Sander LOONES Sander LOONES
Sander LOONES
Belgium

Date of birth : , Veurne

8th parliamentary term Sander LOONES

Political groups

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : European Conservatives and Reformists Group - Member

National parties

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgium)

Vice-Chair

 • 08-01-2015 / 18-01-2017 : Committee on Economic and Monetary Affairs

Member

 • 22-10-2014 / 07-01-2015 : Committee on Economic and Monetary Affairs
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Committee on Economic and Monetary Affairs

Substitute

 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Committee on International Trade
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Delegation for relations with India
 • 23-09-2015 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Committee on International Trade
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on Annual Report on the financial activities of the European Investment Bank

15-10-2018 INTA_AD(2018)625387 PE625.387v03-00 INTA
Sander LOONES

OPINION on Annual report on the control of the financial activities of the EIB for 2016

21-02-2018 INTA_AD(2018)615456 PE615.456v02-00 INTA
Sander LOONES

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Pensions Authority for the financial year 2015

06-03-2017 ECON_AD(2017)595631 PE595.631v03-00 ECON
Sander LOONES

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the state of the debate on the Future of Europe

06-11-2018 INTA_AD(2018)627014 PE627.014v02-00 INTA
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

OPINION on the interim report on MFF 2021-2027 – Parliament's position in view of an agreement

15-10-2018 INTA_AD(2018)626928 PE626.928v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

OPINION on the Annual Report on Competition Policy

12-10-2018 INTA_AD(2018)625442 PE625.442v02-00 INTA
Adam SZEJNFELD

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Import of cultural goods (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) NL

25-10-2018

De financiering van terrorisme door roof en verkoop van cultuurgoederen moet bestreden worden, dat is evident. Maar we moeten opletten dat de nieuwe EU-regelgeving haar doel niet voorbij schiet en door een wildgroei aan administratieve procedures de legale invoer van cultuurgoederen belemmert. We hebben duidelijke en efficiënte regels nodig die terreurfinanciering tegengaan maar legale transacties niet nodeloos bemoeilijken. Bij een administratieve rompslomp heeft niemand baat. Daarom stemt de N-VA-delegatie tegen dit verslag en hopen we op een bijsturing in de trialoog.

General budget of the European Union for 2019 - all sections (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) NL

24-10-2018

In dit voorstel legt het Europees Parlement haar positie vast voor de begroting van 2019, zodat de finale onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen.
Met een totaal van meer dan 166 miljard euro kiest het Parlement opnieuw voor meer uitgaven. Uiteraard zitten in het pakket een reeks initiatieven die erg gepast zijn en tegemoetkomen aan reële noden op het terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhoging van de middelen voor Frontex, bijkomende budgettaire ruimte op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de uitbreiding van Erasmus+.
Maar als we geloofwaardig willen blijven, zou dat gecombineerd moeten worden met het schrappen van zaken die de EU vandaag niet goed doet, of zelfs beter niet meer zou doen, zodat we ons duidelijk kunnen richten op zaken waar Europa een specifieke toegevoegde waarde biedt. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele meerwaarde aan het gratis uitdelen van Interrail-passen, een project dat handenvol geld kost en in 2019 verder zal worden uitgebreid. N-VA heeft dan ook tegen dit begrotingsvoorstel gestemd.

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) NL

23-10-2018

Globalisering is onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met jobcreatie die het jobverlies in minder competitieve sectoren overtreft. Er is bijgevolg vooral nood aan structurele hervormingen om te kunnen aansluiten bij duurzame economische groei. Dit vereist economisch maatwerk gecombineerd met een aangepast sociaal beleid waarvoor, eveneens in lijn met de Verdragen, de lidstaten als eerste en meest gepaste overheid bevoegd zijn.
De N-VA-delegatie in het Europees Parlement heeft begrip voor de doelstellingen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), maar is ervan overtuigd dat een Europese transferunie geen remedie kan zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid kan vervangen. De Europarlementsleden van de N-VA hebben daarom tegen dit verslag gestemd.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.