The Left group in the European Parliament - GUE/NGL

Member

Sweden - Vänsterpartiet (Sweden)

Date of birth : , Göteborg

Home Malin BJÖRK

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-BR
Delegation for relations with the Federative Republic of Brazil
DCAS
Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Substitute

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
DMER
Delegation for relations with Mercosur
D-ZA
Delegation for relations with South Africa

Most recent activities

Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change (A9-0034/2021 - Tonino Picula) SV

25-03-2021
Written explanations of vote

Jag avstod i denna omröstning. Det är viktigt att intensifiera miljö- och klimatarbetet, men jag är djupt kritisk till EU:s sammanhållningspolitik, både vad gäller inriktning och korruptionen, och det faktum att pengarna fortfarande inte vilkoras utifrån respekt för demokrati och rättsstat. Det liggande förslaget innehöll dessutom hyllningar till en fleråriga budgetramen och trepartsöverenskommelsen om Fonden för rättvis omställning som jag inte kan kan stå bakom.

Own resource based on non-recycled plastic packaging waste and certain aspects of the GNI-based own resource (A9-0048/2021 - José Manuel Fernandes, Valérie Hayer) SV

25-03-2021
Written explanations of vote

Jag röstade ja till förslaget om en plastavgift. Principen att ha en dylik avgift är viktig eftersom vi måste öka återvinningen och minska förekomsten av plast i natur och hav. Vänsterpartiet har däremot stridit för att intäkterna för en sådan avgift ska tillkomma medlemsländerna, och inte gå direkt till EU budgeten. Nu blev det tyvärr inte så, men nyttan av att pressa medlemsländerna att återvinna mer plast (desto mer ett land återvinner plast, desto mindre blir plastavgiften för landet) är såpass viktig att jag ändå valde att rösta för detta instrument.

New EU-Africa Strategy (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou) SV

25-03-2021
Written explanations of vote

Jag avstod att rösta för detta betänkande, även om det innehåller väldigt många viktiga ståndpunkter, framförallt gällande respekten för mänskliga rättigheter, folkrätten och principen om non-refoulement, kvinnors och flickor rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, hållbar utveckling, inkl hållbart jordbruk och demokratiutveckling.
Det som är problematiskt med betänkandet är framförallt delarna om militärt samarbete och EU:s militära inblandning i Afrika. Betänkandet välkomnar den europeiska fredsfaciliteten (EPF) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, som Vänsterpartiet är emot.
Vidare är det en besvikelse för oss att betänkandet inte fördömer Kommissionens nuvarande inriktning i migrationspolitiken, som innebär att samarbetet och biståndet till afrikanska länder alltmer villkoras med migrationskontroll, helt i strid mot internationella principer för bistånd.

Contact

Bruxelles

Strasbourg