Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

European Conservatives and Reformists Group

Member of the Bureau

Belgium - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgium)

Date of birth : , Mortsel

Home Johan VAN OVERTVELDT

Chair

BUDG
Committee on Budgets

Member

CPCO
Conference of Committee Chairs
ECON
Committee on Economic and Monetary Affairs

Substitute

TRAN
Committee on Transport and Tourism
FISC
Subcommittee on Tax Matters

Most recent activities

European Climate Law (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) NL

07-10-2020
Written explanations of vote

De N-VA steunt het doel van klimaatneutraliteit op EU-niveau tegen 2050. Een duidelijke doelstelling creëert ook meer zekerheid voor investeringen.
De Vlaamse klimaatstrategie 2050 en een reeks recente realisaties maken onze inzet voor een ambitieus, haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid concreet. Ik verwijs naar de lange termijn renovatiestrategie (de op één na beste van Europa), inspanningen voor meer bos en natuur, de lancering van de Blue Deal tegen droogte, onze pioniersrol inzake kringloopeconomie, …
Het Parlement verliest zich echter in een opbod door te eisen dat ook élke lidstaat tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Vlaanderen is een kleine en dichtbevolkte deelstaat, met belangrijke energie-intensieve industriële clusters. De EU moet rekening houden met deze verscheidenheid.
Verder is er de 2030-uitstootverminderingsdoelstelling. De Commissie stelt minstens 55% voor. Het Parlement eist 60%. Wij kunnen geen van beide steunen. De effectbeoordeling op lid- of deelstaatniveau ontbreekt. Wij engageren ons daarom niet voor een belofte waarvan we de impact op Vlaanderen niet kennen. Het Parlement pleit ook voor een energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energie. Klimaatneutraliteit bereiken zonder kernenergie is een illusie.
Daarom heeft de N-VA zich onthouden bij de eindstemming. Wij werken met volgehouden overtuiging verder aan een realistisch klimaatbeleid dat welvaart en competitiviteit centraal stelt.

Contact

Bruxelles

Strasbourg