Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovenia - Slovenska demokratska stranka (Slovenia)

Date of birth : , Ljubljana

8th parliamentary term Romana TOMC

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska demokratska stranka (Slovenia)

Vice-Chair

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Japan

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegation for relations with Japan
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Employment and Social Affairs

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Economic and Monetary Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Economic and Monetary Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION Implementation of the European Fund for Strategic Investments

31-01-2017 EMPL_AD(2017)585729 PE585.729v02-00 EMPL
Romana TOMC

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Programme for single market, competitiveness of enterprises, including small and medium-sized enterprises, and European statistics and repealing Regulations (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No 254/2014, (EU) No 258/2014, (EU) No 652/2014 and (EU) 2017/826

13-12-2018 ECON_AD(2018)628583 PE628.583v02-00 ECON
Ralph PACKET

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

26-09-2018 ECON_AD(2018)625356 PE625.356v02-00 ECON
Barbara KAPPEL

OPINION on minimum income policies as a tool for fighting poverty

29-06-2017 ECON_AD(2017)601226 PE601.226v03-00 ECON
Miguel VIEGAS

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Eurojust and Albania Cooperation Agreement (A8-0275/2018 - Laura Ferrara) SL

13-09-2018

Poročilo o sporazumu o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo sem podprla.
Albanija je kandidatka za članico EU že od leta 2014, v tem času pa je posodobila in uskladila svojo zakonodajo z evropsko. Naslednji korak je sodelovanje z Eurojustom, katerega namen je boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu.
S tem ne bo varnejša zgolj EU, temveč tudi njena okolica.

Protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and free movement of such data (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst) SL

13-09-2018

Poročilo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov sem podprla.
Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, to pa mora veljati tudi za obdelavo podatkov v institucijah EU. Da bi se nadzor nad varstvom podatkov ter prost pretok podatkov ustrezno izvajala, se morajo uskladiti pravila med institucijami.
Predlagani ukrepi so prvi korak na poti do usklajenega sistema.

Single Digital Gateway (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi) SL

13-09-2018

Poročilo o enotnem digitalnem portalu sem podprla.
Državljani in podjetja se še vedno soočajo z ovirami, ko želijo delovati v drugi državi članici EU. Predlog odgovarja na vse večjo potrebo po odprti in učinkoviti javni upravi v EU, ki bo državljanom na enem mestu učinkovito zagotovila vse informacije, ki jih potrebujejo.
To se bo zagotovilo z enotno digitalno točko, ki bo digitalizirala del uprave EU in državljanom ter podjetjem olajšala dostop do informacij.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the mental health of asylum seekers

12-09-2016 P8_DCL(2016)0082 Lapsed
Tomáš ZDECHOVSKÝ Jean LAMBERT Lefteris CHRISTOFOROU Marian HARKIN Sirpa PIETIKÄINEN Nessa CHILDERS Heinz K. BECKER Andrey NOVAKOV Ivan JAKOVČIĆ Eleonora EVI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Nicola CAPUTO Patricija ŠULIN Romana TOMC
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 104 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on drinking water as a fundamental right

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Lapsed
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marc TARABELLA Marian-Jean MARINESCU Filiz HYUSMENOVA Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Nessa CHILDERS Monika SMOLKOVÁ Rolandas PAKSAS Giovanni LA VIA Milan ZVER Ivo VAJGL Svetoslav Hristov MALINOV Biljana BORZAN Marlene MIZZI Demetris PAPADAKIS Ivan JAKOVČIĆ Dominique BILDE Alberto CIRIO Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Remo SERNAGIOTTO Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Alessia Maria MOSCA Marek PLURA Hugues BAYET Igor ŠOLTES Maite PAGAZAURTUNDÚA Patricija ŠULIN Romana TOMC
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 78 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on a uniform emergency lane for all motorways in the European Union

12-09-2016 P8_DCL(2016)0068 Lapsed
Arne GERICKE Evžen TOŠENOVSKÝ Pavel POC Ádám KÓSA Milan ZVER Ivo VAJGL Miroslav POCHE Tibor SZANYI István UJHELYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Csaba MOLNÁR Ivan JAKOVČIĆ Deirdre CLUNE Patricija ŠULIN Romana TOMC
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 33 - 13-12-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.

Contact

Bruxelles

Strasbourg