Soraya
POST

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Soraya POST

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

EU-NATO relations (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) SV

13-06-2018

. – Jag röstade nej till detta förslag. Vi feminister säger nej till Nato! EU behöver inte stärka förbindelserna med Nato, tvärtom. Jag kan inte acceptera att den förlegade militarismen – den som prioriterar militära allianser, ökade utgifter för försvarsbudgetar samt leder till spänningar mellan länder – fortsätter. Som feminist och pacifist vill jag ändra EU:s säkerhetspolitik till en feministisk säkerhetspolitik som sätter mänsklig säkerhet i centrum. För en säkrare värld måste vi investera i konfliktförebyggande arbete, medling och militär nedrustning. EU ska vara ett fredsprojekt, inte ett militärt projekt.

Combating anti-semitism (B8-0383/2017, B8-0388/2017)

01-06-2017

. – For all of my life, I have been a consistent anti-racist. Combating racial hatred and prejudice is the backbone of my political struggle. It defines my political life and me. I have made an effort to speak up against all kinds of racism. However, being half-Roma and half-Jewish, contending anti-Gypsyism and anti-Semitism has been at the forefront of my personal resistance. However, I cannot bring myself to vote for a definition of anti-Semitism that puts into question free speech on the state of Israel. The tragic and complex conflict between Israelis and Palestinians in the Middle East must not be allowed to contaminate the equally important debate on anti-Semitism in Europe. Politicising the struggle against anti-Semitism will not help us unite against racism.