Please fill this field
Urmas PAET Urmas PAET
Urmas PAET

Renew Europe Group

Member

Estonia - Eesti Reformierakond (Estonia)

Date of birth : , Tallinn

Home Urmas PAET

Vice-Chair

AFET
Committee on Foreign Affairs

Member

SEDE
Subcommittee on Security and Defence
D-CL
Delegation to the EU-Chile Joint Parliamentary Committee
DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Substitute

INTA
Committee on International Trade
INGE
Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation
D-JP
Delegation for relations with Japan

Most recent activities

Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) ET

13-11-2020
Written explanations of vote

Toetasin. Mais 2020 esitas komisjon 9,4 miljardi euro suuruse eelarvega uue eraldiseisva programmi „EL tervise heaks“ aastateks 2021–2027, et aidata liikmesriikide tervishoiusüsteemidel toime tulla COVID-19 pandeemiaga. Raport kutsub üles suurematele investeeringutele tervishoiusüsteemides, tugevam rõhk peab minema pandeemia ennetustöösse ja varajasse diagnoosimisse, samuti toob välja, et krooniliste haiguste ohjamiseks oleks vaja selgemaid suuniseid.

Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) ET

13-11-2020
Written explanations of vote

Toetasin. Investeerimiskava on kesksel kohal Euroopa roheleppes, selle eesmärk on edendada territoriaalset, sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust. Resolutsioon väljendab heameelt komisjoni ELi majanduse taastamise kava üle, kuhu on lisatud ka digiteerimisstrateegia. On oluline märkida, et ELi kliimaneutraalsuse eesmärkide täitmine oleneb konkreetselt investeerimiskava edukusest. Kava rõhutab veel jätkusuutlike erasektori investeeringute olulisust ning märgib, et uued algatused peaksid alati läbima kestlikkushindamise.

InvestEU Programme (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) ET

13-11-2020
Written explanations of vote

Toetasin. “InvestEU” programmi kaudu võetakse kasutusele ühtne ELi investeeringutoetuse mehhanism aastateks 2021.–2027. Programm põhineb seisukohal “saavutada vähemaga rohkem”, arvestades COVID-19 pandeemiast tulenevaid raskusi on investeeringutel ja eriti veel erainvesteeringutel kasvava tähtsusega roll. Uue programmiga suurendatakse pandeemia eelselt kavandatud rahastamispaketti ja muudetakse ettepaneku kohaldamisala, et võtta arvesse Euroopa majanduse spetsiifilisi pandeemiajärgseid vajadusi.

Urmas PAET
Urmas PAET

On EP NEWSHUB

The hearing was chaired by Urmas Paet, an Estonian MEP from the liberal group, who noted Russia’s role in recent crises in Ukraine and Belarus and accused the Russian government repeatedly targeting opposition figures. https://t.co/huTJULD76Y 

Värskeid lennundusuudiseid. Russian Airline Blamed for Phallic Flight Path – Report - The Moscow Times https://t.co/1lW7AfqNSy 

@EP_ForeignAff discussion with Russian opposition figures. We must stand by Russian citizens in the fight for a freer, more open and democratic #Russia https://t.co/fchLbRhWfN 

Contact

Bruxelles

Strasbourg