Please fill this field
Iskra MIHAYLOVA Iskra MIHAYLOVA
Iskra MIHAYLOVA

Renew Europe Group

Vice-Chair

Bulgaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

Date of birth : , Sofia

Home Iskra MIHAYLOVA

Member

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
DSCA
Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

DEVE
Committee on Development
INGE
Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation
D-RS
Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Most recent activities

Specific Programme implementing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation (A9-0118/2021 - Christian Ehle) BG

27-04-2021
Written explanations of vote

. – Гласувах в подкрепа на Научноизследователската програма "Хоризонт Европа" за периода 2021—2027 г. и за специфичната програма „Хоризонт Европа“, по която имах честта да съм докладчик в сянка.
Програмата за научни изследвания и иновации е с общ бюджет от 95,5 млрд. евро, включително 5,4 млрд. евро от плана за възстановяване Next Generation EU. Тя ще насърчи и декарбонизацията, цифровизацията и иновациите в промишлеността.
Програмата за научни изследвания осигурява краткосрочно и дългосрочно финансиране за научни изследвания и иновации, свързани с глобални предизвикателства, включително борбата с изменението на климата, пандемията от COVID-19, както и за цифровизация.
Средствата по „Хоризонт Европа“ представляват най-сериозната сума, заделяна досега от бюджета на ЕС за цифровизация и научни изследвания в областта на цифровите технологии. Програмата също така ще осигури подкрепа за иновативни МСП и за европейската научноизследователска инфраструктура. Тя ще предостави и допълнителни 1 млрд. евро, осигурени от Парламента, за фундаментални научни изследвания, които ще бъдат разпределeни чрез Европейския научноизследователски съвет.

Contact

Bruxelles

Strasbourg