Please fill this field
Patricija ŠULIN Patricija ŠULIN
Patricija ŠULIN
Slovenia

Date of birth : , Šempeter pri Gorici

8th parliamentary term Patricija ŠULIN

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska demokratska stranka (Slovenia)

Vice-Chair

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets

Member

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Committee on Budgets
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgetary Control
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgetary Control
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality

07-05-2015 CONT_AD(2015)549234 PE549.234v02-00 CONT
Patricija ŠULIN

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+)

16-11-2018 CONT_AD(2018)627881 PE627.881v02-00 CONT
Georgi PIRINSKI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Globalisation Adjustment Fund (EGF).

16-11-2018 CONT_AD(2018)627884 PE627.884v02-00 CONT
Gilles PARGNEAUX

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+)

06-11-2018 BUDG_AD(2018)625489 PE625.489v02-00 BUDG
Karine GLOANEC MAURIN

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Representative actions for the protection of the collective interests of consumers (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) SL

26-03-2019

Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi direktive.
Pozdravljam direktivo o zastopniških tožbah, ki jo predlaga Komisija, s katero naj bi se zagotovilo, da države članice v celoti uporabljajo, izvajajo in izvršujejo zakonodajo EU ter državljanom zagotavljajo ustrezno pravno sredstvo. Hkrati pa direktiva ne posega v obstoječe mehanizme za izboljšavo ali spremembo dolžnosti prevoznikov ali organizatorjev potovanj na kraju samem.

Protocol to the EU-Israel Euro-Mediterranean Agreement (accession of Croatia) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) SL

26-03-2019

Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji.
Ta protokol potrebujemo, saj se je Hrvaška z vstopom v EU zavezala, da bo pristopila k mednarodnim sporazumom, ki so jih podpisale ali sklenile Evropska unija in njene države članice, in sicer na podlagi protokola k navedenim sporazumom.

EU-Uzbekistan comprehensive agreement (A8-0149/2019 - David McAllister) SL

26-03-2019

Glasovala sem za poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom.
Podpiram krepitev odnosov med EU in Uzbekistanom na podlagi skupnih vrednot ter tudi sama priznavam vlogo te države kot pomembnega kulturnega in političnega veznega člena med Evropo in Azijo.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions

Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the need for responsible corporate behaviour with regard to investment in developing countries

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Lapsed
Monika SMOLKOVÁ Vladimír MAŇKA Marc TARABELLA Boris ZALA Pavel POC Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Derek VAUGHAN Tomáš ZDECHOVSKÝ Elly SCHLEIN Maria ARENA Jude KIRTON-DARLING Agnes JONGERIUS Kostas CHRYSOGONOS Patricija ŠULIN
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 103 - 13-03-2017

WRITTEN DECLARATION on consumers’ right to informed choice of food

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Lapsed
Marijana PETIR Alojz PETERLE Vladimir URUTCHEV Giovanni LA VIA Karin KADENBACH Tibor SZANYI Benedek JÁVOR Eleonora EVI Claudia ȚAPARDEL Fulvio MARTUSCIELLO Nicola CAPUTO Daniel BUDA Patricija ŠULIN
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 46 - 13-03-2017

WRITTEN DECLARATION on missing refugee children

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Lapsed
Deirdre CLUNE David CASA Esther de LANGE Monica MACOVEI Mariya GABRIEL Brian HAYES Roberta METSOLA Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Claude ROLIN
Date opened : 21-11-2016
Lapse date : 21-02-2017
Number of signatories : 45 - 22-02-2017

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.