Hilde VAUTMANS Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Renew Europe Group

Member

Belgium - Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgium)

Date of birth : , Sint-Truiden

Home Hilde VAUTMANS

Member

AFET
Committee on Foreign Affairs
D-UK
Delegation to the EU-UK Parliamentary Partnership Assembly

Substitute

AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
FEMM
Committee on Women’s Rights and Gender Equality
D-JP
Delegation for relations with Japan

Most recent activities

Existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (A9-0217/2022 - Gwendoline Delbos-Corfield) NL

15-09-2022
Written explanations of vote

Dit is een tussentijds verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de vaststelling van een gevaar voor ernstige schending van Hongarije van de waarden waarop de Unie is gegrondvest zoals neergelegd in artikel 2 VEU.
Gezien de brede consensus over de verslechtering van de rechtsstaat in Hongarije, het gebrek aan vooruitgang met betrekking tot artikel 7, lid 1, VEU op het niveau van de Raad en de trage reactie van de Commissie, heeft het parlement besloten het initiatief te nemen tot dit verslag inzake de instemming met het voorstel voor de Raad waarin, overeenkomstig met artikel 7, lid 1, VEU.
Het doel is een update geven aan het laatste rapport, verslag 2017/2132(INL). Men hoopt dat dit verslag de Raad de basis zal verschaffen om de recente verontrustende ontwikkelingen aan te pakken tijdens de komende hoorzittingen met de Hongaarse regering op grond van artikel 7 VEU. Ook moedigt zij de EU-voorzitterschappen aan dit verslag als basis te gebruiken om snel werk te maken van de aanbevelingen aan de Hongaarse regering. Europa kan in de wereld nooit op vooruitgaan als er verkozen regeringsleiders in zetelen die onze Unie alleen maar willen tegenwerken en schofferen, daarom stem ik voor.

Situation of fundamental rights in the EU in 2020 and 2021 (A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar) NL

15-09-2022
Written explanations of vote

Het verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie is een jaarlijks verslag. Het verslag betreft de eerbieding van de rechtstaat, de grondrechten en de burgerlijke vrijheden en accentueert om strengere maatregelen te nemen ter bescherming van de grondslagen waarop de EU is gegrondvest. Ik stemde voor dit verslag omdat de grondslagen van onze Unie ten alle tijden gewaarborgd moeten blijven.

Statute and funding of European political parties and European political foundations (A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens) NL

15-09-2022
Written explanations of vote

Dit is een herschikkingsvoorstel dat zicht strekt tot wijziging van de regels inzake de voorwaarden voor het statuut en de financiering van zowel politieke partijen als politieke stichtingen op Europees niveau.
Dit is gebaseerd op een Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen is herhaaldelijk ingrijpend gewijzigd. De commissie heeft besloten dat er verdere wijzigingen noodzakelijk zijn in het belang om duidelijkheid te scheppen. Aan de hand van de inwerkingtreding en uitvoering van deze gewijzigde verordening door de lidstaten, zou men ervoor zorgen dat de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024 volgens de hoogste democratische normen zouden verlopen.
Het voorstel beoogt een geïntegreerde aanpak met de voorgestelde kieswet, met inbegrip van de oprichting van een kiesdistrict in de gehele unie, een evenwichtig territoriaal toepassingsgebied voor financieringsbeperkingen, strengere regels voor een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen en nieuwe medefinancieringspercentages, daarom stem ik voor.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M107
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02102
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex