Please fill this field
Helga STEVENS Helga STEVENS
Helga STEVENS
Belgium

Date of birth : , Sint-Truiden

8th parliamentary term Helga STEVENS

Political groups

 • 01-07-2014 / 26-11-2014 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 27-11-2014 / 12-12-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Vice-Chair
 • 13-12-2016 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Vice-Chair
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Vice-Chair

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgium)

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Special Committee on Terrorism

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Korean Peninsula
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Employment and Social Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Coordination of social security systems (debate) NL

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-014-0000)

European Border and Coast Guard (debate) NL

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-395-0000)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and amending Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States

28-02-2017 LIBE_AD(2017)600925 PE600.925v01-00 LIBE
Helga STEVENS

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

09-02-2017 EMPL_AD(2017)595498 PE595.498v02-00 EMPL
Helga STEVENS

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled

08-02-2017 EMPL_AD(2017)595501 PE595.501v02-00 EMPL
Helga STEVENS

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013

04-12-2018 EMPL_AD(2018)628472 PE628.472v02-00 EMPL
Emilian PAVEL

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

21-11-2018 EMPL_AD(2018)627615 PE627.615v02-00 EMPL
Jean LAMBERT

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

08-11-2018 LIBE_AD(2018)626976 PE626.976v02-00 LIBE
Maite PAGAZAURTUNDÚA

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Justice programme (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) NL

17-04-2019

De N-VA steunt het algemeen doel van de verordening en stemde daarom voor. Zolang het programma de justitiële samenwerking over de grenzen heen ondersteunt en zich niet zal inmengen in de nationale rechtsordes, is dit volgens ons perfect in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.
Toch zijn er nog enkele bemerkingen, bijvoorbeeld over de transparantieplicht. Zoals deze nu is geformuleerd, lijkt ze erg inhoudsloos en niet streng genoeg voor juridische entiteiten die belastinggeld zullen ontvangen voor hun werking. Dit kan beter. Gezien we hier stemden over een gedeeltelijk akkoord met de Raad, zijn we van mening dat verder overleg deze elementen kan verbeteren. Eens het eindresultaat er ligt, zullen wij dit opnieuw aan een grondige evaluatie onderwerpen.

Rights and Values programme (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL

17-04-2019

De voorgestelde wettekst wil meer dan 600 miljoen euro belastinggeld gebruiken om de Europese waarden actief uit te dragen en de burger te scholen over de Europese geschiedenis, identiteit en cultuur. Wij begrijpen die reflex, gezien de aanhoudende schendingen van de rechtsstaat in Europa. Maar deze nieuwe geldstroom is het antwoord niet.
De nadruk ligt op het subsidiëren van ngo’s. De wet kwam er ook op verzoek van die ngo’s. De Europese Rekenkamer concludeerde nochtans dat de Commissie onvoldoende transparant werkt op het gebied van het gebruik van fondsen door ngo’s; zo mogen organisaties zichzelf het label ‘ngo’ opplakken zonder noemenswaardige controle. De sector verloor onlangs ook krediet door opeenvolgende schandalen, en dus vinden wij dat eerst orde op zaken moet worden gesteld.
Wij stellen ons ook de vraag waarom het Europagevoel bij de burger moet worden aangewakkerd. De burger beseft dat Europa medeverantwoordelijk is voor de malaise op het vlak van de vluchtelingencrisis en is ontevreden over diens spilzucht en achterkamerpolitiek. Is het de bedoeling om kiezers terug te winnen met een goednieuwsshow? Wij geloven niet dat de burger er een boodschap aan heeft. Maar een sterk middenveld blijft voor de N-VA belangrijk. Daarom willen wij de tekst evenmin tegenhouden.

Tackling the dissemination of terrorist content online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) NL

17-04-2019

De N-VA is voorstander van het aanpakken van terroristische inhoud online. Terrorisme heeft volgens ons geen plek in onze samenleving: niet offline en ook niet online. Daarom zijn er maatregelen nodig om dit te bestrijden. Er zijn echter enkele elementen in dit verslag waar nog aan gesleuteld moet worden. Zo is de definitie van terroristische inhoud erg vaag. Het moet volgens ons gaan om boodschappen die ook strafbaar zijn naar Belgisch recht: pas dan kan hun verwijdering worden gevraagd. De Europese definitie van terroristische inhoud gaat echter verder dan dat en gaat zo in tegen onze wetten.
Ook is de deadline van één uur erg strikt, zelfs met de voorgestelde langere termijn bij eerste inbreuk. In geen geval mag deze verordening betekenen dat kleine en nieuwe spelers disproportionele lasten ondervinden en gehinderd worden in hun economische activiteiten. Hiervoor moet een betere oplossing gezocht worden. Daarnaast zullen we nooit toelaten dat dergelijke wetgeving uploadfilters in de hand werkt.
Daarom onthoudt de N-VA zich op dit verslag. We staan achter het principe, maar er kan nog sterk gesleuteld worden aan de manier waarop. Gelukkig stemmen we over een voorlopige tekst zonder kracht. We kijken uit naar toekomstige onderhandelingen met de Raad om deze zaken te verbeteren.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on accessible urban areas and inclusive cities for all

12-09-2016 P8_DCL(2016)0083 Lapsed
Ramon TREMOSA i BALCELLS Marian HARKIN Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Izaskun BILBAO BARANDICA Mark DEMESMAEKER Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Igor ŠOLTES Helga STEVENS
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 68 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on supporting the growth of accessible toilets for people with disabilities in the EU

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Lapsed
Daniel DALTON Mairead McGUINNESS Marian HARKIN Olga SEHNALOVÁ Anthea McINTYRE Anneleen VAN BOSSUYT Antanas GUOGA Julia REDA Brando BENIFEI Lucy ANDERSON Helga STEVENS
Date opened : 27-04-2016
Lapse date : 27-07-2016
Number of signatories : 124 - 28-07-2016

WRITTEN DECLARATION on improving emergency cooperation in recovering endangered missing children and improving child alert mechanisms in the EU Member States

01-02-2016 P8_DCL(2016)0007 Adopted
Tomáš ZDECHOVSKÝ Catherine STIHLER Lefteris CHRISTOFOROU Kinga GÁL Sophia IN 'T VELD Renate WEBER Jeroen LENAERS Anna Maria CORAZZA BILDT Indrek TARAND Philippe DE BACKER Roberta METSOLA Dubravka ŠUICA Eleonora EVI Caterina CHINNICI Jana ŽITŇANSKÁ Miriam DALLI Theodoros ZAGORAKIS Patricija ŠULIN Helga STEVENS
Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Adopted (date) : 02-05-2016
List of signatories : P8_PV(2016)05-09(ANN-1)
Number of signatories : 465 - 02-05-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.