Please fill this field
Urmas PAET Urmas PAET
Urmas PAET

Renew Europe Group

Member

Estonia - Eesti Reformierakond (Estonia)

Date of birth : , Tallinn

Home Urmas PAET

Vice-Chair

AFET
Committee on Foreign Affairs

Member

SEDE
Subcommittee on Security and Defence
D-CL
Delegation to the EU-Chile Joint Parliamentary Committee
DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Substitute

INTA
Committee on International Trade
INGE
Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation
D-JP
Delegation for relations with Japan

Most recent activities

Shaping digital education policy (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) ET

25-03-2021
Written explanations of vote

Toetasin. COVID-19 kriisi tõttu haridus- ja kooliasutuste sulgemine on mõjutanud ligi 1,6 miljardit õpilast enam kui 190 riigis ning mõjutab veel siiani umbes 60% õpilastest kogu maailmas. Kriisihetkel sai digiõppest hädavajadus ning võimalus haridusetöö jätkamiseks. Uus olukord tõi välja vajaduse arendada euroopaülest digiõpet. Üleminek digiõppele on olude sunnil toimunud kiirustades ja on kaasa toonud varasemate mahajääjate veelgi suurema mahajäävuse. Paljudes riikides on olnud probleeme ka digiõppe võimaluste loomise ja tagamisega, mistõttu on suur hulk koolilastest jäänud ilma ühegi õppevormita. Resolutsioon kutsub üles 2018. aastal loodud digiõppe tegevuskava uuendamise.

Impact on fisheries of marine litter (A9-0030/2021 - Catherine Chabaud) ET

25-03-2021
Written explanations of vote

Toetasin. Mereprügi mõju kalandusele ja kliima tasakaalule on väga suur. Et taastada mere ja ranniku ökosüsteemide hea tervis, on väga oluline mereprügi probleemi kontrolli all hoidmine ja lahendamine. Mereprügi teke on otseselt seotud ka maismaaga ja probleemi lahendamine nõuab süsteemset käsitlemist. Pinnal ujuvate jäätmete mass moodustab vaid 1% ookeani visatud plastist. Ookeani hoovuste tõttu kandub mereprügi ka kõikjale maailmas, ohustades nii väikeseid eraldatud saari ja rannikualasid, kes ei ole valmis end tekkinud olukorra vastu tõhusalt kaitsma. Mereprügi mõju kalastustegevusele moodustab 1-5% kalapüügikuludest - tekkinud prügi tõttu võivad kalurid sattuda õnnetustesse või tahtmatult kinni püüda midagi ohtlikku, tegeledes nii pidevalt oma püügivahendite puhastamisega ja saagi eraldamisega prügist.

Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change (A9-0034/2021 - Tonino Picula) ET

25-03-2021
Written explanations of vote

Toetasin. 21. sajandi üheks peamiseks väljakutseks on kliimamuutused. Ühtekuuluvuspoliitika on suurim ja kõige olulisem investeerimisvahend Euroopas ning on seega ka kliimamuutuste vastu võitlemisel väga tähtsal kohal. Euroopa rohelise kokkuleppe raames on seatud eesmärgiks saavutada hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalne Euroopa. Resolutsioon rõhutab, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on vaja võtta selge poliitiline kohustus kliimaeesmärkide saavutamiseks ning kutsub üles suuremale sidususele EL ühtekuuluvuspoliitika ja teise programmide vahel.

Urmas PAET
Urmas PAET

On EP NEWSHUB

Väga tore intervjuu. https://t.co/IpKVXdnqUQ 

Mõnel läheb ka kriisiajal varasemast paremini. Foreign firms creating more jobs in Switzerland despite pandemic - SWI https://t.co/pBz04Jh0xA  https://t.co/QEkheIHPWg 

A street in #Tallinn will temporarily close for two weeks to allow thousands of frogs to safely migrate to their spring breeding grounds. https://t.co/dSUeYKXIhs  #ERR

Contact

Bruxelles

Strasbourg