Please fill this field
Urmas PAET Urmas PAET
Urmas PAET

Renew Europe Group

Member

Estonia - Eesti Reformierakond (Estonia)

Date of birth : , Tallinn

Home Urmas PAET

Vice-Chair

AFET
Committee on Foreign Affairs

Member

SEDE
Subcommittee on Security and Defence
D-CL
Delegation to the EU-Chile Joint Parliamentary Committee
DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Substitute

INTA
Committee on International Trade
INGE
Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation
D-JP
Delegation for relations with Japan

Most recent activities

The fight against impunity for crimes committed against journalists around the world (debate) ET

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-252-8125)
Contributions to plenary debates

Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) ET

13-11-2020
Written explanations of vote

Toetasin. Mais 2020 esitas komisjon 9,4 miljardi euro suuruse eelarvega uue eraldiseisva programmi „EL tervise heaks“ aastateks 2021–2027, et aidata liikmesriikide tervishoiusüsteemidel toime tulla COVID-19 pandeemiaga. Raport kutsub üles suurematele investeeringutele tervishoiusüsteemides, tugevam rõhk peab minema pandeemia ennetustöösse ja varajasse diagnoosimisse, samuti toob välja, et krooniliste haiguste ohjamiseks oleks vaja selgemaid suuniseid.

Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) ET

13-11-2020
Written explanations of vote

Toetasin. Investeerimiskava on kesksel kohal Euroopa roheleppes, selle eesmärk on edendada territoriaalset, sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust. Resolutsioon väljendab heameelt komisjoni ELi majanduse taastamise kava üle, kuhu on lisatud ka digiteerimisstrateegia. On oluline märkida, et ELi kliimaneutraalsuse eesmärkide täitmine oleneb konkreetselt investeerimiskava edukusest. Kava rõhutab veel jätkusuutlike erasektori investeeringute olulisust ning märgib, et uued algatused peaksid alati läbima kestlikkushindamise.

Urmas PAET
Urmas PAET

On EP NEWSHUB

ELi ja UK kõnelused jõudsid jälle ummikusse. Kehv lugu, sest tihe ja kokkulepitud koostöö on nii ELi kui UK huvides. https://t.co/BVdSF7asU8 

RT @thevocaleurope: 🎧 With @Urmaspaet, Vice Chair of the Foreign Affairs Committee of the European Parliament, on "How to Fix Shortcomings of the EU’s Global Strategy" — conducted by @flovandenbroeck For the entire exchange ⬇️ https://t.co/BJT7g6WXlV  https://t.co/aGXhGVaVmU 

Spoke @#ArcticFutures Symposium. #Russia, #China, #USA becoming more & more active in the #Arctic region. #EU must do the same. Thank you @PolarFoundation for hosting!

Contact

Bruxelles

Strasbourg