Anja HAZEKAMP : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left - Member
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left - Member of the Bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij voor de Dieren (Netherlands)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Japan
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Special Committee on the Union’s authorisation procedure for pesticides

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Fisheries
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Petitions
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Fisheries

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment  
- AGRI_AD(2018)623923 -  
-
AGRI 
OPINION on the application of Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage (the ‘ELD’)  
- ENVI_AD(2017)599800 -  
-
ENVI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the introduction of temporary autonomous trade measures for Ukraine supplementing the trade concessions available under the Association Agreement  
- AGRI_AD(2017)595439 -  
-
AGRI 

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Situation in Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) NL  
 

De Partij voor de Dieren pleit ervoor om via dialoog en onderhandelingen een uitweg te vinden uit de huidige situatie in Venezuela. Het tekort aan voedsel en medicijnen, de schendingen van mensenrechten en de onveiligheid in Venezuela zijn alle te wijten aan politiek wanbeheer en het autocratische gedrag van de regering Maduro. We veroordelen ook nadrukkelijk het gewelddadige neerslaan van burgerprotesten en het schenden van de persvrijheid.
Daarnaast zijn we van mening dat de presidentsverkiezingen in 2018 niet legitiem zijn verlopen. We pleiten daarom voor nieuwe, eerlijke, vrije en open presidentsverkiezingen, op zo kort mogelijke termijn, zodat het volk van Venezuela zelf via democratische weg kan bepalen wie hun president wordt.
Internationale waarnemers kunnen helpen om eerlijke verkiezingen te garanderen, maar het is niet aan buitenlandse actoren als Rusland, Turkije, de VS of de Europese Unie, in dit geval het Europees Parlement, om partij te kiezen voor specifieke kandidaten of personen. Daarmee wordt mogelijk bijgedragen aan verdere polarisatie en escalatie van de situatie, zowel in Venezuela zelf als op het internationale toneel.

Action Plan for nature, people and the economy (B8-0589/2017) NL  
 

Met het “Actieplan voor de natuur, de mensen en de economie” probeert de Europese Commissie het verlies aan biodiversiteit aan te pakken, zodat de doelstellingen van de Biodiversiteitsstrategie 2020 alsnog kunnen worden gehaald. Via een resolutie stelt het Europees Parlement dat het actieplan een stap in de goede richting is, mits het snel in werking treedt, er continu wordt geïnvesteerd en de herstelmethodes doeltreffend zijn.
De Partij voor de Dieren vindt dat de biodiversiteit alleen kan worden hersteld als de oorzaken van het verlies worden weggenomen. Eén van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit is de intensieve veehouderij. Daarover wordt echter met geen woord gerept in het actieplan of de resolutie. In de resolutie wordt de Commissie daarentegen wel verzocht met concrete plannen te komen om de zogenaamde negatieve impact van wolven en andere dieren op de landbouw en het toerisme aan te pakken. Er wordt onder meer gevraagd om de dieren te ´beheren´, wat in de praktijk niets anders is dan de dieren dood te schieten.
Omdat de impact van de intensieve veehouderij wordt genegeerd en omdat wolven onterecht als boosdoeners worden aangewezen, heb ik tegen deze resolutie gestemd.

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti) NL  
 

Ik vind dat mensen niet de dupe mogen worden van falend Europees sociaaleconomisch beleid en kortzichtige handelsbelangen. Daarom heb ik voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering gestemd, maar ik vind dit een doekje voor het bloeden. Eigenlijk vind ik dat de bedrijven en de lidstaten zelf met passende steunmaatregelen en een fatsoenlijk sociaal plan moeten komen, en niet langer geld van de lidstaten rondpompen. Veel grote bedrijven zetten hun werknemers na jarenlange trouwe dienst op straat, omdat ze hun productie verplaatsen naar plekken waar ze goedkopere arbeidskrachten kunnen vinden. Deze mensonterende praktijken keur ik ten strengste af. Maar met de middelen uit het Europees Fonds zorgen we er tenminste voor dat 1646 weggestuurde werknemers van het Italiaanse bedrijf Almaviva niet in de kou blijven staan.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM 
Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Individual motions for resolutions  
Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the healthcare of transgender persons  
- P8_DCL(2016)0011 - Lapsed  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 76 - 02-05-2016
Written declaration on the conservation and welfare of Asian elephants  
- P8_DCL(2015)0062 - Lapsed  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Date opened : 14-10-2015
Lapse date : 14-01-2016
Number of signatories : 87 - 15-01-2016
Written declaration on the creation of a one-stop shop for animal welfare  
- P8_DCL(2015)0022 - Lapsed  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Date opened : 27-05-2015
Lapse date : 27-08-2015
Number of signatories : 84 - 26-08-2015

Declarations 

Declaration of financial interests 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  04G358
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
  G04032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04G358
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: