Please fill this field
Iskra MIHAYLOVA Iskra MIHAYLOVA
Iskra MIHAYLOVA

Renew Europe Group

Vice-Chair

Bulgaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

Date of birth : , Sofia

Home Iskra MIHAYLOVA

Member

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
DSCA
Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

DEVE
Committee on Development
INGE
Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation
D-RS
Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Most recent activities

Establishing the Recovery and Resilience Facility (A9-0214/2020 - Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru) BG

09-02-2021
Written explanations of vote

Гласувах в подкрепа на най-големия структурен елемент от пакета стимули Next Generation EU. Това е Механизмът за възстановяване и устойчивост, чиято основна цел е да помогне на държавите от ЕС да се справят с последиците от пандемията от COVID-19.
Механизмът осигурява безвъзмездни средства и заеми в размер на 672,5 млрд. евро за финансиране на национални мерки, предназначени да смекчат икономическите и социалните последици от пандемията. Целта на средствата е подкрепа на ключови области от политиката, като например преход към зелена икономика, цифрова трансформация, готовност за действия при криза, както и политики, насочени към децата и младежите. Зачитането на принципите на правовата държава и на основните ценности на ЕС е предпоставка за получаването на финансиране.

New Circular Economy Action Plan: see Minutes (A9-0008/2021 - Jan Huitema) BG

09-02-2021
Written explanations of vote

Днес подкрепих също така и прилагането на всеобхватни политически препоръки за постигането на икономика, която да бъде неутрална по отношение на въглеродните емисии, екологично устойчива, нетоксична и изцяло кръгова най-късно до 2050 г. Постигането на целите на Зеления пакт ще бъде възможно, единствено ако ЕС премине към модел на кръгова икономика, което също така ще доведе до създаването на нови работни места и ще разкрие съществени възможности пред бизнеса.
Трябва да бъдат определени специфични за продуктите стандарти, така че продуктите на пазара в ЕС да функционират добре, да са трайни, да могат да се използват повторно, да могат да се ремонтират лесно, да не са токсични, да имат възможност за осъвременяване и рециклиране, да съдържат рециклирано съдържание и да са ефективни по отношение на ресурси и енергия.

General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) BG

12-11-2020
Written explanations of vote

Гласувах в подкрепа на бюджета на Европейския съюз за следващата година – първият от периода на новата Многогодишна финансова рамка за 2021 – 2027 г. Също така изразих моята подкрепа и за резолюцията, придружаваща и отразяваща гласуването за финансовите средства, изготвена от главния докладчик за бюджета на Европейската комисия Пиер Ларутюру (С&Д, Франция) и докладчика за административния бюджет на другите институции Оливие Шастел (RENEW, Белгия).
Основната същност на бюджета е да „насърчава справедлив, приобщаващ и устойчив растеж, създаване на висококачествени работни места с дългосрочен план за социално-икономическо сближаване“. Бюджетът за 2021 г. трябва да се съсредоточи върху смекчаването на последиците от пандемията и подпомагането на възстановяването, надграждайки върху Зеления пакт и дигиталната трансформация.
Други важни допълнения към бюджета за следващата година бяха гласувани в области като изменението на климата, енергетиката, дигиталната и транспортната взаимовръзка, малките и средните предприятия (МСП), туризма, сигурността, миграцията, основните права и дейности във връзка с външната политика.

Contact

Bruxelles

Strasbourg