Please fill this field
Annie SCHREIJER-PIERIK Annie SCHREIJER-PIERIK
Annie SCHREIJER-PIERIK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Netherlands - Christen Democratisch Appèl (Netherlands)

Date of birth : , Diepenheim

Home Annie SCHREIJER-PIERIK

Member

AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
PECH
Committee on Fisheries
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Substitute

INTA
Committee on International Trade
D-RU
Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee

Most recent activities

Conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020 (B9-0229/2020) NL

23-07-2020
Written explanations of vote

. – De huidige coronacrisis vraagt om een kordate aanpak – zeker op Europees niveau – en het is positief dat de regeringsleiders een akkoord hebben bereikt over het herstelplan en de langetermijnbegroting van de EU. De CDA-delegatie in het Europees Parlement steunt de hoofdboodschap van het akkoord. Niettemin is de CDA-delegatie van mening dat het akkoord op enige punten – waaronder de bescherming van de rechtsstaat, maar ook op de terreinen van onderzoek & innovatie, migratie en duurzaamheid – verbeterd kan worden. Ook een gedegen plan voor spoedige terugbetaling van de leningen, besteding aan de daadwerkelijke versterking van de economie in de lidstaten en het uitvoeren van benodigde hervormingen zijn voor de CDA-delegatie van belang.
De EP-resolutie erkent ook dat er nog verbeterpunten in het akkoord zijn en daarom zal de CDA-delegatie deze resolutie steunen. Met deze resolutie kan het EP aan tafel met de Raad om te onderhandelen over verbeteringen. Wel heeft de CDA-delegatie in een aantal hoofdelijke stemmingen duidelijk aangegeven dat het de kritiek van het Parlement richting de Raad niet op alle punten steunt. Dit geldt in het bijzonder voor de kritiek op de in het akkoord vastgelegde kortingen en een betere balans tussen leningen en subsidies in het herstelpakket.

Measures against market disturbance to the veal sector

15-07-2020 E-004206/2020 Commission
Written questions
Annie SCHREIJER-PIERIK
Annie SCHREIJER-PIERIK

On EP NEWSHUB

Uitbanning van kunstmest is grote denkfout https://t.co/skYwRoM9EN 

Contact

Bruxelles

Strasbourg